Dit betekent het coalitieakkoord voor ondernemers

Het hoofdlijnenakkoord "Hoop, Lef en Trots" van PVV, VVD, NSC en BBB, impliceert verschillende veranderingen voor zzp’ers en andere ondernemers. Ondernemers kunnen een lastenverlichting tegemoet zien en er wordt flink geïnvesteerd in de bouw, infrastructuur en de energietransitie. Maar er wordt ook bezuinigd. Zo zullen zzp’ers in de cultuursector, het onderwijs en binnen de overheid allesbehalve blij zijn. Bij Knab zijn we er om ondernemers financieel slimmer te maken, dus spitten we het akkoord voor je door. Check de zes - voor ondernemers - belangrijkste punten.
Gepubliceerd
16 mei 2024
Laatst geüpdatet
22 mei 2024
Leestijd
4 minuten
- Gepubliceerd: 16 mei 2024
- Laatst geüpdate: 22 mei 2024
- Leestijd: 4 minuten

Het hoofdlijnenakkoord "Hoop, Lef en Trots" van PVV, VVD, NSC en BBB, impliceert verschillende veranderingen voor zzp’ers en andere ondernemers. Ondernemers kunnen een lastenverlichting tegemoet zien en er wordt flink geïnvesteerd in de bouw, infrastructuur en de energietransitie. Maar er wordt ook bezuinigd. Zo zullen zzp’ers in de cultuursector, het onderwijs en binnen de overheid allesbehalve blij zijn. 

Bij Knab zijn we er om ondernemers financieel slimmer te maken, dus spitten we het akkoord voor je door. Check de zes - voor ondernemers - belangrijkste punten. 

zzp-verzekeringen-kosten-aftrekbaar-1

1. Lagere lasten door verhoging MKB-winstvrijstelling en extra belastingschijf

Recente lastenverzwaringen voor ondernemers worden vanaf 2025 deels teruggedraaid. Werken moet meer lonen en de lasten mogen niet verder omhoog. Voor ondernemers betekent het concreet dat de MKB-winstvrijstelling hoger wordt dan in de huidige Voorjaarsnota was begroot. Ondernemers mogen in 2025 niet 12,03%, maar 12,7% aftrekken van hun belastbare winst. 

Ook de tariefverhoging in box 2 (aanmerkelijk belang) wordt teruggedraaid van 33% in 2024 naar 31% in 2025. Met deze maatregelen houden ondernemers netto meer over van hun winst. 

De partijen suggereren verder dat er een extra belastingschijf komt, waardoor bepaalde inkomensgroepen minder belasting zullen betalen. Ze willen daarnaast de sociale zekerheid, fiscale regelingen en het toeslagensysteem stapsgewijs verbeteren. De kinderopvang – een grote kostenpost voor veel ondernemers – moet zo goed als gratis worden.

2. Beperkingen buitenlandse arbeidskrachten door streng migratiebeleid

De partijen willen een streng toelatingsregime voor asiel en migratie. Dit zal vooral gevolgen hebben voor sectoren die afhankelijk zijn van arbeidsmigranten. Denk aan de bouwsector, waar veel bedrijven geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland halen. Of de agrarische sector, waar seizoensgebonden werk vaak wordt uitgevoerd door tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten.

Striktere migratieregels kunnen leiden tot een tekort aan beschikbare vakmensen. Zo kunnen project vertragingen oplopen en stijgen de arbeidskosten voor ondernemers binnen deze sector.

3. Kansen voor ondernemers in bouw- en energiesector

Het akkoord streeft naar de bouw van 100.000 nieuwe woningen per jaar. De bijbehorende investeringen in bouw, infrastructuur en energietransitie kunnen nieuwe zakelijke kansen creëren. Ondernemers in de bouw- en energiesector profiteren straks mogelijk van nieuwe projecten en opdrachten. Denk aan aannemers en architecten die betrokken zijn bij de bouw van (duurzame) woningen of aan bedrijven die zich specialiseren in groene energietechnologieën.

Tegelijkertijd wordt het Nationaal Groeifonds uitgefaseerd. Via dat fonds investeert de overheid - in vijf verschillende rondes - miljarden in projecten die bijdragen aan onder meer digitalisering en ontwikkeling van innovatieve technologie voor de gezondheidszorg, onderwijs en energietransitie. De eerste drie rondes gaan gewoon door,  maar ronde vier en vijf vervallen. 

4. Investeringen in duurzaamheid en innovatie

De partijen willen investeren in energieonafhankelijkheid. Extra focus op duurzame energiebronnen en innovatie zorgen voor ondernemers in die sectoren mogelijk voor veel extra werk en opdrachten. Daar moet wel bij genoemd worden dat de aangekondigde verhoging van de CO2-heffing wordt teruggedraaid. Dat versterkt de concurrentiepositie van met name grote bedrijven, omdat die relatief veel CO2 uitstoten. 

Voor de agrarische sector is van belang dat er geen gedwongen krimp van de veestapel komt en dat ‘rode diesel’ terugkomt. Dat is diesel waar een flink lagere accijns op zit. 

5. Zekerheid voor ‘echte zelfstandigen’

De partijen spreken in het coalitieakkoord over meer zekerheid voor ‘echte zelfstandigen (zzp’ers)’. Een hoopvolle boodschap en benaming, aangezien uit Knab-onderzoek blijkt dat veel ondernemers willen dat er in overheidsbeleid onderscheid wordt gemaakt tussen ‘bewuste zelfstandigen’ en schijnzelfstandigen.

De partijen willen er ook voor zorgen dat meer mensen een vast contract krijgen in plaats van een tijdelijk contract. Dit kan indirect invloed hebben op zzp'ers, bijvoorbeeld doordat bedrijven misschien minder vaak zzp'ers inhuren als ze meer vaste medewerkers in dienst nemen. 

 6. Bezuinigen op ambtenaren, onderwijs en cultuur

Alle hierboven genoemde investeringen, moeten natuurlijk ergens van betaald worden. Daarom wordt er ook bezuinigd. Het aanstaande kabinet wil 1 miljard bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Dat heeft invloed op zzp’ers binnen deze sector, omdat het aantal experts dat de overheid extern inhuurt, zal afnemen.

Ook ondernemers in de culturele sector gaan de bezuinigingen merken. Het verlaagde btw-tarief wordt afgeschaft. Vanaf 2026 moeten zij 21% in plaats van de huidige 9% afdragen. Daarmee worden hun producten en diensten duurder, waardoor de vraag wellicht afneemt. 

Tot slot zullen de stevige bezuinigingen op het (hoger) onderwijs impact hebben op bijvoorbeeld zelfstandige docenten.

Reacties van belangengroepen

De belangengroepen voor (kleine) ondernemers zijn over het algemeen positief over dit akkoord. MKB-Nederland is tevreden over de focus op uitvoering in plaats van nieuwe beleidslijnen, wat zorgt voor stabiliteit voor ondernemers. LTO – de belangenvereniging voor de Nederlandse land- en tuinbouw - is blij met het perspectief voor boeren en tuinders, met name de zelfverantwoordelijkheid voor milieudoelstellingen. FME - de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie - prijst het akkoord vanwege de aandacht voor het vestigingsklimaat en innovatie, wat cruciaal is voor de technologische industrie en banen in Nederland.

Webinar: Slim je pensioen regelen als zzp'er

Wat nog opvalt is dat het akkoord met geen woord rept over pensioenen. Terwijl drie van de vier partijen zich in het verleden zeer kritisch uit lieten over de nieuwe pensioenwet. Wil je weten welke opties je - ook na dit coalitieakkoord - hebt om je pensioen als zzp'er in één keer goed te regelen? Bekijk het webinar dat Financieel Expert Oskar Barendse op 21 mei gaf. 

Direct kijken (gratis)

Bijna 1.000 ondernemers volgden het webinar live. 93% van hen zei achteraf dat het webinar voldeed aan hun verwachtingen. Geschreven door:

Casper Zwart

Adviseur Klanttevredenheid & PR

Gecheckt door:

Oskar Barendse

Financieel ExpertDeel via:

Webinar: Slim je pensioen regelen als zzp'er (2024)  Direct kijken

Profiteer nu bij Knab van hét zakelijk bankpakket voor zzp'ers