Alle regelingen voor zzp’ers en ondernemers tijdens de coronacrisis

Veel zzp’ers en andere ondernemers zijn financieel zwaar getroffen door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. In 2020 kwam de overheid al met drie steunpakketten om deze ondernemers te helpen. In 2021 werd het bestaande pakket meerdere keren verlengd en met miljarden uitgebreid. In dit artikel lees je wat de belangrijkste maatregelen betekenen en hoe je ze aanvraagt. Let op: De meeste maatregelen zijn in 2022 opgeheven. Check de website van de Rijksoverheid voor de meest actuele stand van zaken. Het artikel hieronder wordt niet meer geüpdatet.
Gepubliceerd
17 maart 2020
Laatst geüpdatet
19 december 2022
Leestijd
8 minuten
- Gepubliceerd: 17 maart 2020
- Laatst geüpdate: 19 december 2022
- Leestijd: 8 minuten

Veel zzp’ers en andere ondernemers zijn financieel zwaar getroffen door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. In 2020 kwam de overheid al met drie steunpakketten om deze ondernemers te helpen. In 2021 werd het bestaande pakket meerdere keren verlengd en met miljarden uitgebreid. In dit artikel lees je wat de belangrijkste maatregelen betekenen en hoe je ze aanvraagt.  

Let op: De meeste maatregelen zijn in 2022 opgeheven. Check de website van de Rijksoverheid voor de meest actuele stand van zaken. Het artikel hieronder wordt niet meer geüpdatet.

Ondernemer die alle regelingen bekijkt-1

Financiële regelingen voor zzp'ers en ondernemers op een rij

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - voorheen Bbz - is in het leven geroepen voor zzp’ers en andere ondernemers, die hun inkomsten zien kelderen door de maatregelen tegen het coronavirus. Daarbij biedt de gemeente de volgende hulp:

 • De overheid vult je inkomen voor drie maanden aan tot het sociaal minimum. Dat is € 1.500 netto per maand voor gehuwden/gelijkgestelden en € 1.050 voor alleenstaanden van 21 jaar en ouder. Dit is geen lening, maar een gift. Het geld hoef je dus niet terug te betalen.
 • Je kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. Het rentepercentage dat je daarover betaalt is 2%. Aangezien het om een lening gaat, moet dit bedrag wél worden terugbetaald. Je hoeft dit pas vanaf 1 juli 2021 in maximaal 3,5 jaar terug te betalen. Tot aan die periode wordt er geen rente opgebouwd. 

  Heb je een hogere lening nodig? Kijk dan of je in aanmerking komt voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Om in aanmerking te komen voor de Tozo moet je voldoen aan verschillende voorwaarden. Als je hieraan voldoet, kun je de regeling bij je eigen gemeente aanvragen. Eind 2020 kondigde het kabinet aan dat ze een vermogenstoets in te gaan voeren. Door de verzwaarde maatregelen was dat voornemen alweer snel van de baan. 

Zo werkt Tozo 4 vanaf tot en met 30 juni 2021
De huidige regeling (Tozo 4) loopt door tot en met eind juni 2021. Ondernemers kunnen deze vierde variant bij hun woongemeente aanvragen. Dat werkt met terugwerkende kracht vanaf de voorgaande maand. Vanaf 1 juni vraag je dus Tozo aan voor mei. Maakte je al gebruik van Tozo 3 en wil je die verlengen? Dan kun je een verkorte aanvraag indienen bij de gemeente waarin je woont. Let er dus op dat je dit wel echt opnieuw doet, want de regeling wordt niet vanzelf verlengd. Per 1 januari 2021 heb je recht op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie als je op dat moment de Tozo 3 ontvangt. Dit faciliteert je gemeente. 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW )

Let op: Je kunt de NOW-regeling sinds april 2022 niet meer aanvragen. Heb je in het verleden tegemoetkoming via de NOW-regeling ontvangen? Vergeet dan niet een definitieve aanvraag ter vaststelling van de NOW indienen.

In dit artikel lees je meer over de NOW-regeling.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL is een nieuwe financiële regeling voor ondernemers die hun omzet - als gevolg van de coronacrisis - met minimaal 30% zagen kelderen. Met deze steun wil het kabinet ondernemers helpen die direct of indirect geraakt zijn door maatregelen. Ondernemers krijgen vanaf 2021 85% van de vaste lasten die zijn te relateren aan het omzetverlies vergoed. Vanaf het tweede kwartaal in 2021 wordt dit percentage verhoogd naar 100%. Denk hierbij aan huur, pacht, onderhoud, verzekeringen en abonnementen. De hoogte van de vaste lasten wordt overigens bepaald aan de hand van de SBI-code van je bedrijf. Men kijkt dus niet naar de werkelijke vaste lasten. 

Looptijd voorlopig tot juni 2021
Deze regeling geldt voorlopig tot en met juni 2021. De looptijd is vanaf 1 oktober 2020 ingedeeld in drie periodes van steeds drie maanden. Hiervoor moet je steeds afzonderlijk een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Extra opslag voor bepaalde sectoren
De hoogte van de te ontvangen subsidie kun je berekenen via de website van RVO. Een aantal sectoren krijgen nog een opslag bovenop de TVL-subsidie. Het gaat om de non-food detailhandel, de reissector en de land- en tuinbouwsector. Deze opslag ontvang je automatisch als je voldoet aan de voorwaarden van de TVL. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Vanaf 1 januari 2021 geldt een vast subsidiepercentage. 85% van de vaste lasten - gerelateerd aan het omzetverlies - wordt vergoed. Bij de vorige versies van de TVL varieerde dat percentage nog van 50% tot 70%. In het tweede kwartaal van 2021 gaat dit percentage naar 100%. 
 • Je moet minimaal € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal hebben. Dit wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. 
 • Het maximale subsidiebedrag is inmiddels € 550.000 (maximaal 250 werknemers) en € 600.000 (vanaf 250 werknemers). 
 • Het minimale subisidiebedrag is v € 1.500.

Hoe en wanneer aanvragen?
De TVL vraag je per kwartaal aan via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De TVL voor het eerste kwartaal van 2021 konden mkb-bedrijven aanvragen tot en met 18 mei (17.00 uur). Grotere ondernemingen kunnen TVL Q1 tot 10 juni 2021 (17.00 uur) aanvragen. Wanneer de TVL voor het tweede kwartaal open gaat is nog niet bekend. 

Tegemoetkoming schade coronarellen

Eind januari 2021 werden verschillende ondernemers de dupe van de 'coronarellen'. Minister Ferd Grapperhaus kwam daardoor met een regeling die getroffen ondernemers de schade - die ze niet kunnen verhalen bij de verzekeraars - vergoedt. Uitgangspunt is dat de schade eerst verhaald wordt op de verzekeraar. Voor de overblijvende schade kunnen ze zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland (RVO). In praktijk krijgen de volgende ondernemers steun:

 • Ondernemers die verzekerd zijn, maar onvoldoende dekking hebben om de totale schade vergoed te krijgen.
 • Ondernemers die verzekerd zijn, maar wel hun eigen risico eerst moeten aanspreken.
 • Ondernemers die niet verzekerd zijn voor de schade.

Tegemoetkoming kun je tot 14 juni 2021 vóór 17:00 aanvragen. Binnen 8 weken na je aanvraag ontvang je een beslissing. 

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

Op 15 december 2020 sloot een groot aantal winkels verplicht de deuren vanwege de strengere lockdown. Zo vlak voor kerst bleven veel winkeliers met grote voorraden achter. Deze kunnen minder waard of zelfs waardeloos worden. Deze ondernemers krijgen - bovenop een eventuele TVL - deze opslag. Op de website van de Rijksoverheid lees je welke SBI-codes in aanmerking komen voor de VGD. Vanaf 2021 gaat het om een opslag van 21% bovenop het vastelastenpercentage in de TVL, tot maximaal € 300.000. De VGD ontvang je automatisch - als je aan de voorwaarden voldoet - bij je aanvraag van de TVL. 

Belastingmaatregelen

Uitstel van betaling aan de Belastingdienst 
Zzp’ers en andere ondernemers kunnen ‘bijzonder uitstel van betaling’ aanvragen bij de Belastingdienst. Op de website vind je een overzicht van alle belastingen waarvoor dit geldt. Een verzoek kan zowel online als schriftelijk bij de Belastingdienst worden ingediend tot 1 juli 2021. Per 1 oktober 2021 moeten de ondernemers de belasting weer (terug)betalen. 

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst. Bekijk ook de video die we samen met Martijn Pennekamp - van Ikwordzzper.nl - hebben gemaakt over uitstel aanvragen.

Urencriterium versoepeld
Om bepaalde aftrekposten - zoals de zelfstandigen- en startersaftrek - te kunnen gebruiken, moet je als ondernemer voldoen aan het urencriterium. Dat betekent dat je 1.225 uren per jaar aan je onderneming moet besteden. Tot 1 juli 2021 mag je claimen dat je tenminste 24 uur per week aan je ondeneming hebt besteed, ook als dat feitelijk niet waar is. 

Verlaging Invorderingsrente en belastingrente naar 0,01%
Betaal je een aanslag niet op tijd? Dan moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de uiterste betaaldatum is verstreken. In verband met het coronavirus verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente voor belastingschulden die tot 1 januari 2021 zijn ontstaan naar 0,01%. 

Naast invorderingsrente hebben sommige ondernemers ook te maken met belastingrente. Die moet je betalen wanneer een aangifte te laat of met een verkeerd bedrag wordt ingediend, waardoor deze niet kan worden vastgesteld door de Belastingdienst. De belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook deze rentes zijn tijdelijk verlaagd naar 0,01%. De vennootschapsbelasting zal uiteindelijk teruggaan naar 4% (en niet meer naar de oorspronkelijke 8%)

Uitstel van betaling gemeentebelasting
Verschillende gemeenten hebben laten weten dat ondernemers en inwoners uitstel kunnen aanvragen voor de betaling van hun lokale belasting. Dit kan alleen als er betalingsproblemen zijn ontstaan als gevolg van het coronavirus. Bezoek de website van je eigen gemeente voor meer informatie.

Uitstel van heffing van Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE)
Het kan zijn dat je met jouw bedrijf in aanmerking komt voor het uitstellen van de betaling van EB en ODE. Dit is alleen het geval als:

 • Je iedere maand een eindfactuur ontvangt van je energieleverancier. De betaalmethode maakt hierbij niet uit.
 • Het een eindfactuur is over één kalendermaand, die betrekking heeft op het werkelijke elektriciteit- en gasverbruik van je bedrijf.

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kom je niet in aanmerking voor uitstel van betaling. Daarnaast is het voor energieleveranciers ook geen verplichting.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Aangezien veel ondernemers te weinig onderpand hebben om geld te kunnen lenen, is de verruimde BMKB-regeling versneld van start gegaan. Vanaf nu kunnen mkb-bedrijven makkelijker geld lenen bij een bank die kredieten verstrekt, omdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deels garant staat voor deze leningen aan ondernemers. Goed om te weten: Knab is geen bank die kredieten verstrekt. Je kunt bij ons geen geld lenen. Bekijk de lijst van financiers waar je terecht kunt.

De BMKB-regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Vanuit het Rijk is er € 300 miljoen aan extra financiering beschikbaar om deze bedrijven te helpen.

Zzp’ers kunnen ook gebruikmaken van de BMKB-regeling, hoewel er vaak minder grote financieringsbehoefte is onder deze groep ondernemers.

Wil je meer weten? Het Rijk vertelt je meer over de verruimde BMKB-regeling.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)

Veel bedrijven krijgen momenteel geen lening bij de bank, omdat ze kampen met een liquiditeitstekort als gevolg van het coronavirus. Met de GO-C staat de staat borg voor 80% bij grootbedrijven en 90% bij MKB, waardoor banken die kredieten wél kunnen verstrekken. Het gaat om leningen van maximaal € 150 miljoen, met een looptijd van zes jaar.

Een garantieaanvraag indienen kan tot 15 juni 2021 (17.00 uur) op de website van RVO.

Klein Krediet Corona (KKC) voor kleine ondernemers

Ook kleine ondernemers met een financieringsbehoefte maken aanspraak op een regeling. Dankzij de KKC kunnen zij een lening aanvragen van € 10.000 tot € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar en de rente bedraagt 4%. Daarnaast betaal je als ondernemer eenmalig provisie van 2%.

De overheid staat voor 95% garant. De financier draagt de overige 5%. Om in aanmerking te komen voor de KKC moet je als ondernemer wel aan de gestelde voorwaarden voldoen. Zo moet je vóór 1 januari 2019 ingeschreven staan bij KVK en vóór de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest. 

Verschillende grote banken - waaronder Rabobank, ING, Volksbank en Triodos - verstrekken kredieten via de KKC-regeling. Aangezien Knab geen kredieten verstrekt, staan wij niet in dat rijtje.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C)

Ook de land- en tuinbouw en visserij- en aquacultuur is getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Sinds de uitbraak is er minder vraag naar producten waardoor deze bederven en niet meer verkocht kunnen worden. De prijzen staan hierdoor onder druk.

Het kabinet heeft daarom besloten de provisiekosten voor BL-C te verlagen van 1,5% naar 0,5% bij een looptijd tot 2 jaar en van 2,25% naar 0,75% bij een looptijd van meer dan twee jaar. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Met een AOV ben je verzekerd van een inkomen als je arbeidsongeschikt raakt. Bijvoorbeeld wanneer je een ongeval hebt gehad of wanneer je (langdurig) ziek bent. Meestal ontvang je met een AOV een vast bedrag per maand, maar dit hangt af van de voorwaarden van jouw verzekering.

Ben je besmet met het coronavirus en heb je een AOV? Check dan bij je eigen verzekeraar waar je recht op hebt of zoek samen naar een gepaste oplossing. Verzekeraars willen zzp’ers tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk beschermen tegen arbeidsongeschiktheid.

Starters

Starters worden hard geraakt door de coronacrisis. Ze maken wel aanspraak op de Tozo, maar voor de NOW-regeling moet je een omzetverlies van vóór een bepaalde periode kunnen aantonen. Een periode waarin de starter misschien nog geen omzet draaide, maar wel investeringen heeft gedaan. Het kabinet werkt aan een speciale faciliteit voor ondernemers die tussen 1 januari en 30 juni 2020 zijn gestart. De regeling zal lijken op de TVL. De referentieperiode voor deze ondernemers wordt het derde kwartaal van 2020. 

Starters die tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020 zijn gestart, komen ook in aanmerking voor de reguliere TVL-regeling in het eerste kwartaal van 2021. Je kunt de aparte startersregeling naar verwachting vanaf mei aanvragen. 

De regeling start vermoedelijk eind mei 2021. Wil je op de hoogte blijven? Dan kun je je aanmelden voor update. 

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Ondernemers met personeel die in 2021 meer dan € 2.400 investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor afdrachtvermindering via de BIK. De afdrachtvermindering is 3,9% voor investeringen tot € 5 miljoen en 1,8% voor alles daarboven. 

Je kunt de BIK gebruiken als jede laatste betaling voor de investering in 2021 of 2022 doet. Daarnaast moet het bedrijfsmiddel zes maanden na betaling in gebruik zijn. 

De BIK kun je vanaf 1 september 2021 - maximaal één keer per kwartaal en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 - aanvragen via RVO.nl.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Ondernemers die het zwaarst getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus, krijgen een tegemoetkoming van € 4.000 voor een periode van drie maanden.

Het gaat onder andere om bedrijven die verplicht de deuren moesten sluiten, zoals restaurants, kroegen en sportscholen. Op de website van RVO vind je de actuele lijst van alle vastgestelde SBI-codes waarbij de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) kan worden aangevraagd.

Als jouw SBI-code in de lijst staat en je voldoet aan de voorwaarden, kun je een verzoek voor de TOGS indienen bij RVO. Bij juist aangeleverde gegevens wordt je aanvraag binnen drie weken goedgekeurd en uitbetaald.

Update: TOGS-regeling beëindigd

Verzoeken voor de TOGS konden tot 26 juni 2020 worden ingediend. Ondernemers die hiervoor in aanmerking kwamen zijn nu mogelijk geholpen met de TVL. 

We doen ons best om dit artikel up-to-date te houden. Heb je een regeling gevonden die er niet tussen staat? Laat het ons weten via onderstaande feedbackbutton.

Doe de gratis middelingscheck

Nog een gratis tip voor wat meer financiële lucht: had jij de afgelopen jaren een wisselend inkomen? Dan heb je misschien te veel belasting betaald. Als dat zo is, dan kun je dat geld terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet een verzoek om 'middeling'. Wellicht een mooi extraatje dus, zeker in deze tijd. Bereken het eenvoudig zelf met onze handige rekentool.

Doe de middelingscheck

Update december 2021: Uit het regeerakkoord blijkt dat het nieuwe kabinet de middelingsregeling definitief gaat afschaffen. We gaan ervan uit dat er een overgangsregeling komt, maar besef dat het op korte termijn niet meer mogelijk is om te middelen. 

Ondernemen in crisistijd

Hoe ga jij als ondernemer om met de huidige crisis? Femke Hogema geeft je slimme tips in haar nieuwe boek 'Ondernemen in crisistijd'. En jij kunt via Knab het tweede hoofdstuk over cashflow gratis downloaden! Laat hieronder je gegevens achter en je ontvangt het hoofdstuk meteen in je mailbox! 

Download hoofdstuk 2: Cashflow

 

 Geschreven door:

Lindy Bekking

Content Marketeer

Gecheckt door:

Oskar Barendse

Manager Financiële PlanningDeel via:

Hoe ga jij om met de coronacrisis? Check onze tips

Profiteer nu bij Knab van hét zakelijk bankpakket voor zzp'ers