Alle regelingen voor zzp’ers en ondernemers tijdens de coronacrisis

Veel zzp’ers en andere ondernemers zijn financieel zwaar getroffen door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Tussen maart en september 2020 kwam de overheid al met drie steunpakketten om deze ondernemers te helpen. De meeste steunmaatregelen gelden tot juni 2021. Door de strenge lockdown in december is een aantal (voorgenomen) versoberingen van de pakketten teruggedraaid. In dit artikel lees je wat de belangrijkste maatregelen betekenen en hoe je ze aanvraagt.  
Gepubliceerd
17 maart 2020
Laatst geüpdatet
21 december 2020
Leestijd
8 minuten
- Gepubliceerd: 17 maart 2020
- Laatst geüpdate: 21 december 2020
- Leestijd: 8 minuten

Veel zzp’ers en andere ondernemers zijn financieel zwaar getroffen door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Tussen maart en september 2020 kwam de overheid al met drie steunpakketten om deze ondernemers te helpen. De meeste steunmaatregelen gelden tot juni 2021. Door de strenge lockdown in december is een aantal (voorgenomen) versoberingen van de pakketten teruggedraaid. In dit artikel lees je wat de belangrijkste maatregelen betekenen en hoe je ze aanvraagt.  

Ondernemer die alle regelingen bekijkt-1

Financiële regelingen voor zzp'ers en ondernemers op een rij

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - voorheen Bbz - is in het leven geroepen voor zzp’ers en andere ondernemers, die hun inkomsten zien kelderen door de maatregelen tegen het coronavirus. Daarbij biedt de gemeente de volgende hulp:

 • De overheid vult je inkomen voor drie maanden aan tot het sociaal minimum. Dat is € 1.500 netto per maand voor gehuwden/gelijkgestelden en € 1.050 voor alleenstaanden van 21 jaar en ouder. Dit is geen lening, maar een gift. Het geld hoef je dus niet terug te betalen.
 • Je kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. Het rentepercentage dat je daarover betaalt is 2%. Aangezien het om een lening gaat, moet dit bedrag wél worden terugbetaald. Je hoeft dit pas vanaf 1 juli 2021 in maximaal 3,5 jaar terug te betalen. Tot aan die periode wordt er geen rente opgebouwd. 

Om in aanmerking te komen voor de Tozo moet je voldoen aan verschillende voorwaarden. Als je hieraan voldoet, kun je de regeling bij je eigen gemeente aanvragen.

Update: Zo werkt Tozo 3 vanaf 1 oktober 2020
De Tozo 3 loopt door tot en met eind maart 2021. Ondernemers kunnen deze derde variant aanvragen tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021. Daarna komt de overheid met Tozo 4. Hierover wordt begin 2021 meer bekend. 

Maakte je al gebruikt van Tozo 2 en wil je die verlengen? Dan kun je een verkorte aanvraag indienen bij de gemeente waarin je woont. Let er dus op dat je dit wel echt opnieuw doet, want de regeling wordt niet vanzelf verlengd.

Wat is er veranderd?

 • Bij Tozo 3 wordt - behalve naar het inkomen van je eventuele partner - ook gekeken naar je beschikbare vermogen. Komt je (gezamenlijk) vermogen boven de € 46.520 uit? Dan maak je geen aanspraak op Tozo 3. Update (december 2020): Door de extra maatregelen tegen het coronavirus vindt het kabinet bovenstaande vermogenstoets niet passend. Deze wordt daarom op z'n vroegst pas op 1 april 2021 ingevoerd. 
 • Per 1 januari heb je recht op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie als je op dat moment de Tozo 3 ontvangt. Dit faciliteert je gemeente. 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW  3)

Heb je een onderneming met personeel en daalt je omzet door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kun je een beroep doen op de voormalige regeling werktijdverkorting (WTV). Om sneller te kunnen handelen is die regeling tijdelijk vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Met deze regeling wordt een bepaald percentage van de loonkosten via een WW-uitkering doorbetaald. Hiervoor moet je kunnen aantonen dat jouw bedrijf door het coronavirus voor een periode van drie maanden een bepaald percentage aan omzetverlies verwacht. Om je omzetverlies te bepalen kun je deze rekentool gebruiken. 

Update: NOW verlengd tot juni 2021 onder andere voorwaarden
Eind augustus maakte de overheid bekend dat de NOW-regeling ruim wordt verlengd tot eind juni 2021. Die periode wordt vanaf 1 oktober telkens opgedeeld in tijdvakken van drie maanden. Je kunt per tijdvak bepalen of je een aanvraag doet. 

Wat is er veranderd?

 • Het percentage omzetverlies dat je moet kunnen aantonen gaat omhoog. Tussen 1 oktober en 31 december geldt nog de eis van minimaal 20%, maar voor de tijdvakken daarna moet je een minimaal omzetverlies van 30% hebben. Update december 2020: Vanwege de strengere maatregelen is deze voorwaarde (minimaal 30% omzetverlies) teruggedraaid. Ook in 2021 blijft het minimale percentage voorlopig 20%.
 • Per tijdvak gaat het percentage aan loonkosten dat wordt vergoed omlaag. Tussen 1 oktober 31 december is dat nog 80%. In de tijdvakken daarna gaat er telkens 10% af. Daar staat tegenover dat je wel de loonsom geleidelijk mag afbouwen met 10%, 15% en 20%. Update december 2020: Vanwege de strengere maatregelen gaat deze afbouw van het percentage aan loonkostenvergoeding niet door.
 • De korting op de regeling als je personeel vanwege bedrijfseconomische redenen ontslaat, geldt bij de NOW 3 niet meer. 

  Alle wijzigingen vind je op de website van de overheid.

Hoe en wanneer aanvragen?
De NOW-regeling vraag je aan via de website van UWV. Hieronder lees je wanneer je voor welk tijdvak de loonkostenvergoeding kunt aanvragen. Aanvraag goedgekeurd? Dan ontvang je binnen twee tot vier weken een voorschot.

 • NOW 3.1: Aanvragen tussen 16 november en 27 december 2020 over de periode oktober, november, december.
 • NOW 3.2: Aanvragen tussen 15 februari en 14 maart 2021 (voorlopig) over de periode januari, februari, maart.
 • NOW 3.3: Aanvragen tussen 17 mei en 13 juni 2021 (voorlopig) over periode april, mei, juni. 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Ondernemers die het zwaarst getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus, krijgen een tegemoetkoming van € 4.000 voor een periode van drie maanden.

Het gaat onder andere om bedrijven die verplicht de deuren moesten sluiten, zoals restaurants, kroegen en sportscholen. Op de website van RVO vind je de actuele lijst van alle vastgestelde SBI-codes waarbij de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) kan worden aangevraagd.

Als jouw SBI-code in de lijst staat en je voldoet aan de voorwaarden, kun je een verzoek voor de TOGS indienen bij RVO. Bij juist aangeleverde gegevens wordt je aanvraag binnen drie weken goedgekeurd en uitbetaald.

Update: TOGS-regeling beëindigd

Verzoeken voor de TOGS konden tot 26 juni 2020 worden ingediend. Ondernemers die hiervoor in aanmerking kwamen zijn nu mogelijk geholpen met de TVL. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor MKB-ondernemers (TVL)

De TVL is een nieuwe financiële regeling voor MKB-ondernemers (met maximaal 250 werknemers) die hun omzet - als gevolg van de coronacrisis - met minimaal 30% zagen kelderen. Met deze steun wil het kabinet mkb-ondernemers helpen die direct of indirect geraakt zijn door maatregelen. 

Update: TVL verlengd tot eind juni 2021 met aangepaste voorwaarden
De overheid heeft 600 miljoen euro uitgetrokken om deze regeling te verlengen tot en met juni 2021. De looptijd wordt vanaf 1 oktober ingedeeld in drie periodes van drie maanden. Hiervoor moet je steeds afzonderlijk een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De huidige TVL-regeling kun met terugwerkende kracht nog tot 30 oktober aanvragen. 

Wat is er veranderd?

 • Vanaf 1 januari 2021 gaat de grens van het minimale omzetverlies (nu 30%) steeds verder omhoog. Die percentages zijn nog niet bekend. Update december 2020: Vanwege de strengere maatregelen gaat deze verhoging van de grens voor het minimale omzetverlies niet door.
 • Om in aanmerking te komen voor de TVL moet je minimaal € 4.000 aan vaste lasten hebben in drie maanden. Bij de vorige regeling was dat nog in vier maanden. 
 • Het maximale subsidiebedrag dat je kunt ontvangen is verhoogd van € 50.000 naar € 90.000. 

Hoe en wanneer aanvragen?
De TVL die het laatste kwartaal van 2020 compenseert (TVL Q4 2020) kun je tot met 29 januari 2021 (17.00 uur) aanvragen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo) . 

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

Op 15 december 2020 sloot een groot aantal winkels verplicht de deuren vanwege de strengere lockdown. Zo vlak voor kerst bleven veel winkeliers met grote voorraden achter. Deze kunnen minder waard of zelfs waardeloos worden. Deze ondernemers krijgen - bovenop een eventuele TVL - deze eenmalige opslag. Op de website van de Rijksoverheid lees je welke SBI-codes in aanmerking komen voor de VGD. De opslag 'ademt mee' met het geleden verlies en is minimaal 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%). De maximale opslag is € 20.160.

Heb je in het laatste kwartaal van 2020 al de TVL aangevraagd? Dan hoef je niets te doen om ook de VGD te ontvangen. Dit gebeurt dan automatisch.  

Belastingmaatregelen

Uitstel van betaling aan de Belastingdienst 
Zzp’ers en andere ondernemers kunnen ‘bijzonder uitstel van betaling’ aanvragen bij de Belastingdienst. Op de website vind je een overzicht van alle belastingen waarvoor dit geldt. Een verzoek kan zowel online als schriftelijk bij de Belastingdienst worden ingediend tot 1 oktober 2020. Het uitstel van betaling loopt dus af vanaf 1 januari 2021. 

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst. Bekijk ook de video die we samen met Martijn Pennekamp - van Ikwordzzper.nl - hebben gemaakt over uitstel aanvragen.

Verlaging Invorderingsrente en belastingrente naar 0,01%
Betaal je een aanslag niet op tijd? Dan moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de uiterste betaaldatum is verstreken. In verband met het coronavirus verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente voor belastingschulden die tot 1 januari 2021 zijn ontstaan naar 0,01%. 

Naast invorderingsrente hebben sommige ondernemers ook te maken met belastingrente. Die moet je betalen wanneer een aangifte te laat of met een verkeerd bedrag wordt ingediend, waardoor deze niet kan worden vastgesteld door de Belastingdienst. De belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook deze rentes zijn tijdelijk verlaagd naar 0,01%. 

Uitstel van betaling gemeentebelasting
Verschillende gemeenten hebben laten weten dat ondernemers en inwoners uitstel kunnen aanvragen voor de betaling van hun lokale belasting. Dit kan alleen als er betalingsproblemen zijn ontstaan als gevolg van het coronavirus. Bezoek de website van je eigen gemeente voor meer informatie.

Uitstel van heffing van Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE)
Het kan zijn dat je met jouw bedrijf in aanmerking komt voor het uitstellen van de betaling van EB en ODE. Dit is alleen het geval als:
 • Je iedere maand een eindfactuur ontvangt van je energieleverancier. De betaalmethode maakt hierbij niet uit.
 • Het een eindfactuur is over één kalendermaand, die betrekking heeft op het werkelijke elektriciteit- en gasverbruik van je bedrijf.

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kom je niet in aanmerking voor uitstel van betaling. Daarnaast is het voor energieleveranciers ook geen verplichting.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Aangezien veel ondernemers te weinig onderpand hebben om geld te kunnen lenen, is de verruimde BMKB-regeling versneld van start gegaan. Vanaf nu kunnen mkb-bedrijven makkelijker geld lenen bij een bank die kredieten verstrekt, omdat het Rijk garant staat voor deze leningen aan ondernemers. Goed om te weten: Knab is geen bank die kredieten verstrekt. Je kunt bij ons geen geld lenen. Bekijk de lijst van financiers waar je terecht kunt.

De BMKB-regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Vanuit het Rijk is er € 300 miljoen aan extra financiering beschikbaar om deze bedrijven te helpen.

Zzp’ers kunnen ook gebruikmaken van de BMKB-regeling, hoewel er vaak minder grote financieringsbehoefte is onder deze groep ondernemers.

Wil je meer weten? Het Rijk vertelt je meer over de verruimde BMKB-regeling.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)

Veel bedrijven krijgen momenteel geen lening bij de bank, omdat ze kampen met een liquiditeitstekort als gevolg van het coronavirus. Met de GO-C is de Staat voor 80% garant bij grootbedrijven en 90% bij MKB, waardoor banken die kredieten wél kunnen verstrekken. Het gaat om leningen met tussen € 1,5 en € 150 miljoen, met een looptijd van zes jaar.

Een garantieaanvraag indienen kan tot 15 december 2020 (17.00 uur) op de website van RVO.

Klein Krediet Corona (KKC) voor kleine ondernemers

Om ook kleinere ondernemers tegemoet te komen, wordt de KKC-regeling binnenkort gelanceerd. Dankzij de KKC kunnen kleine ondernemers straks een lening aanvragen van € 10.000 tot € 50.000. De overheid zal voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten. Om in aanmerking te komen voor de KKC moet je als ondernemer wel aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Verschillende grote banken gaan kredieten verstrekken via de KKC-regeling. Aangezien Knab geen kredieten verstrekt zijn wij niet een van die banken.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C)

Ook de land- en tuinbouw en visserij- en aquacultuur is getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Sinds de uitbraak is er minder vraag naar producten waardoor deze bederven en niet meer verkocht kunnen worden. De prijzen staan hierdoor onder druk.

Het kabinet heeft daarom besloten de provisiekosten voor BL-C te verlagen van 3% naar 1,5% en voor startende ondernemers en overnemers van 1% naar 0,5%. De BL-C geldt - met terugwerkende kracht - van 18 maart 2020 tot 1 april 2021.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Met een AOV ben je verzekerd van een inkomen als je arbeidsongeschikt raakt. Bijvoorbeeld wanneer je een ongeval hebt gehad of wanneer je (langdurig) ziek bent. Meestal ontvang je met een AOV een vast bedrag per maand, maar dit hangt af van de voorwaarden van jouw verzekering.

Ben je besmet met het coronavirus en heb je een AOV? Check dan bij je eigen verzekeraar waar je recht op hebt of zoek samen naar een gepaste oplossing. Verzekeraars willen zzp’ers tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk beschermen tegen arbeidsongeschiktheid.

Starters

Starters worden hard geraakt door de coronacrisis. Ze maken wel aanspraak op de Tozo, maar voor de NOW-regeling moet je een omzetverlies van vóór een bepaalde periode kunnen aantonen. Een periode waarin de starter misschien nog geen omzet draaide, maar wel investeringen heeft gedaan. Het kabinet werkt aan een speciale faciliteit voor startende ondernemers om voordelig geld te lenen. Hiervoor is eerst goedkeuring van de Europese Commissie nodig.

We doen ons best om dit artikel up-to-date te houden. Heb je een regeling gevonden die er niet tussen staat? Laat het ons weten via onderstaande feedbackbutton.

Doe de gratis middelingscheck

Nog een gratis tip voor wat meer financiële lucht: had jij de afgelopen jaren een wisselend inkomen? Dan heb je misschien te veel belasting betaald. Als dat zo is, dan kun je dat geld terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet een verzoek om 'middeling'. Wellicht een mooi extraatje dus, zeker in deze tijd. Bereken het eenvoudig zelf met onze handige rekentool.

Doe de middelingscheck

Ondernemen in crisistijd

Hoe ga jij als ondernemer om met de huidige crisis? Femke Hogema geeft je slimme tips in haar nieuwe boek 'Ondernemen in crisistijd'. En jij kunt via Knab het tweede hoofdstuk over cashflow gratis downloaden! Laat hieronder je gegevens achter en je ontvangt het hoofdstuk meteen in je mailbox! 

Download hoofdstuk 2: Cashflow

 

 Geschreven door:

Lindy Bekking

Content Marketeer

Gecheckt door:

Oskar Barendse

Manager Financiële Planning


Deel via:

Ook interessant voor jou

Hoe ga jij om met de coronacrisis? Check onze tips

Profiteer nu bij Knab van de voordeligste zakelijke rekening van Nederland