Wat is het eigenwoningforfait en hoe bereken je het?

  • 3 minuten
  • 2 oktober 2018

Na lang uitstellen, moet je er nu toch echt aan geloven: de belastingaangifte. De reden waarom je er nog niet aan bent begonnen, is dat je vorig jaar je eerste huis hebt gekocht. Te gek om je eigen huis te hebben, hoor. Alleen levert het je wel extra werk op bij je toch al niet favoriete klusje: belastingaangifte doen. Het eigenwoningforfait is één van de nieuwe termen die je tegenkomt. In het kader van 'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker' leggen we je hier uit wat het eigenwoningforfait is, en hoe je deze correct invult bij je belastingaangifte.

Eigen woningforfait

wat is Het eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat bovenop je belastbaar inkomen geteld wordt. De fiscus ziet dit bedrag als fictieve extra inkomsten uit je woning: oftewel een vergoeding voor het woongenot in je eigen huis. Het eigenwoningforfait heette vroeger huurwaardeforfait, maar deze naam is in de jaren negentig veranderd.

Waarom eigenwoningforfait?

Belasting betalen voor het hebben van een eigen woning?! Nou moe! Je betaalt toch al genoeg hypotheeklasten en overdrachtsbelasting als je woningeigenaar wordt? Dat klopt. Maar de belastingdienst ziet jouw woning toch als een bron van inkomsten. Dit omdat je - als je een eigen huis hebt - niet hoeft te huren, vermogen opbouwt en jij je huis, of een deel daarvan, zou kunnen verhuren. Zoals een hospita een student in huis kan nemen.

Hoe wordt het eigenwoningforfait berekend?

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde (wet waardering onroerende zaken) van je woning. Deze WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door je gemeente. Doe je belastingaangifte over het afgelopen jaar? Dan moet je uitgaan van de WOZ-waarde die is vastgesteld per 1 januari van dat jaar. Als je straks in april 2018 belastingaangifte doet over het jaar 2017, neem je dus de WOZ-waarde van 1 januari 2017. De brief van je gemeente die je pas geleden op de mat is gevallen met de WOZ-waarde per 1 januari van dit jaar, moet je dus nog een jaartje bewaren tot de volgende belastingaangifte.

Benieuwd welk percentage je moet nemen van de WOZ-waarde van jouw huis? Bereken je eigenwoningforfait met deze tabel van de Belastingdienst.

Verhuizing

Ben je verhuisd in het jaar waarover je belastingaangifte doet? Dan moet je voor zowel je oude als je nieuwe huis het eigenwoningforfait opgeven voor de periode dat je stond ingeschreven op het betreffende adres. 

Rekenvoorbeeld
Stel: je staat per 11 mei 2016 ingeschreven op je nieuwe adres (een koopwoning). Je oude huis was ook een koopwoning. Voor beide huizen geldt het percentage eigenwoningforfait van 0,75. Het jaar 2016 had 365 dagen. 

Eigenwoningforfait oude huis
WOZ-waarde = € 200.000
Eigenwoningforfait voor het hele jaar = € 1.500 (0,75% van de WOZ-waarde)
Eigenwoningforfait t/m 10 mei = € 534 (bedrag hele jaar/365 x 130 dagen) 

Eigenwoningforfait nieuwe huis
WOZ-waarde: € 300.000 
Eigenwoningforfait voor het hele jaar = € 2.250 (0,75% van de WOZ-waarde)
Eigenwoningforfait vanaf 11 mei = € 1.449 (bedrag hele jaar/365 x 235 dagen) 

Totaal eigenwoningforfait over het jaar 2016 = € 1.983

Heb je je eigen huis verkocht en verhuis je daarna naar een huurhuis? Of ben je juist ingetrokken in je eerste koophuis en huurde je daarvoor? Dan betaal je eigenwoningforfait over de periode dat je ingeschreven stond op het adres van je koophuis.

Buitenland

Werk en woon je (tijdelijk) in het buitenland en heb je een eigen huis in Nederland? De fiscus beschouwt deze woning nog steeds als fictieve bron van inkomsten. Dat wil zeggen dat het eigenwoningforfait opgeteld wordt bovenop je belastbaar inkomen.

Nieuwbouw

Heb je een nieuwbouwhuis gekocht dat nog in aanbouw is? Dan woon je hier nog niet en ben je nog geen eigenwoningforfait verschuldigd. Pas over de periode vanaf dat je intrekt, ben je eigenwoningforfait verschuldigd. Dat geldt ook als je al verhuisd bent en je oude huis nog te koop staat. Voorwaarde is dan wel dat je het niet verhuurd hebt.

Hypotheek afgelost?

Behalve het eigenwoningforfait dat je bij je belastbaar inkomen moet optellen, mag je als woningeigenaar ook bepaalde kosten aftrekken. Is je hypotheekrente lager dan het eigenwoningforfait, omdat je je hypotheek al (bijna) helemaal hebt afgelost? Dan heb je recht op aftrek vanwege geen of kleine eigenwoningschuld. Per saldo hoef je dan dus geen eigenwoningforfait te betalen. 

Rekenvoorbeeld
Stel, je hypotheekrente is € 1.000 en je eigenwoningforfait is € 1.500. Het verschil is € 500. Je hebt recht op aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld van € 500. Per saldo betaal je dus geen eigenwoningforfait. 

Aftrekbeperking
Let op! Heb jij een inkomen dat in de hoogste schijf van 52% wordt belast? Dan krijg je in 2017 te maken met een aftrekbeperking van 2%. Dat inkomen staat dit jaar op € 67.072 of meer. Je mag in deze situatie dus maximaal 50% van de rente aftrekken. Dit is ook het geval als je je hypotheek al bijna hebt afgelost.

Vanaf 2020 forfait weer ingevoerd
Huiseigenaren die de hypotheek hebben afgelost, moeten vanaf 2020 toch weer eigenwoningforfait optellen bij het belastbaar inkomen. Dit wordt in stapjes ingevoerd en zal worden uitgesmeerd over een periode van 30 jaar. 

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd

Begin oktober 2017 is er een nieuw regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie waarin staat is dat de hypotheekrenteaftrek op de schop gaat. Vanaf 2020 wordt deze fiscale regel versneld afgebouwd. Dat valt tegen! Maar daartegenover staat vanaf 2020 een daling van het eigenwoningforfait

Hulp bij aangifte inkomstenbelasting

Hulp nodig bij je aangifte van de inkomstenbelasting? Download dan deze handige checklist. 


Marit Rooijakkers
Marit heeft voor ons geschreven over hypotheekzaken.


Regel bij Knab online je woonverzekeringen  Vergelijk je voordeel

Ontdek binnen 10 minuten jouw voordeligste hypotheek