Dit betekent de verlaging van de zelfstandigenaftrek vanaf 2020

De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor zzp’ers. Al jaren mag je € 7.280 van je winst aftrekken, als je voldoet aan de voorwaarden. Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek echter verlaagd. Trapsgewijs daalt deze aftrekpost naar € 5.000 in 2028. Ruim € 2.000 minder dan nu. Betekent dit dat je er als zzp’er op achteruitgaat? Of valt dat mee? De drie rekenvoorbeelden van onze financieel planner tonen aan dat dit maar net afhangt van je winst. Let op: Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat de zelfstandigenaftrek extra verlaagd wordt tot uiteindelijk € 3.240 in 2036. De informatie en rekenvoorbeelden uit onderstaand artikel worden zo snel mogelijk aangepast. 
Gepubliceerd
28 oktober 2019
Laatst geüpdatet
21 september 2020
Leestijd
5 minuten
- Gepubliceerd: 25 oktober 2019
- Laatst geüpdate: 21 september 2020
- Leestijd: 5 minuten

De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor zzp’ers. Al jaren mag je € 7.280 van je winst aftrekken, als je voldoet aan de voorwaarden. Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek echter verlaagd. Trapsgewijs daalt deze aftrekpost naar € 5.000 in 2028. Ruim € 2.000 minder dan nu. Betekent dit dat je er als zzp’er op achteruitgaat? Of valt dat mee? De drie rekenvoorbeelden van onze financieel planner tonen aan dat dit maar net afhangt van je winst.

Let op: Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat de zelfstandigenaftrek extra verlaagd wordt tot uiteindelijk € 3.240 in 2036. De informatie en rekenvoorbeelden uit onderstaand artikel worden zo snel mogelijk aangepast. 

Zelfstandigenaftrek 2020 verandert: deze vrouw leest zich in

Waarom wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd?

Het kabinet wil de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Daarom wordt deze belangrijke aftrekpost voor zzp’ers en ondernemers verlaagd. Tegelijkertijd wordt er vanaf volgend jaar een hogere arbeidskorting en algemene heffingskorting doorgevoerd, waar beide groepen van profiteren.

Daarnaast wordt er al jaren gewerkt aan het terugdringen van het aantal schijnzelfstandigen. Daar past deze maatregel ook bij.

Hoe ziet de verlaging van de zelfstandigenaftrek eruit?

Sinds 2020 wordt de aftrekpost elk jaar € 250 lager. In 2028 gaat het bedrag dan nog eenmalig € 280 omlaag, zodat de € 5.000 bereikt is in 2028. Dat ziet er zo uit:

Jaar Zelfstandigenaftrek
2019 € 7.280
2020 € 7.030
2021 € 6.780
2022 € 6.530
2023 € 6.280
2024 € 6.030
2025 € 5.780
2026 € 5.530
2027 € 5.280
2028 € 5.000

Zelfstandigenaftrek als je de AOW-leeftijd bereikt

Heb je op 1 januari van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt? Dan heb je recht op 50% van de zelfstandigenaftrek. In 2020 is dat dus € 3.515 en dat daalt naar € 2.500 in 2028. De zelfstandigenaftrek bedraagt voor jou overigens nooit meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek.

Ga ik er als zzp’er op achteruit?

Zelfstandigen gaan er volgens het kabinet “in de meeste gevallen nog steeds op vooruit, zeker de eerste jaren”. Dat schrijven ze toe aan de arbeidskorting en algemene heffingskorting. Deze kortingen worden de komende jaren namelijk juist verhoogd. Of je erop vooruit gaat - en hoeveel - wisselt per situatie. Daar gaan we nu dieper op in.

Netto voordeel zelfstandigenaftrek

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen wat de zelfstandigenaftrek aan netto voordeel oplevert. Dat hangt af van de hoogte van het belastingtarief waar je mee te maken hebt. Moet jij meer belasting betalen omdat je met je inkomsten in de hoogste belastingschijf zit? Dan heb je momenteel meer voordeel van de zelfstandigenaftrek.

In de tabel hieronder zie je wat de het verschil is in netto voordeel per jaar en per belastingtarief.

  2019 2020 2021 2028
Zelfstandigenaftrek € 7.280 € 7.030 € 6.780 € 5.000
Laag belastingtarief 38,10%* 37,35% 37,1% 37,1%
Netto voordeel € 2.773,68 € 2.625,71 € 2.515,38 € 1.855
Hoog belastingtarief 51,75% 46% 43% 37,1%
Netto voordeel € 3.767,40 € 3.233,80 € 2.915,40 € 1.855

*In 2019 was er nog sprake van een laag en middel belastingtarief. Voor inkomens tot € 20.711 geldt het tarief van 36,65%. Tot € 68.507 geldt het tarief van 38,10%.

Afbouw van hoog tarief voor aftrekposten

Zoals je in de bovenstaande tabel ziet, wordt het hoge tarief voor de zelfstandigenaftrek afgebouwd tot 37,10% in 2028. Deze beperking geldt voor alle aftrekposten en je kent hem wellicht al wel van de hypotheekrenteaftrek. De hogere inkomens krijgen hierdoor een stuk minder netto voordeel in 2028 dan ze dit jaar hebben.

Hogere arbeidskorting en algemene heffingskorting

Tegenover de lagere zelfstandigenaftrek staan de hogere arbeidskorting en algemene heffingskorting. Gaan deze hogere kortingen daadwerkelijk zodanig omhoog dat ze de lagere zelfstandigenaftrek compenseren? Om dit concreet te krijgen, heeft onze financieel planner Oskar Barendse drie voorbeelden voor je uitgewerkt.

Rekenvoorbeeld 1: Klaas - winst van € 35.000

In 2019 heeft Klaas recht op een arbeidskorting en algemene heffingskorting van € 5.068. Deze stijgt naar € 5.720 in 2020 en € 6.092 in 2021. Wat deze kortingen daarna doen, is nog onbekend. In het rekenvoorbeeld gaan we ervan uit dat de kortingen in 2028 gelijk blijven aan 2021. Het kan in de praktijk natuurlijk zo zijn dat deze nog verder stijgen of juist weer dalen.

Met zijn winst valt Klaas in het lage belastingtarief en heeft hij dus in 2019 € 2.773,68 netto voordeel vanwege de zelfstandigenaftrek. Dit wordt afgebouwd naar € 2.625,71 in 2020. In 2028 is zijn netto voordeel van de zelfstandigenaftrek € 1.855.

Om te berekenen of Klaas er nu op vooruitgaat, zet je het verschil in voordeel van de verlaagde zelfstandigenaftrek af tegen het verschil in voordeel van de hogere arbeidskorting en algemene heffingskorting. En wat blijkt, Klaas gaat er netto inderdaad op vooruit. Zeker de eerste jaren:

2020 t.o.v. 2019 2021 t.o.v. 2019 2028 t.o.v. 2019
+ € 504,03 + € 765,70 + € 105,32

*Hoogte arbeidskorting en algemene heffingskorting nog niet bekend voor 2028, daarom hier gelijk aan 2021

Rekenvoorbeeld 2: Mohammed - winst van € 65.000

Mohammed heeft jaarlijks € 30.000 meer winst dan Klaas. In 2019 krijgt hij een arbeidskorting en algemene heffingskorting van € 1.724. Een stuk minder dan Klaas. In 2020 wordt dat € 2.218 en in 2021 stijgen de kortingen naar € 2.609.

Mohammed valt net als Klaas niet in de hoogste belastingschijf. Hij heeft daarom ook in 2019 € 2.773,68 netto voordeel vanwege de zelfstandigenaftrek. In 2020 wordt dat nog € 2.625,71, in 2028 € 1.855.

Als je in het geval van Mohammed de lagere zelfstandigenaftrek afzet tegen de hogere arbeidskorting, zie je dat hij er de komende jaren inderdaad op vooruitgaat. In 2028 gaat hij er echter juist iets op achteruit ten opzichte van de situatie in 2019:

2020 t.o.v. 2019 2021 t.o.v. 2019 2028 t.o.v. 2019
+ € 346,03 + € 626,70 - € 33,68

*Hoogte arbeidskorting en algemene heffingskorting nog niet bekend voor 2028, daarom hier gelijk aan 2021

Rekenvoorbeeld 3: Kim - winst van € 77.500

In 2019 heeft Kim recht op € 793 arbeidskorting en algemene heffingskorting. Dit stijgt in 2020 naar € 1.269 en in 2021 naar € 1.652.

Ze valt in de hoogste belastingschijf met de winst die zij maakt. Daardoor profiteert ze momenteel meer van de zelfstandigenaftrek dan Mohammed en Klaas. In 2019 is haar netto voordeel van deze aftrekpost € 3.767,40. Dat wordt afgebouwd naar € 3.233,80 in 2020 en € 2.915,40 in 2021. In 2028 is haar netto voordeel van de zelfstandigenaftrek gelijk aan dat van Mohammed en Klaas: € 1.855. Een stuk lager dan nu.

Je ziet dan ook dat Kim er volgend jaar juist op achteruitgaat. In 2021 compenseert de extra stijging van de kortingen enigszins de daling van de zelfstandigenaftrek en gaat ze er ongeveer € 7 op vooruit. Maar als de kortingen in de jaren daarna gelijk blijven, zal ze in 2028 op jaarbasis ruim € 1.000 minder overhouden.

2020 t.o.v. 2019 2021 t.o.v. 2019 2028 t.o.v. 2019
- € 57,60 + € 7 - € 1.053,40

*Hoogte arbeidskorting en algemene heffingskorting nog niet bekend voor 2028, daarom hier gelijk aan 2021

Verandert er iets in de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek?

De voorwaarden van de zelfstandigenaftrek blijven hetzelfde. Je hebt recht op deze aftrekpost als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en voldoet aan het urencriterium. Check hier of je voldoet aan de voorwaarden.

Update: door het coronavirus zijn de regels rondom het urencriterium wat versoepeld door de Belastingdienst. Om het recht op zelfstandigenaftrek te behouden mag je tijdens de aangifte inkomstenbelasting noteren dat je in de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 oktober 2020 24 uur per week aan je bedrijf hebt besteed. Ook als dat niet het geval is.

Hoe zit het met de startersaftrek?

Hier zijn geen veranderingen in aangekondigd. Beginnende ondernemers hebben dus ook in 2020 bovenop de zelfstandigenaftrek recht op de startersaftrek. In 2020 bedraagt dit fiscale voordeel € 2.123.

Even opletten

In 2020 doe je aangifte over 2019. Dan gelden de regels van 2019 dus nog. Pas tijdens de belastingaangifte in 2021 krijg je te maken met de verlaagde zelfstandigenaftrek.

Bereken je netto inkomen als zzp’er

Met onze calculator bereken je snel wat jouw netto zzp jaarinkomen is. Je vult een aantal gegevens in - zoals je winst uit onderneming - en de calculator houdt rekening met de aftrekposten waar jij recht op hebt. Handig!

De online bank die met je meedenkt

Zzp’ers bankieren bij Knab! Je regelt al je geldzaken gemakkelijk via onze website of de Knab App. En kom je er niet uit? Onze fijne servicemedewerkers staan elke dag van 8.00 tot 22.00 uur voor je klaar. Wat de zakelijke rekening kost? Slechts € 6 per maand. Ben je een starter? Dan betaal je het eerste jaar zelfs maar € 3!Jade Karthaus
Jade is SEO- en content marketingspecialist. Ze schrijft al jaren over financiële onderwerpen zoals hypotheken en belastingen én deelt ook graag haar kennis over content marketing en SEO.


Deel via:

Ook interessant voor jou

De voordeligste rekening voor zzp'ers!  Check de Knab-rekening

Profiteer nu bij Knab van de voordeligste zakelijke rekening van Nederland