Modaal en gemiddeld inkomen per leeftijd, opleidingsniveau en branche

Jan Modaal, je kent ‘m wel. De enigszins ouderwetse naam voor de doorsnee Nederlander. We nemen de term nog steeds in de mond als we het hebben over een modaal inkomen. Maar wat is het modale inkomen in 2022 en hoe verschilt dit van het gemiddelde inkomen van alle Nederlanders? Ook interessant: Hoe verhoudt jouw inkomen zich tot het gemiddelde inkomen van je leeftijds- en vakgenoten?
Gepubliceerd
8 november 2021
Laatst geüpdatet
5 januari 2022
Leestijd
4 minuten
- Gepubliceerd: 1 juli 2020
- Laatst geüpdate: 5 januari 2022
- Leestijd: 4 minuten

Jan Modaal, je kent ‘m wel. De enigszins ouderwetse naam voor de doorsnee Nederlander. We nemen de term nog steeds in de mond als we het hebben over een modaal inkomen. Maar wat is het modale inkomen in 2022 en hoe verschilt dit van het gemiddelde inkomen van alle Nederlanders? Ook interessant: Hoe verhoudt jouw inkomen zich tot het gemiddelde inkomen van je leeftijds- en vakgenoten?

Gemiddeld inkomen wisselt per leeftijd en branche

Verschil tussen modaal en gemiddeld inkomen

Het modaal inkomen is het inkomen dat het meest voorkomt in Nederland. Niet te verwarren met het gemiddelde inkomen. Dat bereken je door de inkomens van alle werkenden op te tellen en te delen door het aantal werkenden. Over het algemeen ligt dat gemiddelde hoger dan het modale inkomen, omdat een aantal flinke uitschieters het gemiddelde inkomen omhoog halen.

Wat is het modaal inkomen in 2022?

Het modaal inkomen ligt in 2022 op € 38.000 per jaar. Dit bedrag is bruto en inclusief vakantiegeld. Online gaan verschillende bedragen de ronde, maar wij gebruiken het vastgestelde bedrag door het Centraal Planbureau (CPB). De doorsnee Nederlander - die elke maand ook een deel van z'n vakantiegeld ontvangt - krijgt bruto dus € 3.167 per maand. Netto komt dat neer op € 2.500.

Jan Modaal die z'n vakantiegeld in één keer - bijvoorbeeld in mei - ontvangt, verdient in 2022 bruto € 2.932 per maand. Dat is netto € 2.369.

Het modaal inkomen stijgt

Waar Jan Modaal in 2022 € 38.000 verdient, was dat in 2020 nog € 36.500. Het verschil met de jaren daarvoor is nog groter. In 2012 lag het modale inkomen nog op € 33.000. Een duidelijke stijging! Reken jezelf echter niet te rijk. We verdienen meer dan tien jaar terug, maar alles is ook een stuk duurder geworden: de welbekende inflatie.

Hoe hoog is het gemiddelde inkomen?

Het is nog niet bekend wat het gemiddelde inkomen in Nederland in 2022 is. De meest actuele cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gaan over 2019. Toen bedroeg het gemiddelde inkomen netto € 30.800. Dat komt bruto grofweg neer op € 40.200. Een stuk meer dan het bruto modaal inkomen van € 36.000 dat in dat jaar gold.

Gemiddeld inkomen per leeftijdsgroep

Het gemiddelde inkomen verschilt behoorlijk per leeftijd. Als twintiger verdien je gemiddeld een stuk minder dan als veertiger. Ergens logisch, want je begint dan meestal net op de arbeidsmarkt. Over het algemeen verdien je nu eenmaal meer als je meer werkervaring hebt. Hieronder zie je de gemiddelde netto bedragen per leeftijdsgroep. 

Leeftijdsgroep Gemiddeld inkomen per maand (netto) Gemiddeld inkomen per jaar (netto)
Tot 25 jaar € 1.083 € 13.000
25 tot 35 jaar € 2.292 € 27.500
35 tot 45 jaar € 2.550 € 30.600
45 tot 55 jaar € 2.800 € 33.600
55 tot 65 jaar € 2.825 € 33.900
65 tot 75 jaar € 2.425 € 29.100
75 jaar en ouder € 2.292 € 24.500

Let op: Deze cijfers van het CBS gaan over 2019. Waarschijnlijk ligt het gemiddelde inkomen per leeftijdsgroep in 2022 iets hoger.

Impact opleidingsniveau en type werkverband

Het gemiddelde inkomen wisselt niet alleen per leeftijd, maar ook per type werkverband. Als je kijkt naar de werkzame beroepsbevolking, zie je dat zelfstandigen met personeel en werknemers in vaste dienst over het algemeen het meest verdienen. Ook heeft het opleidingsniveau een flinke impact op het gemiddelde inkomen van Nederlanders.

Laag opleidingsniveau (basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havo/vwo, mbo-1)
Volgens het Centraal Planbureau (CPB) konden Nederlanders met een laag opleidingsniveau in 2019 rekenen op een ‘primair persoonlijk inkomen’ van gemiddeld € 26.200. Het primair persoonlijk inkomen is inkomen uit arbeid en eigen onderneming. Dit bedrag is bruto; bedragen die je betaalt aan belasting en volksverzekeringen zijn hier dus niet afgehaald.

In 2019 waren er zo'n 178.000 laagopgeleide zzp'ers. Zij verdienden gemiddeld € 26.700.

Middelbaar opleidingsniveau (bovenbouw havo/vwo, mbo-2, mbo-3, mbo-4)
Nederlanders met een middelbaar opleidingsniveau verdienden in 2019 gemiddeld € 37.200. Dat is maar liefst € 11.000 meer dan het gemiddelde jaarloon van mensen met een laag opleidingsniveau. Ook hier gaat het over ‘primair persoonlijk inkomen’, dus inkomen uit werk of je eigen onderneming.

Zo'n 402.000 middelbaaropgeleide zzp'ers verdienden in 2019 gemiddeld € 28.500.

Hoog opleidingsniveau (hbo, wo)
Nederlanders met een hoog opleidingsniveau hebben in 2019 gemiddeld een primair persoonlijk jaarinkomen van € 61.500. Een flinke stijging ten opzichte van iemand met een middelbaar opleidingsniveau! Natuurlijk verdient niet iedereen met een hoog opleidingsniveau dit bedrag. Het gaat immers om een gemiddelde. Met name de zelfstandigen met personeel - met een gemiddeld bruto jaarinkomen van € 80.000 - trekken dit gemiddelde flink omhoog.

In 2019 telde ons land zo'n 447.000 hoogopgeleide zzp'ers. Zij verdienden gemiddeld € 42.800 bruto. 

Gemiddeld inkomen per branche

Hoeveel je verdient, is zeker ook afhankelijk van de branche waarin je werkt. De cijfers van het CBS leren ons dat werken in de delfstoffenwinning het meest oplevert. In 2020 verdiende je in deze branche gemiddeld € 38 per uur. De financiële dienstverlening stond in dat jaar met een uurloon van bijna € 36 op een tweede plaats.

Het laagste gemiddelde uurloon - namelijk € 14,46 - werd in de horeca verdiend. De meeste mensen werken in de handel en gezondheids- en welzijnszorg. De uurlonen in deze twee branches zijn respectievelijk € 19,87 en € 24,51.

Gemiddeld inkomen per beroep

Ook binnen de bedrijfstakken wisselen de inkomens sterk. Als je bijvoorbeeld naar de gezondheidszorg kijkt, zie je fors uiteenlopende salarissen. Een chirurg verdient met een salaris van € 7.054 tot € 12.572 per maand aanzienlijk meer dan een basisarts die gemiddeld tussen de € 3.026 en € 4.749 per maand verdient.

Wil je dus jouw inkomen vergelijken met dat van leeftijdsgenoten? Houd dan altijd rekening met je beroep en check hiervoor bijvoorbeeld de cijfers van de Nationale Beroepengids.

Onderhandelen over je salaris

Als het over je salaris gaat, heb je tot op zekere hoogte ook zelf een vinger in de pap. Vaak loont het om hierover te onderhandelen. Maar wat kun je beter wel en niet zeggen? Check hier veertien do’s and don’ts tijdens de salarisonderhandeling

Vergeet je secundaire voorwaarden niet

Grote kans dat je bij een salarisonderhandeling vooral denkt aan het bedrag dat maandelijks op je bankrekening verschijnt. Toch valt er nog meer voordeel te behalen, als je je goed verdiept in de overige voorwaarden. Zo kun je bijvoorbeeld ook over je secundaire arbeidsvoorwaarden onderhandelen. 

Hoogte gemiddeld en mediaan spaargeld

Het is minstens net zo interessant om te weten hoeveel spaargeld jij hebt ten opzichte van je leeftijdsgenoten. De meeste Nederlanders zijn echte spaarders; het totaal aan Nederlands spaargeld groeit - ondanks de lage spaarrente - al jaren. Bekijk hier hoeveel spaargeld Nederlanders gemiddeld hebben per leeftijdsgroep.

Bouw je vermogen op

Hoeveel je ook verdient en wat voor werk je ook doet, het is belangrijk om een financiële buffer op te bouwen. Zorg ervoor dat je maandelijkse uitgaven kleiner zijn dan je inkomsten. Dan kun je steeds wat opzijzetten. Het klinkt zo simpel en met Knab is dat het ook eigenlijk wel. Drie keer tikken op je smartphone en je hebt een nieuw spaarpotje met spaardoel geopend. Zo spaar je heel gericht.

Knab-klanten openen via de Knab App meerdere spaar- en betaalrekeningen zonder extra kosten. 

Heb jij al een buffer op je spaarrekening staan? Denk dan ook eens aan beleggen. Je loopt meer risico, maar je hebt tegelijkertijd ook kans op een mooier rendement.Jade Karthaus
Jade is SEO- en content marketingspecialist. Ze schrijft al jaren over financiële onderwerpen zoals hypotheken en belastingen én deelt ook graag haar kennis over content marketing en SEO.


Deel via:

Ook interessant voor jou

Zoveel spaarrekeningen openen als je wil  Start met Knab

Bij Knab behoud jij gemakkelijk het inzicht in je financiën