Eigenwoningforfait: wat betekent de afschaffing Wet-Hillen voor jou?

  • Gepubliceerd: 16 januari 2018
  • Laatst geüpdate: 16 januari 2018
  • 4 minuten

Een eigen huis kopen is een hoogtepunt in je leven. Een duur hoogtepunt, dat wel. Want naast de koopsom en bijkomende kosten, moet je ook belasting betalen over jouw droompaleis. Dat noem je eigenwoningforfait. Voorheen kon je daar dankzij de Wet-Hillen nog voordelig gebruik van maken als jij geen hypotheekschuld meer hebt. Maar in 2019 wordt deze wet afgeschaft. Wat hield deze wet in? En, belangrijker nog: wat betekent de afschaffing ervan voor jou?

GettyImages-748345679 (1) (1)-926119-edited.jpg

Het eigenwoningforfait, wat is dat ook alweer?

Het eigenwoningforfait (EWF) is een fiscale bijtelling op je belastbaar inkomen. Dit als een soort vergoeding voor het bezit van een eigen woning. De Belastingdienst ziet jouw huis namelijk als een bron van inkomsten. Met een eigen woning hoef je immers niet te huren, je bouwt vermogen op en je kan (een kamer in) je huis verhuren - ook al mag dit officieel niet van de meeste geldverstrekkers. 

Minder belastingvoordeel

Door het EWF zou je dus in principe meer belasting moeten betalen. Gelukkig biedt de Belastingdienst je ook een fiscaal voordeel. De hypotheekrente die je jaarlijks betaalt, mag je bijvoorbeeld juist weer aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit is voordelig, maar door de bijtelling van het EWF wordt het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek wel iets kleiner.

Het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek wordt overigens wel steeds minder. Het percentage waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken, daalt namelijk met 0,5% per jaar. Daarover lees je meer in het artikel ‘Belastingaangifte als woningeigenaar’.

Bijtelling op je belasting

Het EWF is dus een soort drempel voor de hypotheekrenteaftrek. Maar als jij je hypotheek bijna of helemaal hebt afgelost, kan het ook voorkomen dat het EWF hoger is dan het bedrag dat je mag aftrekken aan hypotheekrente. In dat geval zou je dus eigenlijk geen recht meer hebben op hypotheekrenteaftrek. Sterker nog: je zou eigenlijk een bijtelling hebben op de belasting die je moet betalen.

Belasting over je hypotheekschuld

Wacht even, een bijtelling? Dan word je dus benadeeld als je je hypotheek hebt afgelost. Omdat dit niet helemaal eerlijk is, is in 2005 de Wet-Hillen in het leven geroepen. Deze fiscale regeling zorgde ervoor dat je een extra bedrag kon aftrekken van je belastbare inkomen, zodat het verschil tussen het EWF en de hypotheekrente verdween. Hierdoor hoefde je onderaan de streep geen EWF te betalen.

Wet-Hillen afgeschaft

Volgens het huidige kabinet is de regeling echter niet langer nodig. Als je een nieuwe hypotheek afsluit, moet je deze tegenwoordig namelijk sowieso binnen dertig jaar aflossen. Alleen dan heb je recht op hypotheekrenteaftrek. De Wet-Hillen wordt niet in één keer afgeschaft. Er zal een overgangsregeling komen, waardoor de wet in de periode van 2019 tot en met 2048 stapsgewijs wordt afgebouwd.

Steeds meer Eigenwoningforfait

Goed, aan het EWF ontkom je dus niet meer. Maar wat betekent dat voor jou? Door de overgangsregeling moet je jaarlijks steeds meer EWF betalen totdat over 30 jaar de Wet-Hillen helemaal is afgeschaft. Vanaf dat moment wordt de WOZ-waarde van je woning volledig belast. Of je je hypotheek nu netjes hebt afgelost of niet. Daartegenover staat wel het percentage EWF wordt verlaagd: van 0,75% in 2018 naar 0,5% in 2023. Je betaalt dus een lager bedrag bovenop je inkomen.

Klinkt dit nog een beetje abstract? In onderstaand rekenvoorbeeld laten we zien wat de afschaffing Wet-Hillen concreet voor jou kan betekenen. 

Rekenvoorbeeld
Stel, je hebt een bruto jaarinkomen van € 50.000 en de WOZ-waarde van je woning is vastgesteld op € 300.000. In 2020 heb je jouw hypotheek volledig afgelost. Voor het voorbeeld gaan we er even vanuit dat de WOZ-waarde, je inkomen en de belastingschalen gedurende 30 jaar gelijk blijven.

2020
In 2020 is de bijtelling voor het EWF 0,65%. Dat betekent dat je (0.65% van € 300.000 =) € 1.950 aan EWF moet betalen. Het is het tweede jaar dat de wet is afgeschaft, dus je bent over 2/30 deel belasting verschuldigd. Dat is (2/30 van € 1.950) € 130. Het belastingtarief dat bij je inkomen past is 40,85%, dus dat betekent dat je (40,85% van € 130 =) € 53 aan belasting moet betalen. 

2040
In 2040 is de bijtelling voor het EWF verder verlaagd naar 0,5%. Dat betekent dat je (0,5% van € 300.000 =) € 1.500 aan EWF moet betalen. Je bent over 22/30 deel belasting verschuldigd, dat is € 1.100. Als het bruto jaarinkomen in dezelfde schijf wordt belast, moet je € 449,35 aan belasting betalen. 

2048
In 2048 is de Wet-Hillen helemaal afgeschaft en wordt de WOZ-waarde van je woning volledig belast. Als de bijtelling nog steeds op 0,5% staat, betekent dit dat je (0,5% van € 300.000=) € 1.500 aan EWF moet betalen. Dat is ruim (40,85% van € 1.500) € 607 aan belasting!

Belastingaangifte eigen huis

Zoals je kunt zien, betaal je in dit geval dus steeds meer EWF voor jouw woning. Dat bedrag hoefde je niet te betalen als de Wet-Hillen nog in stand was. 

Wil jij zeker weten dat je optimaal profiteert van de fiscale voordelen die je wél hebt? Download dan onze gratis checklist ‘Belastingaangifte eigen huis’. Daarin lees je welke kosten je allemaal precies mag aftrekken van je inkomen en hoe je de aftrekposten correct opgeeft.  Arlette Cernëus
Arlette werkt bij Knab. Wij helpen jou om grip te krijgen op je financiën en het maximale uit je geld te halen.


Zo doe je belastingaangifte als woningeigenaar  Download de checklist