Modaal en gemiddeld inkomen per leeftijd, opleidingsniveau en branche

Jan Modaal, je kent ‘m wel. De enigszins ouderwetse naam voor de doorsnee Nederlander. We nemen de term nog steeds in de mond als we het hebben over een modaal inkomen. Maar wat is dat precies in 2021 en hoe verschilt dit van het gemiddelde inkomen van Nederlanders? Ook interessant: hoe verhoudt je inkomen zich tot het gemiddelde inkomen van je leeftijds- en vakgenoten? Check het hier!
Gepubliceerd
6 juli 2020
Laatst geüpdatet
4 januari 2021
Leestijd
4 minuten
- Gepubliceerd: 1 juli 2020
- Laatst geüpdate: 4 januari 2021
- Leestijd: 4 minuten

Jan Modaal, je kent ‘m wel. De enigszins ouderwetse naam voor de doorsnee Nederlander. We nemen de term nog steeds in de mond als we het hebben over een modaal inkomen. Maar wat is dat precies in 2021 en hoe verschilt dit van het gemiddelde inkomen van Nederlanders? Ook interessant: hoe verhoudt je inkomen zich tot het gemiddelde inkomen van je leeftijds- en vakgenoten? Check het hier!

Gemiddeld inkomen wisselt per leeftijd en branche

Verschil tussen modaal en gemiddeld inkomen

Het modaal inkomen is het inkomen dat het meest voorkomt in Nederland. Niet te verwarren met het gemiddelde inkomen, dat je berekent door alle inkomens in Nederland bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal Nederlanders. Over het algemeen ligt het gemiddelde hoger dan het modaal.

Wat is het modaal inkomen in 2021?

Het modaal inkomen voor 2021 is nog niet vastgesteld. Het modaal inkomen was in 2020 € 36.500 per jaar. Dit bedrag is bruto en inclusief vakantiegeld. De doorsnee Nederlander ontvangt bruto dus zo’n € 3.042 per maand, mits je het vakantiegeld direct maandelijks krijgt uitbetaald. Als 'Jan Modaal' het vakantiegeld een keer per jaar als losse uitkering ontvangt, krijg hij of zij bruto € 2.816 per maand. Netto komt dat neer op ongeveer € 2.245.

Het modaal inkomen stijgt

Waar Jan Modaal in 2020 € 36.500 verdiende, was dat in 2019 nog € 36.000. Het verschil met het jaar daarvoor is nog groter. In 2018 bedroeg het bruto modale inkomen namelijk € 35.000. En in 2010 lag het nog op € 32.500. Een duidelijke stijging! Reken jezelf echter niet te rijk. We verdienen meer dan tien jaar terug, maar dit komt ook door inflatie.

Hoe hoog is het gemiddelde inkomen?

Het is nog niet bekend wat het gemiddelde inkomen in Nederland in 2021 is. De meest actuele cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gaan over 2018. Toen bedroeg het gemiddelde inkomen netto € 29.500. Dat komt bruto grofweg neer op € 38.500. Een stuk meer dan het bruto modaal inkomen van € 34.500, dat in dat jaar gold.

Voor de werkzame beroepsbevolking - die geen uitkering, AOW of pensioen ontvangen - ligt het gemiddelde inkomen overigens nog hoger. Dat komt bruto neer op € 44.000 in 2018.

Gemiddeld inkomen per leeftijdsgroep

Het gemiddelde inkomen verschilt behoorlijk per leeftijd. Als twintiger verdien je gemiddeld een stuk minder dan als veertiger. Ergens logisch, want je begint dan net op de arbeidsmarkt. Over het algemeen verdien je nu eenmaal meer als je meer werkervaring hebt. Hieronder zie je de bedragen per leeftijdsgroep. 

Leeftijdsgroep Gemiddeld inkomen per maand (netto) Gemiddeld inkomen per jaar (netto)
Tot 25 jaar € 1.083 € 13.000
25 tot 35 jaar € 2.292 € 27.500
35 tot 45 jaar € 2.550 € 30.600
45 tot 55 jaar € 2.800 € 33.600
55 tot 65 jaar € 2.825 € 33.900
65 tot 75 jaar € 2.425 € 29.100
75 jaar en ouder € 2.291,66 € 24.500

Let op: Dit zijn de meest actuele cijfers van het CBS, maar ook deze cijfers gaan over 2018. De kans bestaat dat het gemiddelde inkomen per leeftijdsgroep in 2021 hoger ligt.

Impact opleidingsniveau en type werkverband

Het gemiddelde inkomen wisselt niet alleen per leeftijd, maar ook per type werkverband. Als je kijkt naar de werkzame beroepsbevolking, zie je dat zelfstandigen met personeel en werknemers in vaste dienst over het algemeen gemiddeld het meest verdienen. Ook heeft het opleidingsniveau een flinke impact op het gemiddelde inkomen van Nederlanders.

Laag opleidingsniveau (basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havo/vwo, mbo-1)
Volgens het Centraal Planbureau (CPB) konden Nederlanders met een laag opleidingsniveau in 2018 rekenen op een ‘primair persoonlijk inkomen’ van gemiddeld € 25.900. Het primair persoonlijk inkomen is inkomen uit arbeid en eigen onderneming. Dit bedrag is bruto, bedragen die je betaalt aan belasting en volksverzekeringen zijn hier dus niet afgehaald.

Middelbaar opleidingsniveau (bovenbouw havo/vwo, mbo-2, mbo-3, mbo-4)
Nederlanders met een middelbaar opleidingsniveau verdienden in 2018 gemiddeld € 37.100. Dat is maar liefst € 11.200 hoger dan bij een laag opleidingsniveau. Ook hier gaat het over ‘primair persoonlijk inkomen’, dus inkomen uit werk of je eigen onderneming.

Hoog opleidingsniveau (hbo, wo)
Nederlanders met een hoog opleidingsniveau hebben in 2018 gemiddeld een primair persoonlijk jaarinkomen van € 61.200. Een flinke stijging ten opzichte van iemand met een middelbaar opleidingsniveau! Natuurlijk verdient niet iedereen met een hoog opleidingsniveau dit bedrag. Het gaat immers om een gemiddelde. Met name de zelfstandigen met personeel - met een gemiddeld bruto jaarinkomen van € 78.000 - trekken dit gemiddelde flink omhoog.

Gemiddeld inkomen per branche

Hoeveel je verdient, is zeker ook afhankelijk van de branche waarin je werkt. De cijfers van het CBS leren ons dat werken in de delfstoffenwinning het meest oplevert. In 2017 verdiende je in deze branche een uurloon van € 35. De financiële dienstverlening stond in dat jaar met een uurloon van € 33 op een tweede plaats.

Het laagste uurloon - namelijk € 13 - werd gemiddeld in de horeca verdiend. De meeste mensen werken in de handel en gezondheids- en welzijnszorg. De uurlonen zijn in deze twee branches respectievelijk € 19 en € 23.

Gemiddeld inkomen per beroep

Ook binnen de bedrijfstakken wisselen de inkomens sterk. Als je bijvoorbeeld naar de gezondheidszorg kijkt, zie je fors uiteenlopende salarissen. Een chirurg verdient met een salaris van € 5.833 tot € 10.833 per maand aanzienlijk meer dan een basisarts, die gemiddeld tussen de € 3.026 en € 4.749 per maand verdient.

Wil jij dus jouw inkomen vergelijken met leeftijdsgenoten? Houd dan altijd rekening met je beroep en check hiervoor de cijfers van bijvoorbeeld de Nationale Beroepengids.

Onderhandelen over je salaris

Als het over je salaris gaat, heb je tot op zekere hoogte ook zelf een vinger in de pap. Vaak loont het om hierover te onderhandelen. Maar wat kun je beter wel en niet zeggen? Check hier veertien do’s and don’ts tijdens de salarisonderhandeling

Vergeet je secundaire voorwaarden niet

Grote kans dat je bij een salarisonderhandeling vooral denkt aan het bedrag dat maandelijks op je bankrekening wordt gestort. Toch valt er nog meer voordeel te behalen, als je je goed verdiept in de overige voorwaarden. Lees hier over welke secundaire arbeidsvoorwaarden je kunt onderhandelen. 

Hoogte gemiddeld en mediaan spaargeld

Het is natuurlijk ook interessant om te weten hoeveel spaargeld jij hebt ten opzichte van je leeftijdsgenoten. De meeste Nederlanders zijn echte spaarders, het totaal aan Nederlands spaargeld groeit dan - ondanks de lage spaarrente - al jaren. Bekijk hier hoeveel spaargeld Nederlanders gemiddeld hebben per leeftijdsgroep.

Bouw je vermogen op

Hoeveel je ook verdient en wat voor werk je ook doet, het is belangrijk om een financiële buffer op te bouwen. Zorg ervoor dat je maandelijkse uitgaven kleiner zijn dan je inkomsten, en je kunt steeds wat geld opzijzetten. Dit wordt makkelijker als je jouw geld parkeert in verschillende (spaar)potjes. Dat kan bij Knab in een handomdraai, je opent namelijk zonder extra kosten via de app meerdere betaal- en spaarrekeningen.

Heb jij al een buffer op je spaarrekening staan? Denk dan ook eens aan beleggen. Je geld loopt meer risico, maar je hebt tegelijkertijd ook kans op een mooi rendement.Jade Karthaus
Jade is SEO- en content marketingspecialist. Ze schrijft al jaren over financiële onderwerpen zoals hypotheken en belastingen én deelt ook graag haar kennis over content marketing en SEO.


Deel via:

Ook interessant voor jou

Zoveel spaarrekeningen openen als je wilt  Start met Knab

Bij Knab behoud jij gemakkelijk het inzicht in je financiën