Alle regelingen voor zzp’ers en ondernemers tijdens de coronacrisis

Minister Eric Wiebes gaf eerder nog aan dat zzp’ers en ondernemers geen financiële steun hoeven te verwachten van de overheid, vanwege de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Den Haag is inmiddels bijgedraaid: het miljardenpakket moet bedrijven en werknemers in Nederland overeind houden tijdens de coronacrisis. In dit artikel vind je in alle regelingen waarop zzp’ers en ondernemers een beroep kunnen doen.
Gepubliceerd
17 maart 2020
Laatst geüpdatet
3 april 2020
Leestijd
8 minuten
- Gepubliceerd: 17 maart 2020
- Laatst geüpdate: 3 april 2020
- Leestijd: 8 minuten
Minister Eric Wiebes gaf eerder nog aan dat zzp’ers en ondernemers geen financiële steun hoeven te verwachten van de overheid, vanwege de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Den Haag is inmiddels bijgedraaid: het miljardenpakket moet bedrijven en werknemers in Nederland overeind houden tijdens de coronacrisis. In dit artikel vind je in alle regelingen waarop zzp’ers en ondernemers een beroep kunnen doen.

Ondernemer die alle regelingen bekijkt-1

Welke regelingen zijn er voor zzp’ers en ondernemers tijdens de coronacrisis?

Veel zzp’ers en ondernemers worden hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Opdrachten worden afgezegd, evenementen gaan niet door en reizen worden geannuleerd. Om een deel van die inkomsten te compenseren, is er een aantal regelingen voor zzp’ers en ondernemers. Sommige zijn nieuw, andere bestonden al langer.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - voorheen Bbz - is in het leven geroepen voor zzp’ers en andere ondernemers, die hun inkomsten zien kelderen door de maatregelen tegen het coronavirus. Daarbij biedt de gemeente de volgende hulp:

  • De overheid vult je inkomen voor drie maanden aan tot het sociaal minimum. Dat is € 1.500 netto per maand voor gehuwden/gelijkgestelden en € 1.050 voor alleenstaanden van 21 jaar en ouder. Dit is geen lening, maar een gift. Het geld hoef je dus niet terug te betalen.
  • Je kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517. Het rentepercentage wat je daarover betaalt is nog niet bekend, maar is waarschijnlijk lager dan 8%. Aangezien het om een lening gaat, moet dit bedrag wél worden terugbetaald.

    Om in aanmerking te komen voor de Tozo, moet je voldoen aan verschillende voorwaarden. Als je hieraan voldoet, kun je de regeling bij je eigen gemeente aanvragen. De Tozo werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

    Check direct of je in aanmerking komt voor de Tozo-regeling.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) als tijdelijke vervanging regeling werktijdverkorting (WTV)

Heb je een onderneming met personeel en ervaar je problemen door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kun je een beroep doen op de voormalige regeling werktijdverkorting (WTV). Om sneller te kunnen handelen is die regeling tijdelijk vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Met de oude regeling kreeg de werkgever maximaal 70% van de loonkosten via een WW-uitkering doorbetaald. Dat percentage is verhoogd naar 90%. Hiervoor moet je kunnen aantonen dat jouw bedrijf door het coronavirus voor een periode van drie maanden minstens 20% minder werk verwacht.

Extra goed nieuws: De maatregel geldt voor alle werknemers. Dus niet alleen voor vaste krachten, maar ook voor flexkrachten zoals mensen met een 0-urencontract en oproepmedewerkers. De periode kan eenmalig met drie maanden worden verlengd. Voorwaarde is wel dat je tijdens die hele periode niemand ontslaat op grond van bedrijfseconomische redenen.

Je kunt je zeer binnenkort aanmelden voor deze noodmaatregel via de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De noodmaatregel wordt uitgevoerd door het UWV en kan worden aangevraagd voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

TOGS: Ondernemers uit zwaarst getroffen sectoren krijgen € 4.000

Ondernemers die het zwaarst getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus kunnen sinds 27 maart terecht bij het noodloket. Zij krijgen een tegemoetkoming van € 4.000 voor een periode van drie maanden.

Het gaat onder andere om bedrijven die verplicht de deuren moesten sluiten, zoals restaurants, kroegen en sportscholen. Er worden echter nog steeds branches aan de lijst toegevoegd, bijvoorbeeld omdat winkels die wél open mogen blijven hun omzet flink zien kelderen. Op de website van RVO vind je de actuele lijst van alle vastgestelde SBI-codes waarbij de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) kan worden aangevraagd.

Als jouw SBI-code in de lijst staat en je voldoet aan de voorwaarden, kun je een verzoek voor de TOGS indienen bij RVO. Bij juist aangeleverde gegevens wordt je aanvraag binnen drie weken goedgekeurd en uitbetaald. Een verzoek indienen kan tot en met 26 juni 2020.

Uitstel van betaling aan de Belastingdienst

Zzp’ers en andere ondernemers kunnen ‘bijzonder uitstel van betaling’ voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen bij de Belastingdienst. Betaal je nu belasting via een voorlopige aanslag en verwacht je een lagere winst door het virus? Dan kun je de voorlopig aanslag laten aanpassen, zodat je direct minder belasting betaalt.

Nadat je een aanslag hebt ontvangen, kun je direct om uitstel vragen. Dat doe je door een brief te sturen naar de Belastingdienst waarin je uitlegt hoe het coronavirus tot betalingsproblemen heeft geleid voor je bedrijf. Je kunt ook online een aanvraagformulier invullen. Zodra de Belastingdienst je verzoek ontvangt, krijg je direct drie maanden uitstel van betaling. De individuele beoordeling van het verzoek gebeurt op een later moment.

Is drie maanden niet lang genoeg? Dan kun je voor een langere periode uitstel vragen. Daarvoor heb je waarschijnlijk een verklaring van een derde deskundige nodig. Dat is bijvoorbeeld je accountant of een externe financier of consultant. Uit die verklaring moet blijken dat:
  • er sprake is van een bestaand betalingsprobleem;
  • deze betalingsproblemen tijdelijk zijn, als gevolg van het coronavirus;
  • je onderneming onder normale omstandigheden levensvatbaar is. 

Meer informatie - waaronder het postadres - vind je op de website van de Belastingdienst. Of bekijk de video die we samen met Martijn Pennekamp van ikwordzzper.nl hebben gemaakt!

Invorderingsrente en belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%

Betaal je een aanslag niet op tijd? Dan moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de uiterste betaaldatum is verstreken. In verband met het coronavirus verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk naar 0,01%. De verlaging geldt voor alle belastingschulden en gaat in vanaf 23 maart 2020.

Naast invorderingsrente hebben sommige ondernemers ook te maken met belastingrente. Die moet je betalen wanneer een aangifte te laat of met een verkeerd bedrag wordt ingediend, waardoor deze niet kan worden vastgesteld door de Belastingdienst. De belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook deze rentes worden vanaf 1 juni 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01%. De verlaging van de belastingrente voor de inkomstenbelasting gaat in per 1 juli 2020.

Uitstel van betaling gemeentebelasting

Verschillende gemeenten hebben laten weten dat ondernemers en inwoners uitstel kunnen aanvragen voor de betaling van hun lokale belasting. Dit kan alleen als er betalingsproblemen zijn ontstaan als gevolg van het coronavirus.

Inwoners van Almere en Zutphen kunnen in ieder geval om uitstel vragen. Bezoek de website van je eigen gemeente voor meer informatie.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Aangezien veel ondernemers te weinig onderpand hebben om geld te kunnen lenen, is de verruimde BMKB-regeling versneld van start gegaan. Vanaf nu kunnen mkb-bedrijven makkelijker geld lenen bij een bank die kredieten verstrekt, omdat het Rijk garant staat voor deze leningen aan ondernemers. Goed om te weten: Knab is geen bank die kredieten verstrekt. Je kunt bij ons geen geld lenen. Bekijk hier de lijst van financiers waar je terecht kunt.

De BMKB-regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Vanuit het Rijk is er € 300 miljoen aan extra financiering beschikbaar om deze bedrijven te helpen.

Zzp’ers kunnen ook gebruikmaken van de BMKB-regeling, hoewel er vaak minder grote financieringsbehoefte is onder deze groep ondernemers.

Wil je meer weten? Het Rijk vertelt je meer over de verruimde BMKB-regeling.

Uitstel aflossen lening voor MKB-bedrijven

Heb je een kleinere onderneming met een financiering tot € 2,5 miljoen en is jouw bedrijf financieel gezond? Dan kun je maximaal een halfjaar uitstel krijgen voor het aflossen van je lening. Banken als ING, ABN AMRO en Rabobank zijn dit initiatief gestart, omdat zij zagen dat de nood onder de MKB-bedrijven hoog is.

Voor nu geldt de regeling alleen voor kleinere bedrijven. De ontwikkelingen voor grote bedrijven worden nauwlettend in de gaten gehouden door de banken, in overleg met het kabinet en toezichthouders.

WW-premiedifferentiatie

Hebben jouw werknemers door het coronavirus veel over moeten werken? Dan is deze bestaande regeling misschien interessant. Het kabinet stimuleert werkgevers om werknemers vaker een vast contract te geven. Daarom betaal je als werkgever sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

In die regeling staat ook dat werkgevers deze WW-premie met terugwerkende kracht moeten afdragen voor werknemers in vast dienstverband, die in een jaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Aangezien het coronavirus ertoe leidt dat overwerken in bepaalde sectoren hard nodig is - bijvoorbeeld in de zorg -gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling opnieuw uitwerken.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is een regeling voor bedrijven die momenteel geen lening kunnen krijgen bij de bank. Met de GO-regeling geeft de overheid MKB en middelgrote ondernemingen 50% garantie op bankleningen en bankgaranties tussen € 1,5 miljoen en € 50 miljoen. De GO-regeling loopt via verschillende banken, die de garantieaanvraag tot 31 mei 2020 kunnen indienen bij RVO.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

De land- en tuinbouwsector is ook getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Sinds de uitbraak is er minder vraag naar producten waardoor deze bederven en niet meer verkocht kunnen worden. Ook de prijzen staan hierdoor onder druk.

Doordat verschillende bedrijven nu in financiële problemen komen, is er tijdelijk een gunstigere borgstelling voor werkkapitaal. Dit valt onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Hierdoor kunnen ondernemers uit de land- en tuinbouwsector kredieten voor werkkapitaal aanvragen bij hun bank.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Met een AOV ben je verzekerd van een inkomen, als je arbeidsongeschikt raakt. Bijvoorbeeld wanneer je een ongeval hebt gehad of wanneer je (langdurig) ziek bent. Meestal ontvang je met een AOV een vast bedrag per maand, maar dit hangt af van de voorwaarden van jouw verzekering.

Ben je besmet met het coronavirus en heb je een AOV? Check dan bij je eigen verzekeraar waar je recht op hebt of zoek samen naar een gepaste oplossing. Verzekeraars willen zzp’ers tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk beschermen tegen arbeidsongeschiktheid.

Doe de gratis middelingscheck

Had jij de afgelopen jaren een wisselend inkomen? Dan heb je misschien te veel belasting betaald. Als dat zo is, dan kun je dat geld nu terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet een verzoek om 'middeling'. Wellicht een mooi extraatje dus, zeker in deze tijd. Bereken het eenvoudig zelf met onze handige rekentool.

Doe de middelingscheck

We doen ons best om dit artikel up-to-date te houden. Heb je een regeling gevonden die er niet tussen staat? Laat het ons weten via onderstaande feedbackbutton.Geschreven door:

Lindy Bekking

Content Marketeer

Gecheckt door:

Oskar Barendse

Manager Financiële Planning


Deel via:

Ook interessant voor jou

Krijg jij geld terug door belastingmiddeling?  Bereken snel

Profiteer nu bij Knab van de voordeligste zakelijke rekening van Nederland