Een bv oprichten doe je zo

Na de eenmanszaak is de bv de meest gekozen rechtsvorm voor ondernemingen. Maar wat is een bv precies en hoe richt je een bv op? In dit artikel lees je alles over een bv oprichten.
Gepubliceerd
6 mei 2020
Laatst geüpdatet
22 februari 2022
Leestijd
4 minuten
- Gepubliceerd: 6 mei 2020
- Laatst geüpdate: 22 februari 2022
- Leestijd: 4 minuten

Na de eenmanszaak is de bv de meest gekozen rechtsvorm voor ondernemingen. Maar wat is een bv precies en hoe richt je een bv op? In dit artikel lees je alles over een bv oprichten.

bv-oprichten

Wat is een bv?

Een besloten vennootschap (bv) is een rechtsvorm met een eigen rechtspersoonlijkheid. Bij een eenmanszaak is de eigenaar ook de rechtspersoon. Een bv is zelf een aparte rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurder of bestuurders - onder voorwaarden - niet met hun privévermogen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schulden in het bedrijf.

De structuur van een bv

Een besloten vennootschap heeft - in tegenstelling tot een naamloze vennootschap - een ‘besloten’ groep aandeelhouders. Het kapitaal is verdeeld onder een vaste groep en zij zijn allemaal voor een deel eigenaar van de onderneming.

De aandeelhouders mogen zelf het bedrijf besturen of hier een dagelijks bestuur voor aanstellen. Dit bestuur neemt dan namens de aandeelhouders beslissingen over de onderneming en rapporteert hierover minimaal een keer per jaar terug aan de aandeelhouders in de Vergadering Van Aandeelhouders (AVA). Daarnaast kan er in de statuten zijn opgenomen dat een Raad van Commissarissen (RvC) toezicht houdt op het dagelijks bestuur.

Bij kleine ondernemingen is er in veel gevallen maar één bestuurder die vaak ook de enige aandeelhouder is. Dit heet een directeur-grootaandeelhouder (dga).

De voor- en nadelen van een bv

Voordelen

  • Met een bv ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden. Gaat de bv failliet, dan kun je dus niet ook persoonlijk failliet worden verklaard (mits er geen sprake is van wanbestuur).
  • Je hebt sinds 2012 een minimum startkapitaal van € 0,01 nodig om een bv op te richten. Het is daarmee een relatief goedkope rechtsvorm om op te starten.
  • Bij hogere winsten heb je met een bv een relatief lage belastingdruk, omdat het tarief voor vennootschapsbelasting aantrekkelijk is.

Nadelen

  • Bij een lagere winst is een bv minder aantrekkelijk, omdat je geen recht hebt op aftrekposten zoals startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Vanaf ongeveer € 80.000 winst per jaar wegen de voordelen van deze aftrekposten niet meer op tegen de fiscale voordelen van het relatief lage vennootschapsbelastingtarief.
  • De oprichtingskosten van een bv zijn hoger dan voor een eenmanszaak, omdat je verplicht bent de oprichting via de notaris te doen.
  • Bij een bv heb je een grotere administratieve last, omdat je onder meer elk jaar een jaarrekening moet opstellen. Bovendien zal je accountant hier ook meestal extra kosten voor rekenen.

Een bv oprichten doe je zo

Om een bv op te richten, moet je een aantal stappen doorlopen. Dit kun je helemaal zelf doen, maar je kunt ook een bedrijf in de arm nemen die tegen een vast bedrag de inschrijving en oprichting voor jou regelt.

Naar de notaris

Een bv oprichten is niet hetzelfde als langs de KVK gaan om een eenmanszaak in te schrijven. Een bv richt je op bij de notaris. Deze stelt een notariële akte op en stelt de statuten vast. Vaak schrijft de notaris je bedrijf ook in bij de KVK. Voor het werk dat de notaris verricht betaal je een bedrag. Meestal ligt dit tussen de € 500 en € 1.000. Daarnaast betaal je de KVK eenmalig € 50 inschrijvingskosten.

Statuten opstellen

Een bv is een rechtspersoon. Wanneer je deze opricht, ben je ook verplicht statuten op te stellen voor deze rechtspersoon. Hierin staat welke procedures er binnen het bedrijf gelden. Hoe je bijvoorbeeld bestuurders benoemt en wie waarvoor verantwoordelijk is.

De statuten worden door een notaris vastgesteld en meestal ook online gedeponeerd bij de KVK. Wanneer er een wijziging in de statuten is, moet dit ook worden vastgelegd bij de notaris.

Inschrijven Handelsregister

Alle bestuurders moeten worden ingeschreven in het Handelsregister. Tot die tijd ben je nog wel persoonlijk aansprakelijk. Daarnaast moet je minstens € 0,01 startkapitaal in je vennootschap storten. Dit kan in zowel in de vorm van geld alsmede in natura (bijvoorbeeld een bedrijfspand).

Registeren in het UBO-register 

Sinds 27 september 2020 kunnen Uiteindelijk Belanghebbenden of Ultimate Beneficial Owners (UBO) zich registreren in het UBO-register. Organisaties hebben 18 maanden de tijd om zich in dit register te registeren. De nieuwe regel moet fraude, witwassen en terrorisme bemoeilijken, omdat het makkelijker te achterhalen is naar wie bijvoorbeeld een bepaalde geldstroom gaat. Als je nu een bv opricht, dan is deze registratie onderdeel van de je inschrijving bij de KVK.

Bv in oprichting

Je kunt met je bv al zakendoen als je bv nog niet is opgericht. Je bent dan een bv in oprichting (bv i.o.). Dit kan vanaf het moment dat de notaris bezig is met de voorbereidingen voor de oprichting en hij of zij dit kan verklaren. Ook moet je al zijn ingeschreven bij de KVK. Wanneer je handelt uit naam van een bv in oprichting ben je zelf aansprakelijk en moet je je zakenpartners laten weten dat ze zaken doen met een bv in oprichting.

Goed met je bv van start met de zakelijke rekening van Knab

Knab Zakelijk is ideaal voor zzp’ers en kleine ondernemers. Voor een vast, laag tarief per maand krijg je tot wel vijf betaalrekeningen met betaalpas, zoveel spaarrekeningen als je wilt en 500 gratis transacties per jaar.Karin Broeksma
Karin werkt sinds juli 2018 bij Knab als content marketeer. Hiervoor heeft ze jaren gewerkt als zzp’er, waardoor ze veel weet over alles wat met ondernemen te maken heeft. Bij Knab schrijft ze dan ook veel over ondernemen, maar ook over zaken als inkomsten, uitgaven en sparen.Deel via:

De voordelige zakelijke rekening van Knab  Check de Knab-rekening

Profiteer nu bij Knab van hét zakelijk bankpakket voor zzp'ers