Dit betekent de versnelde verlaging van de zelfstandigenaftrek vanaf 2021

De zelfstandigenaftrek is een grote aftrekpost voor zzp’ers. Sinds 2020 wordt die zelfstandigenaftrek echter verlaagd. Trapsgewijs zou deze dalen van € 7.030 in 2020 naar € 5.000 in 2028. Het kabinet heeft echter besloten om vanaf 2021 de aftrek nog sneller en verder te laten dalen. In 2028 blijft nog maar een aftrekbaar bedrag van € 3.240 over. Betekent dit dat je er als zzp’er op achteruitgaat? Of valt dat mee? Financieel Expert Oskar Barendse laat zien dat dit afhangt van je winst. Check onze drie rekenvoorbeelden. Let op: In het regeerakkoord van Rutte IV staat dat de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 nog (veel) sneller wordt afgebouwd. Dit artikel wordt zo snel mogelijk aangepast met de juiste cijfers. 
Gepubliceerd
28 oktober 2019
Laatst geüpdatet
22 februari 2022
Leestijd
5 minuten
- Gepubliceerd: 25 oktober 2019
- Laatst geüpdate: 22 februari 2022
- Leestijd: 5 minuten

De zelfstandigenaftrek is een grote aftrekpost voor zzp’ers. Sinds 2020 wordt die zelfstandigenaftrek echter verlaagd. Trapsgewijs zou deze dalen van € 7.030 in 2020 naar € 5.000 in 2028. Het kabinet heeft echter besloten om vanaf 2021 de aftrek nog sneller en verder te laten dalen. In 2028 blijft nog maar een aftrekbaar bedrag van € 3.240 over. Betekent dit dat je er als zzp’er op achteruitgaat? Of valt dat mee? Financieel Expert Oskar Barendse laat zien dat dit afhangt van je winst. Check onze drie rekenvoorbeelden.

Let op: In het regeerakkoord van Rutte IV staat dat de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 nog (veel) sneller wordt afgebouwd. Dit artikel wordt zo snel mogelijk aangepast met de juiste cijfers. 

Zelfstandigenaftrek 2020 verandert: deze vrouw leest zich in

Waarom gaat de zelfstandigenaftrek omlaag? 

Het kabinet wil de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Daarom verlagen ze deze belangrijke aftrekpost voor zzp’ers en ondernemers. Tegelijkertijd zijn de arbeidskorting en de algemene heffingskorting omhooggegaan. Hier profiteren zowel werknemers als zelfstandigen van. 

Het kabinet zet zich ook al jaren in om het aantal schijnzelfstandigen terug te dringen. Het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek past in die lijn.  

Hoe ziet de verlaging van de zelfstandigenaftrek eruit?

Door de versnelde verlaging gaat de aftrekpost vanaf 2021 elk jaar met € 360 omlaag. In 2028 gaat het bedrag eenmalig met € 390 omlaag. Vanaf 2029 gaat er elk jaar € 110 af, totdat in 2036 een aftrekbaar bedrag is bereikt € 3.240. Dat ziet er zo uit.

Jaar Zelfstandigenaftrek
2019 € 7.280
2020 € 7.030
2021 € 6.670
2022 € 6.310
2023 € 5.950
2024 € 5.590
2025 € 5.230
2026 € 4.870
2027 € 4.510
2028 € 4.120
2036 € 3.240

Zelfstandigenaftrek als je de AOW-leeftijd bereikt

Heb je op 1 januari van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt? Dan heb je recht op 50% van de zelfstandigenaftrek. In 2021 is dat dus € 3.335 en dat daalt naar € 1.620 in 2036. De zelfstandigenaftrek bedraagt overigens nooit meer dan het bedrag van je winst vóór ondernemersaftrek. 

Ga ik er als zzp’er op achteruit?

Zelfstandigen gaan er volgens het kabinet “in de meeste gevallen nog steeds op vooruit, zeker de eerste jaren”. Dat schrijven ze toe aan de arbeidskorting en algemene heffingskorting. Deze kortingen worden de komende jaren namelijk juist verhoogd. Of je er onderaan de streep op vooruit gaat - en hoeveel - wisselt per situatie. Daar gaan we nu dieper op in. 

Netto voordeel zelfstandigenaftrek

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen wat de zelfstandigenaftrek aan netto voordeel oplevert. Dat hangt af van de hoogte van het belastingtarief waar je mee te maken hebt. Moet jij meer belasting betalen omdat je met je inkomsten in de hoogste belastingschijf zit? Dan heb je momenteel meer voordeel van de zelfstandigenaftrek. 

In de tabel hieronder zie je hoeveel netto voordeel de zelfstandigenaftrek je oplevert, per jaar en per belastingtarief.  

  2019 2020 2021 2028 2036
Zelfstandigenaftrek € 7.280 € 7.030 € 6.670 € 4.120 € 3.240
Laag belastingtarief 38,10%* 37,35% 37,10% 37,03% 37,03%
Netto voordeel € 2.774 € 2.585 € 2.475 € 1.525 € 1.200
Hoog belastingtarief 51,75% 46% 43% 37,03% 37,03%
Netto voordeel € 3.710 € 3.183 € 2.868 € 1.526 € 1.200

*In 2019 was er nog sprake van een extra tarief (het middel belastingtarief). Voor inkomens tot € 20.711 gold het tarief van 36,65%. Tot € 68.507 gold het tarief van 38,10%.

Afbouw van hoog tarief voor aftrekposten

Zoals je in de bovenstaande tabel ziet, wordt het hoge tarief voor de zelfstandigenaftrek afgebouwd tot 37,03% in 2028 en verder. Deze beperking geldt voor alle aftrekposten en je kent hem wellicht al wel van de hypotheekrenteaftrek. De hogere inkomens zien hun netto voordeel hierdoor elk jaar flink dalen. 

Hogere arbeidskorting en algemene heffingskorting

Tegenover de lagere zelfstandigenaftrek staan de hogere arbeidskorting en algemene heffingskorting. Gaan deze hogere kortingen daadwerkelijk zodanig omhoog dat ze de lagere zelfstandigenaftrek compenseren? Om dit concreet te krijgen, heb ik drie voorbeelden voor je uitgewerkt. 

Rekenvoorbeeld 1: Mayke - winst van € 35.000

In 2019 had Mayke recht op een arbeidskorting en algemene heffingskorting van € 5.068. Dit bedrag steeg naar € 5.718 in 2020 en € 6.191 in 2021. Wat er ná 2021 met deze kortingen gebeurt, is nog onbekend. In het rekenvoorbeeld gaan we ervan uit dat de kortingen tot 2036 gelijk blijven aan 2021. Het kan in de praktijk natuurlijk zo zijn dat deze nog verder stijgen of juist weer dalen. 

Met haar winst valt Mayke in het lage belastingtarief. Ze had in 2019 € 2.774 netto voordeel vanwege de zelfstandigenaftrek. Dit was afgebouwd naar € 2.585 in 2020. In 2028 is haar netto voordeel door de zelfstandigenaftrek € 1.526. 

Om te berekenen of Mayke er nu op vooruitgaat, zet je het verschil in voordeel van de verlaagde zelfstandigenaftrek af tegen het verschil in voordeel van de hogere arbeidskorting en algemene heffingskorting. En wat blijkt, Mayke gaat er in de jaren netto inderdaad op vooruit. Maar vanaf 2028 is dat voordeel (t.o.v. de situatie in 2019) weg.  

2020 t.o.v. 2019 2021 t.o.v. 2019 2028 t.o.v. 2019 2036 t.o.v. 2019
+ € 461 + € 824 - 125 - € 451 

*Hoogte arbeidskorting en algemene heffingskorting nog niet bekend voor 2028, daarom hier gelijk aan 2021. 

Rekenvoorbeeld 2: Omer - winst van € 65.000

Omer heeft jaarlijks € 30.000 meer winst dan Mayke. In 2019 kreeg hij een arbeidskorting en algemene heffingskorting van € 1.724. Een stuk minder dan Mayke. In 2020 werd dat € 2.216 en in 2021 stijgen de kortingen naar € 2.655. 

Omer valt - net als Mayke - niet in de hoogste belastingschijf. Hij had daarom ook in 2019 € 2.774 netto voordeel vanwege de zelfstandigenaftrek. Over 2020 werd dat € 2.585 en in 2028 blijft er nog € 1.526 over. 

Als je in het geval van Omer de lagere zelfstandigenaftrek afzet tegen de hogere arbeidskorting, zie je dat hij er de komende jaren inderdaad op vooruitgaat. Maar net als Mayke gaat hij er vanaf 2028 op achteruit ten opzichte van de situatie in 2019.

2020 t.o.v. 2019 2021 t.o.v. 2019 2028 t.o.v. 2019 2036 t.o.v. 2019
+ € 303 + € 632 - € 317 - € 643

*Hoogte arbeidskorting en algemene heffingskorting nog niet bekend voor 2028, daarom hier gelijk aan 2021. 

Rekenvoorbeeld 3: Karen - winst van € 77.500

In 2019 had Karen recht op € 793 arbeidskorting en algemene heffingskorting. Dit steeg in 2020 naar € 1.267 en in 2021 naar € 1.695. 

Ze valt in de hoogste belastingschijf met de winst die zij maakt. Daardoor profiteert ze momenteel meer van de zelfstandigenaftrek dan Omer en Mayke. In 2019 is haar netto voordeel van deze aftrekpost € 3.710. Dat wordt afgebouwd naar € 3.183 in 2020 en € 2.868 in 2021. In 2028 is haar netto voordeel van de zelfstandigenaftrek gelijk aan dat van Omer en Mayke: € 1.526. Een stuk lager dan nu. 

Je ziet dan ook dat Karen er juist op achteruitgaat. In 2021 compenseert de extra stijging van de kortingen enigszins de daling van de zelfstandigenaftrek. Maar als die kortingen in de komende jaren gelijk blijven, zal ze in 2028 op jaarbasis veel minder overhouden. 

2020 t.o.v. 2019 2021 t.o.v. 2019 2028 t.o.v. 2019 2036 t.o.v. 2019
- € 53 + € 60 - € 1.283 - € 1.609

*Hoogte arbeidskorting en algemene heffingskorting nog niet bekend voor 2028, daarom hier gelijk aan 2021. 

Verandert er iets in de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek?

De voorwaarden van de zelfstandigenaftrek blijven hetzelfde. Je hebt recht op deze aftrekpost als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en voldoet aan het urencriterium. Check hier of je voldoet aan de voorwaarden. 
 
Update: Door het coronavirus zijn de regels rondom het urencriterium wat versoepeld door de Belastingdienst. Om het recht op zelfstandigenaftrek te behouden, mag je tijdens de aangifte inkomstenbelasting noteren dat je in de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 oktober 2020 24 uur per week aan je bedrijf hebt besteed. Ook als dat niet het geval is. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de Belastingdienst in 2021 met het urencriterium omgaat.  

Hoe zit het met de startersaftrek?

Hier zijn geen veranderingen in aangekondigd. Beginnende ondernemers hebben dus ook in 2021 bovenop de zelfstandigenaftrek recht op de startersaftrek. In 2021 bedraagt dit fiscale voordeel € 2.123.

Bereken je netto inkomen als zzp’er

Met onze calculator bereken je snel wat jouw netto jaarinkomen als zzp'er is. Je vult een aantal gegevens in - zoals je winst uit onderneming - en de calculator houdt rekening met de aftrekposten waar jij recht op hebt. Handig!

De online bank die met je meedenkt

Zzp’ers bankieren bij Knab! Je regelt al je geldzaken gemakkelijk via onze website of de Knab App. En kom je er niet uit? Onze fijne servicemedewerkers staan elke dag van 8.00 tot 20.00 uur voor je klaar. Onzezakelijke rekeningkost slechts € 7 per maand. Ben je een starter? Dan betaal je het eerste jaar maar € 3,50 per maand! Jade Karthaus
Jade is SEO- en content marketingspecialist. Ze schrijft al jaren over financiële onderwerpen zoals hypotheken en belastingen én deelt ook graag haar kennis over content marketing en SEO.


Deel via:

Ook interessant voor jou

Hét zakelijk bankpakket voor zzp'ers!  Check de Knab-rekening

Profiteer nu bij Knab van hét zakelijk bankpakket voor zzp'ers