Zzp’er en belastingaangifte: box 1, 2 en 3 uitgelegd

In Nederland betalen we één keer per jaar inkomstenbelasting. Deze belasting wordt geheven over je inkomen. Dit gebeurt met een systeem van 3 ‘boxen’: box 1, 2 en 3. In iedere box wordt een ander deel van je inkomen belast met afzonderlijke belastingtarieven. In dit artikel leggen we de 3 verschillende boxen uit. Welke belastingboxen zijn er? Er bestaan 3 verschillende belastingboxen voor de inkomstenbelasting. In iedere box wordt een andere vorm van inkomen belast. Dit zijn: Box 1: belastbaar inkomen uit werk en inkomen; Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang; Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Wat is belastbaar inkomen? Belastbaar inkomen is je inkomen waar inkomstenbelasting over geheven wordt. Dit wordt vastgesteld door je bruto inkomen te verminderen met algemene aftrekposten en aftrekposten speciaal voor zzp’ers. Het bedrag dat er dan overblijft, is je belastbare inkomen. Het belastbare inkomen verschilt per belastingbox, omdat er in iedere box andere vormen van inkomsten belast worden. Wat betekenen de verschillende belastingboxen voor zzp’ers? Als je als zzp’er met een eenmanszaak bent aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, doe je ook belastingaangifte. De winst uit je onderneming telt mee voor je belastbare inkomen in box 1. Besef wel dat de winst uit je onderneming een bruto bedrag is. Er is bijvoorbeeld geen loonheffing op toegepast. Je leest in het artikel over de inkomstenbelasting als zzp’er wat dit voor jou betekent.
Gepubliceerd
5 december 2018
Laatst geüpdatet
31 december 2020
Leestijd
2 minuten
- Gepubliceerd: 5 december 2018
- Laatst geüpdate: 31 december 2020
- Leestijd: 2 minuten
In Nederland betalen we één keer per jaar inkomstenbelasting. Deze belasting wordt geheven over je inkomen. Dit gebeurt met een systeem van 3 ‘boxen’: box 1, 2 en 3. In iedere box wordt een ander deel van je inkomen belast met afzonderlijke belastingtarieven. In dit artikel leggen we de 3 verschillende boxen uit.
Koppel doet belastingaangifte

Welke belastingboxen zijn er?

Er bestaan 3 verschillende belastingboxen voor de inkomstenbelasting. In iedere box wordt een andere vorm van inkomen belast. Dit zijn:
 • Box 1: belastbaar inkomen uit werk en inkomen;
 • Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
 • Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.

Wat is belastbaar inkomen?

Belastbaar inkomen is je inkomen waar inkomstenbelasting over geheven wordt. Dit wordt vastgesteld door je bruto inkomen te verminderen met algemene aftrekposten en aftrekposten speciaal voor zzp’ers. Het bedrag dat er dan overblijft, is je belastbare inkomen. Het belastbare inkomen verschilt per belastingbox, omdat er in iedere box andere vormen van inkomsten belast worden.

Wat betekenen de verschillende belastingboxen voor zzp’ers?

Als je als zzp’er met een eenmanszaak bent aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, doe je ook belastingaangifte. De winst uit je onderneming telt mee voor je belastbare inkomen in box 1. Besef wel dat de winst uit je onderneming een bruto bedrag is. Er is bijvoorbeeld geen loonheffing op toegepast. Je leest in het artikel over de inkomstenbelasting als zzp’er wat dit voor jou betekent.

Goed om te weten: het artikel dat je nu leest gaat over je inkomstenbelasting over 2018 en is alleen van toepassing op zzp’ers met een eenmanszaak. Lees ook ons artikel over de inkomstenbelasting in 2021.

Belasting box 1: werk en woning

In box 1 wordt er belasting geheven over je belastbare inkomsten uit werk en woning. In deze box worden de volgende vormen van inkomsten bij elkaar opgeteld en belast aan de hand van verschillende belastingschijven:

 • Winst uit je onderneming;
 • Salaris, uitkering, pensioen en fooien;
 • Inkomsten als freelancer, artiest, gastouder of beroepssporter;
 • Periodieke uitkeringen, waaronder lijfrente en alimentatie;
 • Buitenlandse inkomsten;
 • Eigenwoningforfait en kapitaalverzekeringen voor je eigen woning;
 • Negatieve persoonsgebonden aftrek;
 • Terugontvangen premies voor lijfrenten en dergelijke.
Over het algemeen geldt: hoe hoger je belastbare inkomen, hoe meer belasting je betaalt. Dit varieert van zo’n 31% tot ruim 51%. Lees meer over de exacte belastingtarieven in box 1 voor 2020 en 2021.

Belasting box 2: aanmerkelijk belang

In box 2 wordt er belasting geheven over belastbare inkomsten uit aanmerkelijk belang. Deze box is niet op iedere zzp’er van toepassing. Er is alleen sprake van een aanmerkelijk belang als je, eventueel samen met je fiscale partner, minimaal 5% bezit van:

 • De aandelen van een vennootschap;
 • De winstbewijzen van een vennootschap;
 • De genotsrechten van de winstbewijzen of aandelen van een vennootschap;
 • Het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.
Bekijk de exacte regels, tarieven en voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Belasting box 3: sparen en beleggen

In box 3 wordt er belasting geheven over de inkomsten uit je vermogen. Als je inkomsten hebt uit inkomsten uit sparen, beleggen of een tweede woning, worden deze in box 3 belast. Ook schulden vallen in box 3, op de schuld voor je eigen woning na. Deze valt in box 1.

Sparen als zzp’er: box 1 of box 3?

Let op: Je inkomsten uit sparen op een particuliere rekening, tellen mee voor box 3. Als je als zzp’er een eenmanszaak hebt én op een zakelijke rekening spaart, tellen de inkomsten mee voor box 1. De Belastingdienst geeft aan dat je wel aannemelijk moet kunnen maken dat je het bedrag dat je zakelijk spaart, ook voor je zaak nodig hebt of zult hebben.

Heffingsvrijstelling
Er geldt voor box 3 een heffingsvrijstelling. Dit betekent dat je in 2018 over de eerste € 30.000 (in 2021: € 50.000) van je vermogen, geen belasting betaalt. Boven deze vrijstelling wordt er belasting geheven over het fictieve rendement. Hoe dat zit lees je in ons artikel over belastingvrij sparen in 2018, 2019, 2020 en 2021.

Kies net als 100.000 zzp’ers en ondernemers voor Knab

Voor € 6 per maand krijg je een compleet zakelijk bankpakket. Denk aan: 

 • 5 betaalrekeningen (handig voor potjes);
 • onbeperkt spaarrekeningen openen;
 • 1.000 gratis transacties per jaar.
Let op: dit artikel is geen belastingadvies en je kunt er geen rechten aan ontlenen. Neem altijd contact op met je belastingadviseur of de Belastingdienst om te checken welke tarieven en voorwaarden er gelden voor jouw persoonlijke situatie.


Stenfinn Deguelle
Stenfinn heeft dit artikel geschreven voor Knab, de online bank die het anders doet


Deel via:

Ook interessant voor jou

De voordeligste rekening voor zzp'ers! Check de Knab-rekening

Profiteer nu bij Knab van de voordeligste zakelijke rekening van Nederland