Ouderenkorting en alleenstaandeouderenkorting: zo zit het (2024)

Heb je recht op AOW? Dan heb je - mits je inkomen niet te hoog is - ook recht op ouderenkorting. Daarnaast kom je misschien ook in aanmerking voor alleenstaandeouderenkorting. Met deze kortingen betaal je minder belasting. En dat is natuurlijk wel zo prettig.
Gepubliceerd
9 mei 2020
Laatst geüpdatet
27 december 2023
Leestijd
3 minuten
- Gepubliceerd: 8 mei 2020
- Laatst geüpdate: 27 december 2023
- Leestijd: 3 minuten

Heb je recht op AOW? Dan heb je - mits je inkomen niet te hoog is - ook recht op ouderenkorting. Daarnaast kom je misschien ook in aanmerking voor alleenstaandeouderenkorting. Met deze kortingen betaal je minder belasting. En dat is natuurlijk wel zo prettig.

Ouderenkorting 2020, oud Aziatisch stel

Wat is ouderenkorting?

De ouderenkorting is een heffingskorting die ervoor zorgt dat je minder belasting hoeft te betalen, als je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Deze korting wordt namelijk van het bedrag afgetrokken dat je aan inkomstenbelasting moet betalen.

Wanneer heb je recht op ouderenkorting?

Je hebt in 2024 recht op de ouderenkorting als je uiterlijk op 31 december 2024 de AOW-leeftijd bereikt. Daarnaast is ouderenkorting inkomensafhankelijk. Je hebt hierdoor geen recht op de ouderenkorting als je verzamelinkomen in 2024 boven de € 58.170 uitkomt.

Hoe hoog is ouderenkorting in 2024?

De ouderenkorting is maximaal € 2.010 als je verzamelinkomen niet boven € 44.771 uitkomt. Is je inkomen hoger, maar blijft het onder € 58.170? Dan heb je recht op een ouderenkorting van € 2.010 - 15% x (verzamelinkomen - € 44.770). De korting wordt dus lager naarmate je meer verdient. Boven een verzamelinkomen van € 58.170 is de ouderenkorting € 0.

Voorbeeld berekening ouderenkorting 2024

Stel, jullie gezamenlijke verzamelinkomen is € 50.000 in 2024. Dan is je ouderenkorting € 2.010 - 15% x (€ 50.000 - € 44.770) = € 1.226. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het bedrag dat je over dit jaar aan inkomstenbelasting moet betalen.

Wat is alleenstaandeouderenkorting?

Naast de ouderenkorting, kun je recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. Dit is een heffingskorting speciaal voor alleenstaande ouderen, die in het leven is geroepen om hen belastingvoordeel te geven.

Wat zijn de voorwaarden van alleenstaandeouderenkorting in 2024?

Je hebt recht op de alleenstaandeouderenkorting als je in 2024 een AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt of daar recht op hebt. Ook als je geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt, kun je in aanmerking komen voor alleenstaandeouderenkorting.

Dit geldt alleen als je geen (volledig) recht op een AOW-uitkering hebt opgebouwd omdat je:

  • in het buitenland hebt gewoond voordat je de AOW-leeftijd bereikte;
  • of erkend gemoedsbezwaarde bent. Dat wil zeggen dat je vanuit je levensovertuiging geen enkele verzekering hebt willen afsluiten en daarvan officieel ontheven bent - en dus ook niet voor volksverzekeringen hebt betaald.

Alleenstaandeouderenkorting niet alleen voor alleenstaanden

Ondanks dat de naam anders suggereert, kun je ook in aanmerking komen voor deze korting als je een partner hebt. Dat geldt alleen als jullie om medische redenen niet meer samenwonen. Je hebt dan namelijk ook recht op een AOW voor een alleenstaande.

Dit AOW-inkomen hoef je overigens niet daadwerkelijk aan te vragen of te ontvangen. Ook als je nog steeds een AOW voor partners ontvangt, heb je recht op alleenstaandeouderenkorting.

Hoe hoog is de alleenstaandeouderenkorting?

In 2024 is de alleenstaandeouderenkorting € 524. Dit bedrag is niet inkomensafhankelijk. Als je voldoet aan bovenstaande voorwaarden, heb je recht op dit netto bedrag. Hoe hoog je verzamelinkomen ook is.

Overzichtelijk sparen met Knab

Houd je geld over door de bovengenoemde kortingen? En wil je maandelijks een bedrag opzijzetten? Open een rekening bij Knab en maak zonder extra kosten zoveel spaarrekeningen aan als je wil. Lekker overzichtelijk, want zo kun je voor elk spaardoel een apart potje openenJade Karthaus
Jade is SEO- en content marketingspecialist. Ze werkte tussen 2017 en 2020 bij Knab waar ze leiding gaf aan het Content Team.Deel via:

Zoveel spaarrekeningen openen als je wil  Start met Knab

Bij Knab behoud jij gemakkelijk het inzicht in je financiën