Het UBO-register is geopend: dit is wat je moet weten

Op 27 september 2020 is het UBO-register geopend en kan een UBO (Ultimate Benificial Owner) zich officieel laten registeren bij de KVK. Maar wat is dit register precies en waarom ben je als UBO verplicht je te laten registeren?
Gepubliceerd
9 oktober 2020
Laatst geüpdatet
13 oktober 2020
Leestijd
2 minuten
- Gepubliceerd: 8 oktober 2020
- Laatst geüpdate: 13 oktober 2020
- Leestijd: 2 minuten

Op 27 september 2020 is het UBO-register geopend en kan een UBO (Ultimate Benificial Owner) zich officieel laten registeren bij de KVK. Maar wat is dit register precies en waarom ben je als UBO verplicht je te laten registeren?

UBO-register-1

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Benificial Owner, in het Nederlands betekent dat: uiteindelijk belanghebbende. Een UBO is iemand die eigenaar is of zeggenschap heeft over een organisatie. Per rechtsvorm gelden er andere eisen aan of iemand wel of geen UBO is. Heb je bijvoorbeeld meer dan 25% aandeelhouderschap in een bv, of heb je voor 25% economisch belang in een vof of maatschap? Dan moet de organisatie dit registreren in het UBO-register.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden per rechtsvorm kun je vinden op de website van de KVK.

Wat is het UBO-register?

Volgens Europese regelgeving zijn alle EU-landen verplicht om een UBO-register bij te houden. Met dit register moet het makkelijker worden om in te zien wie er bij een organisatie precies aan de touwtjes trekt. Dit helpt instanties bij de bestrijding van financiële criminele activiteiten, zoals witwassen, terrorismefinanciering en fraude.

In Nederland is de uitvoering van het UBO-register bij de KVK neergelegd en is het onderdeel van het Handelsregister. Sinds 27 september 2020 is het register geopend. Organisaties hebben tot 27 maart 2022 de tijd om hun UBO’s in te schrijven.

Wanneer moet ik mijn UBO’s inschrijven?

Registratie in het UBO-register is verplicht voor de volgende rechtsvormen:

 • niet-beursgenoteerde bv’s en nv’s;
 • stichtingen;
 • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming;
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE);
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV).

Kerkgenootschappen zijn straks ook verplicht om zich in te schrijven, maar dat is op dit moment nog niet mogelijk.

Organisaties en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van hun UBO’s en voor het doorgeven van eventuele wijzigingen.

UBO-register inzien

De gegevens in het UBO-register zijn gedeeltelijk openbaar en op te vragen via een uittreksel UBO-register. Dit kost € 2,50.

In het uittreksel staan:

 • de voor- en achternamen;
 • de geboortemaand en het geboortejaar;
 • de nationaliteit en het woonland;
 • de aard en omvang van het belang dat de UBO’s hebben vermeld.

De overige gegevens kunnen alleen worden ingezien door bevoegde instanties, zoals het Openbaar Ministerie, de politie en de Financial Intelligence Unit.

Knab en UBO’s

Knab is als bank ook verplicht om alle UBO’s van een bedrijf te registreren in haar systeem. Wanneer je een rekening bij Knab aanvraagt, vragen we je ook welke UBO’s bij jouw bedrijf betrokken zijn. Wat wij onder UBO’s verstaan, kun je vinden in onze zakelijke acceptatiecriteria.


Lees ook deze artikelenKarin Broeksma
Karin werkt sinds juli 2018 bij Knab als content marketeer. Hiervoor heeft ze jaren gewerkt als zzp’er, waardoor ze veel weet over alles wat met ondernemen te maken heeft. Bij Knab schrijft ze dan ook veel over ondernemen, maar ook over zaken als inkomsten, uitgaven en sparen.


Deel via:

De voordelige zakelijke rekening van Knab Check de Knab-rekening

Profiteer nu bij Knab van hét zakelijk bankpakket voor zzp'ers