Modaal en gemiddeld inkomen per leeftijd, opleidingsniveau en branche

Jan Modaal, je kent ‘m wel. De enigszins ouderwetse naam voor de doorsnee Nederlander. We nemen de term nog steeds in de mond als we het hebben over een modaal inkomen. Maar wat is het modale inkomen in 2023 en hoe verschilt dit van het gemiddelde inkomen van alle Nederlanders? Ook interessant: Hoe verhoudt jouw inkomen zich tot het gemiddelde inkomen van je leeftijds- en vakgenoten? Dit artikel uit de Knab Bieb gaat over het modaal en gemiddeld inkomen van alle Nederlanders. We hebben ook een artikel voor je over de inkomens van uitsluitend zzp'ers, uitgesplitst op sector, leeftijd en ervaring.
Gepubliceerd
8 november 2021
Laatst geüpdatet
27 december 2023
Leestijd
4 minuten
- Gepubliceerd: 1 juli 2020
- Laatst geüpdate: 27 december 2023
- Leestijd: 4 minuten

Jan Modaal, je kent ‘m wel. De enigszins ouderwetse naam voor de doorsnee Nederlander. We nemen de term nog steeds in de mond als we het hebben over een modaal inkomen. Maar wat is het modale inkomen in 2023 en hoe verschilt dit van het gemiddelde inkomen van alle Nederlanders? Ook interessant: Hoe verhoudt jouw inkomen zich tot het gemiddelde inkomen van je leeftijds- en vakgenoten?

Dit artikel uit de Knab Bieb gaat over het modaal en gemiddeld inkomen van alle Nederlanders. We hebben ook een artikel voor je over de inkomens van uitsluitend zzp'ers, uitgesplitst op sector, leeftijd en ervaring.

Gemiddeld inkomen wisselt per leeftijd en branche

Verschil tussen modaal en gemiddeld inkomen

In dit artikel hebben we het over 'modaal inkomen' en 'gemiddeld inkomen'. Het modaal inkomen is het inkomen dat het vaakst voorkomt in Nederland. Dit inkomen wordt bedoeld als het gaat om het inkomen van 'Jan Modaal'.

Het gemiddelde inkomen is dus wat anders. Dat bereken je door alle inkomens op te tellen en te delen door het aantal mensen met een inkomen. 

Wat is het modaal inkomen in 2023?

Het modaal inkomen in 2023 is € 40.000 per jaar. Dat is het bruto bedrag inclusief vakantiegeld. In de tabel hieronder zie je de bruto en netto bedragen. Afhankelijk van of je je vakantiegeld eens per jaar of elke maand uitbetaald krijgt. 

Modaal inkomen (2023) Vakantiegeld (en dergelijke) elke maand betaald Vakantiegeld (en dergelijke) eens per jaar betaald
Bruto per jaar € 40.000 € 40.000
Netto per jaar € 32.164 € 32.164
Bruto per maand € 3.333 € 3.086
Netto per maand € 2.680 € 2.550

Het modaal inkomen stijgt

Het modaal inkomen stijgt flink. Bedenk je dat het in 2012 nog op € 33.000 lag. Maar reken jezelf niet rijk. We verdienen meer dan tien jaar terug, maar alles is - zeker de laatste jaren - ook een stuk duurder geworden: de welbekende inflatie

Gemiddeld persoonlijk primair inkomen 

Hieronder gaan we verder met gemiddelde inkomens. We rekenen met de meest recente CBS-cijfers. Die komen uit 2022. Tenzij anders vermeld, gaat het om primair inkomen. Dat is het bruto-inkomen uit arbeid en/of eigen onderneming. Uitkeringen of inkomen uit vermogen tellen in dit geval dus niet mee.

De genoemde maandinkomens zijn de jaarinkomens gedeeld door twaalf. Daarbij gaan we er dus vanuit dat je zaken als vakantiegeld en een eventuele 13e maand, maandelijks krijgt uitbetaald.

We onderzochten de volgende categorieën. 

Hoe hoog is het gemiddelde inkomen?

In 2022 verdienden mensen in loondienst en ondernemers samen gemiddeld € 48.100 bruto. Dat betekende destijds een besteedbaar (netto) inkomen van € 35.158 per jaar en € 2.930 per maand.

Gemiddeld inkomen per leeftijdsgroep

Het gemiddeld inkomen verschilt behoorlijk per leeftijd. Twintigers verdienen gemiddeld een stuk minder dan veertigers. Ergens logisch, want je begint dan meestal net op de arbeidsmarkt. Over het algemeen verdien je nu eenmaal meer als je meer werkervaring hebt. Hieronder zie je de gemiddelde bedragen per leeftijdsgroep. 

Leeftijdsgroep Gemiddeld maandinkomen (bruto) Gemiddeld jaarinkomen
(bruto)
15 t/m 24 jaar € 1.350 € 16.200
25 t/m 34 jaar € 4.117 € 49.400
35 t/m 44 jaar € 5.067 € 60.800
45 t/m 54 jaar € 5.383 € 64.600
55 t/m 64 jaar € 4.850 € 58.200
65 t/m 74 jaar € 2.142 € 25.700
75 t/m 84 jaar € 1.091 € 13.100
85 jaar en ouder € 1.033 € 12.400

Let op: Deze cijfers van het CBS gaan dus over 2022. Waarschijnlijk ligt het gemiddelde inkomen in de meeste leeftijdsgroepen in 2024 iets hoger.

Zoveel leeftijdsgenoten verdienen minder dan jij

Grote kans dat je dit artikel leest omdat je wil weten hoe jouw inkomen zich verhoudt tot dat van je leeftijdsgenoten. Hieronder zie je een tabel met percentages. Zoek jouw leeftijd en het bruto jaarsalaris dat het dichtst in de buurt komt bij dat van jou. Het percentage dat je ziet is het percentage mensen in Nederland - met een baan of onderneming - dat minder verdient dan jij.

Stel je bent 40 en verdient € 50.000 bruto per jaar. Dan verdient 46% van je werkende leeftijdsgenoten minder dan jij.

Leestip: Bekijk je dit op je smartphone? Kantel dan je scherm. 

  15 - 25 jaar 25 - 35 jaar  35 - 45 jaar 45 - 55 jaar  55 - 65 jaar 65 - 75 jaar 75 -85 jaar > 85 jaar
€ 10.000 52% 7% 6% 6% 8% 42% 65% 68%
€ 20.000 70% 15% 13% 13% 17% 60% 82% 83%
€ 30.000 80% 25% 22% 22% 28% 71% 89% 90%
€ 40.000 89% 39% 34% 33% 39% 79% 93% 93%
€ 50.000 95% 56% 46% 45% 51% 85% 96% 95%
€ 100.000 100% 95% 87% 85% 88% 97% 99% 98%
€ 200.000 100% 100% 99% 98% 99% 99% 99% 98%

Gemiddeld inkomen per opleidingsniveau

Het gemiddelde inkomen wisselt niet alleen per leeftijd, maar ook per opleidingsniveau. Hoogopgeleiden hebben doorgaans een hoger inkomen dan laagopgeleide mensen. Hoe groot die verschillen zijn, zie je in de tabel hieronder. 

Hoogst behaald opleidingsniveau Gemiddeld bruto maandinkomen  Gemiddeld bruto jaarinkomen Toename t.o.v. vorige opleidingsniveau
Laag:
Basisonderwijs, Vmbo, havo, vwo-onderbouw, mbo 1
€ 2.125 € 25.500 -
Midden:
Middelbaar onderwijs, mbo 2, mbo 3, mbo 4
€ 2.900 € 34.800 +36%
Hoog:
Hbo, wo
€ 4.675 € 56.100 +61%

Gemiddeld inkomen per sector

Hoeveel je verdient, is zeker ook afhankelijk van de branche waarin je werkt. De cijfers van het CBS leren ons dat werken in de de delfstoffenwinning je het meeste oplevert. In 2022 verdiende je in deze branche gemiddeld € 7.517 per maand, inclusief alle bijzondere beloningen. Het minst verdienen werknemers in de horeca. 

Leestip: Bekijk je dit op je smartphone? Kantel dan je scherm. 

Sector Gemiddeld bruto maandinkomen
(inc;. vakantiegeld, 13e maand, etc.)
Gemiddeld bruto jaarinkomen
(incl. vakantiegeld, 13e maand, etc.)
Delfstoffenwinning  €          7.517  €        90.200
Financiële dienstverlening  €          5.842  €        70.100
Energievoorziening  €          5.283  €        63.400
Informatie en communicatie  €          5.117  €        61.400
Specialistische zakelijke diensten  €          4.792  €        57.500
Openbaar bestuur en overheidsdiensten  €          4.575  €        54.900
Bouwnijverheid  €          4.058  €        48.700
Industrie  €          4.267  €        51.200
Waterbedrijven en afvalbeheer  €          4.225  €        50.700
Verhuur en handel van onroerend goed  €          3.975  €        47.700
Vervoer en opslag  €          3.667  €        44.000
Onderwijs  €          3.583  €        43.000
Gezondheids- en welzijnszorg  €          2.817  €        33.800
Handel  €          2.567  €        30.800
Landbouw, bosbouw en visserij  €          2.350  €        28.200
Cultuur, sport en recreatie  €          2.275  €        27.300
Verhuur en overige zakelijke diensten  €          2.225  €        26.700
Horeca  €          1.283  €        15.400

Gemiddeld inkomen per beroep

Ook binnen de sectoren wisselen de inkomens sterk. Als je bijvoorbeeld naar de gezondheidszorg kijkt, zie je fors uiteenlopende salarissen. Een chirurg in loondienst verdient met een salaris van € 7.054 tot € 12.572 per maand aanzienlijk meer dan een basisarts die gemiddeld tussen de € 3.026 en € 4.749 per maand verdient.

Wil je dus jouw inkomen vergelijken met dat van leeftijdsgenoten? Houd dan altijd rekening met je beroep en check hiervoor bijvoorbeeld de cijfers van de Nationale Beroepengids.

Hoeveel vermogen hebben je leeftijdsgenoten?

Het is minstens net zo interessant om te weten hoe de waarde van jouw bezittingen en schulden zich verhouden ten opzichte van je leeftijdsgenoten. Bekijk in dit artikel onder andere hoeveel jouw leeftijdsgenoten gespaard en belegd hebben. Je leest er ook hoe hoog hun hypotheek- en studieschuld gemiddeld is. 

Onbeperkt spaarpotjes openen bij Knab

Of je nou ondernemer bent of niet: Bij Knab kan iedereen vanuit de app - zonder extra kosten - onbeperkt spaarrekeningen openen. Een spaarpotje voor de vakantie, eentje voor een nieuwe auto en nog eentje voor de kinderen? Overzichtelijker wordt het niet. Daarnaast heb je bij Knab nog veel meer voordeel:

Voor een vaste prijs per maand krijg je onder andere:

✔︎ Maximaal vijf betaalrekeningen mét betaalpas
✔︎ Betalen via Apple Pay of Google Pay
✔︎ Een hele fijne Knab App
✔︎ De beste, persoonlijke klantenservice

Ontdek Knab Plus 

Je las zojuist een artikel uit de Knab Bieb.  Dé online verzamelplek met honderden praktische artikelen over hoe je je geldzaken slim kunt regelen. Casper Zwart
Casper is Adviseur Klanttevredenheid bij Knab en heeft daarnaast veel ervaring als schrijver. Hij doet al jaren regelmatig onderzoek naar de behoeftes en ervaringen van zzp'ers.Deel via:

Belastingvriendelijk sparen voor je pensioen?  Check Knab Pensioensparen

Bij Knab behoud jij gemakkelijk het inzicht in je financiën