Alle regelingen voor zzp’ers en ondernemers tijdens de coronacrisis

Veel zzp’ers en ondernemers zijn financieel zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. In maart riep het kabinet daarom een steunpakket in het leven: een aantal financiële regelingen die zzp’ers en ondernemers de crisis door moet helpen. Een deel van deze regelingen is - al dan niet in aangepaste vorm - eind mei met een aantal maanden verlengd.
Gepubliceerd
17 maart 2020
Laatst geüpdatet
1 juli 2020
Leestijd
8 minuten
- Gepubliceerd: 17 maart 2020
- Laatst geüpdate: 1 juli 2020
- Leestijd: 8 minuten

Veel zzp’ers en ondernemers zijn financieel zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. In maart riep het kabinet daarom een steunpakket in het leven: een aantal financiële regelingen die zzp’ers en ondernemers de crisis door moet helpen. Een deel van deze regelingen is - al dan niet in aangepaste vorm - eind mei met een aantal maanden verlengd.

Ondernemer die alle regelingen bekijkt-1

Financiële regelingen voor zzp'ers en ondernemers op een rij

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1 en 2)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - voorheen Bbz - is in het leven geroepen voor zzp’ers en andere ondernemers, die hun inkomsten zien kelderen door de maatregelen tegen het coronavirus. Daarbij biedt de gemeente de volgende hulp:

  • De overheid vult je inkomen voor drie maanden aan tot het sociaal minimum. Dat is € 1.500 netto per maand voor gehuwden/gelijkgestelden en € 1.050 voor alleenstaanden van 21 jaar en ouder. Dit is geen lening, maar een gift. Het geld hoef je dus niet terug te betalen.
  • Je kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517. Het rentepercentage wat je daarover betaalt is 2%. Aangezien het om een lening gaat, moet dit bedrag wél worden terugbetaald.

Om in aanmerking te komen voor de Tozo moet je voldoen aan verschillende voorwaarden. Als je hieraan voldoet, kun je de regeling bij je eigen gemeente aanvragen.

Update: Zo werkt Tozo 2 vanaf juni

De Tozo gold in eerste instantie van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 (Tozo 1), maar is nu met vier maanden verlengd (Tozo 2). De verlengde regeling geldt - met terugwerkende kracht - vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020.

Je kunt de Tozo 2 vanaf 1 juni aanvragen. Maakte je al gebruikt van Tozo 1 en wil je die verlengen? Dan kun je een verkorte aanvraag indienen bij de gemeente waarin je woont. Let er dus op dat je dit wel echt opnieuw doet, want de regeling wordt niet vanzelf verlengd.

Wat is er veranderd?

De Tozo 2 is net wat anders dan Tozo 1:

  • Bij Tozo 2 wordt ook gekeken naar het inkomen van je partner. Komt jullie gezamenlijk inkomen boven het sociaal minimum uit, dan kun je geen beroep doen op de Tozo 2.
  • Je krijgt bij Tozo 2 geen lening bedrijfskapitaal als er sprake is van surseance van betaling. Ook als er faillissement is aangevraagd voor jou, je bedrijf of één van de vennoten waarmee je samenwerkt, krijg je geen lening.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Heb je een onderneming met personeel en ervaar je problemen door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kun je een beroep doen op de voormalige regeling werktijdverkorting (WTV). Om sneller te kunnen handelen is die regeling tijdelijk vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Met de oude regeling kreeg de werkgever maximaal 70% van de loonkosten via een WW-uitkering doorbetaald. Dat percentage is verhoogd naar 90%. Hiervoor moet je kunnen aantonen dat jouw bedrijf door het coronavirus voor een periode van drie maanden minstens 20% minder werk verwacht.

Extra goed nieuws: De maatregel geldt voor alle werknemers. Dus niet alleen voor vaste krachten, maar ook voor flexkrachten zoals mensen met een 0-urencontract en oproepmedewerkers. De periode kan eenmalig met drie maanden worden verlengd. Voorwaarde is wel dat je tijdens die hele periode niemand ontslaat op grond van bedrijfseconomische redenen.

Update: Verlenging van de NOW-regeling tot en met augustus
Eind mei maakte de overheid bekend dat de NOW-regeling met vier maanden wordt verlengd tot oktober 2020. Hierdoor kun je over de maanden juni, juli, augustus en september een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen.

Voor die verlenging zijn wel enkele voorwaarden gewijzigd. Zo geldt de veelbesproken ontslagboete alleen nog voor massaontslagen bij grote bedrijven. Alle wijzigingen vind je op de website van de overheid.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Ondernemers die het zwaarst getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus, krijgen een tegemoetkoming van € 4.000 voor een periode van drie maanden.

Het gaat onder andere om bedrijven die verplicht de deuren moesten sluiten, zoals restaurants, kroegen en sportscholen. Op de website van RVO vind je de actuele lijst van alle vastgestelde SBI-codes waarbij de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) kan worden aangevraagd.

Als jouw SBI-code in de lijst staat en je voldoet aan de voorwaarden, kun je een verzoek voor de TOGS indienen bij RVO. Bij juist aangeleverde gegevens wordt je aanvraag binnen drie weken goedgekeurd en uitbetaald. Een verzoek indienen kan tot en met 26 juni 2020.

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor MKB-ondernemers (TVL)

De TVL is een nieuwe financiële regeling voor MKB-ondernemers (met maximaal 250 werknemers) die hun omzet - als gevolg van de coronacrisis - met minimaal 30% zagen kelderen. Met deze steun wil het kabinet een deel van de vaste lasten betalen voor bedrijven uit de zwaarst getroffen sectoren, zoals horeca, evenementen, theater en kermissen. Het gaat daarbij om een tegemoetkoming van maximaal € 20.000, voor de aankomende vier maanden: 1 juni tot 1 oktober 2020. Bedrijven die in aanmerking komen voor de TOGS-regeling kunnen halverwege juni ook een beroep doen op de TVL.

Belastingmaatregelen

Uitstel van betaling aan de Belastingdienst
Zzp’ers en andere ondernemers kunnen ‘bijzonder uitstel van betaling’ aanvragen bij de Belastingdienst. Op de website vind je een overzicht van alle belastingen waarvoor dit geldt. Een verzoek kan zowel online als schriftelijk bij de Belastingdienst worden ingediend tot 1 september 2020.

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst. Bekijk ook de video die we samen met Martijn Pennekamp - van Ikwordzzper.nl - hebben gemaakt over uitstel aanvragen.

Verlaging Invorderingsrente en belastingrente naar 0,01%
Betaal je een aanslag niet op tijd? Dan moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de uiterste betaaldatum is verstreken. In verband met het coronavirus verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk naar 0,01%. De verlaging geldt voor alle belastingschulden vanaf 23 maart tot 1 oktober 2020.

Naast invorderingsrente hebben sommige ondernemers ook te maken met belastingrente. Die moet je betalen wanneer een aangifte te laat of met een verkeerd bedrag wordt ingediend, waardoor deze niet kan worden vastgesteld door de Belastingdienst. De belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook deze rentes worden vanaf 1 juni 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01%. De verlaging van de belastingrente voor de inkomstenbelasting gaat in per 1 juli 2020.

Uitstel van betaling gemeentebelasting
Verschillende gemeenten hebben laten weten dat ondernemers en inwoners uitstel kunnen aanvragen voor de betaling van hun lokale belasting. Dit kan alleen als er betalingsproblemen zijn ontstaan als gevolg van het coronavirus. Bezoek de website van je eigen gemeente voor meer informatie.

Uitstel van heffing van Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE)
Het kan zijn dat je met jouw bedrijf in aanmerking komt voor het uitstellen van de betaling van EB en ODE. Dit is alleen het geval als:
  • Je iedere maand een eindfactuur ontvangt van je energieleverancier. De betaalmethode maakt hierbij niet uit.
  • Het een eindfactuur is over één kalendermaand, die betrekking heeft op het werkelijke elektriciteit- en gasverbruik van je bedrijf.

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kom je niet in aanmerking voor uitstel van betaling. Daarnaast is het voor energieleveranciers ook geen verplichting.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Aangezien veel ondernemers te weinig onderpand hebben om geld te kunnen lenen, is de verruimde BMKB-regeling versneld van start gegaan. Vanaf nu kunnen mkb-bedrijven makkelijker geld lenen bij een bank die kredieten verstrekt, omdat het Rijk garant staat voor deze leningen aan ondernemers. Goed om te weten: Knab is geen bank die kredieten verstrekt. Je kunt bij ons geen geld lenen. Bekijk de lijst van financiers waar je terecht kunt.

De BMKB-regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Vanuit het Rijk is er € 300 miljoen aan extra financiering beschikbaar om deze bedrijven te helpen.

Zzp’ers kunnen ook gebruikmaken van de BMKB-regeling, hoewel er vaak minder grote financieringsbehoefte is onder deze groep ondernemers.

Wil je meer weten? Het Rijk vertelt je meer over de verruimde BMKB-regeling.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)

Veel bedrijven krijgen momenteel geen lening bij de bank, omdat ze kampen met een liquiditeitstekort als gevolg van het coronavirus. Met de GO-C is de Staat voor 80% garant bij grootbedrijven en 90% bij MKB, waardoor banken die kredieten wél kunnen verstrekken. Het gaat om leningen met tussen € 1,5 en € 150 miljoen, met een looptijd van zes jaar.

Een garantieaanvraag indienen kan tot tot 15 december 2020 op de website van RVO.

Klein Krediet Corona (KKC) voor kleine ondernemers

Om ook kleinere ondernemers tegemoet te komen, wordt de KKC-regeling binnenkort gelanceerd. Dankzij de KKC kunnen kleine ondernemers straks een lening aanvragen van € 10.000 tot € 50.000. De overheid zal voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten. Om in aanmerking te komen voor de KKC moet je als ondernemer wel aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Verschillende grote banken gaan kredieten verstrekken via de KKC-regeling. Aangezien Knab geen kredieten verstrekt is zij niet een van die banken.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C)

Ook de land- en tuinbouw en visserij- en aquacultuur is getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Sinds de uitbraak is er minder vraag naar producten waardoor deze bederven en niet meer verkocht kunnen worden. De prijzen staan hierdoor onder druk.

Het kabinet heeft daarom besloten de provisiekosten voor BL-C te verlagen van 3% naar 1,5% en voor startende ondernemers en overnemers van 1% naar 0,5%. De BL-C geldt - met terugwerkende kracht - van 18 maart 2020 tot 1 april 2021.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Met een AOV ben je verzekerd van een inkomen als je arbeidsongeschikt raakt. Bijvoorbeeld wanneer je een ongeval hebt gehad of wanneer je (langdurig) ziek bent. Meestal ontvang je met een AOV een vast bedrag per maand, maar dit hangt af van de voorwaarden van jouw verzekering.

Ben je besmet met het coronavirus en heb je een AOV? Check dan bij je eigen verzekeraar waar je recht op hebt of zoek samen naar een gepaste oplossing. Verzekeraars willen zzp’ers tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk beschermen tegen arbeidsongeschiktheid.

Doe de gratis middelingscheck

Nog een gratis tip voor wat meer financiële lucht: had jij de afgelopen jaren een wisselend inkomen? Dan heb je misschien te veel belasting betaald. Als dat zo is, dan kun je dat geld terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet een verzoek om 'middeling'. Wellicht een mooi extraatje dus, zeker in deze tijd. Bereken het eenvoudig zelf met onze handige rekentool.

Doe de middelingscheck

We doen ons best om dit artikel up-to-date te houden. Heb je een regeling gevonden die er niet tussen staat? Laat het ons weten via onderstaande feedbackbutton.Geschreven door:

Lindy Bekking

Content Marketeer

Gecheckt door:

Oskar Barendse

Manager Financiële Planning


Deel via:

Ook interessant voor jou

Hoe ga jij om met de coronacrisis?  Check onze tips

Profiteer nu bij Knab van de voordeligste zakelijke rekening van Nederland