Starterslening aflossen: hoe werkt dat?

Al tijden wil je een eigen woning kopen. De huur die je nu betaalt is namelijk enorm hoog. Zonde van je geld! Maar helaas kom je met jouw inkomen nét geld tekort om je droomhuis te kopen. Wat nu? Omdat gemeentes en corporaties het belangrijk vinden dat starters een kans krijgen op de woningmarkt, is de Starterslening in het leven geroepen. Deze lening kan ervoor zorgen dat je jouw droomwoning toch kunt kopen. Maar het is natuurlijk wel een extra lening die je, bovenop de hypotheeklasten, op een gegeven moment inclusief rente terug moet betalen. Hoe werkt dat eigenlijk, de Starterslening aflossen? Je leest het in dit blog.
Gepubliceerd
1 oktober 2017
Laatst geüpdatet
14 september 2023
Leestijd
4 minuten
- Gepubliceerd: 8 september 2017
- Laatst geüpdate: 14 september 2023
- Leestijd: 4 minuten

Al tijden wil je een eigen woning kopen. De huur die je nu betaalt is namelijk enorm hoog. Zonde van je geld! Maar helaas kom je met jouw inkomen nét geld tekort om je droomhuis te kopen. Wat nu? Omdat gemeentes en corporaties het belangrijk vinden dat starters een kans krijgen op de woningmarkt, is de Starterslening in het leven geroepen. Deze lening kan ervoor zorgen dat je jouw droomwoning toch kunt kopen. Maar het is natuurlijk wel een extra lening die je, bovenop de hypotheeklasten, op een gegeven moment inclusief rente terug moet betalen. Hoe werkt dat eigenlijk, de Starterslening aflossen? Je leest het in dit blog.

Starterslening aflossen-566617-edited.jpg

Starterslening aflossen: wat is dit voor een lening?

Met een Starterslening overbrug je het verschil tussen je maximale hypotheek en de koopprijs van je woning, inclusief bijkomende kosten. De Starterslening is dus een aanvulling op de gewone hypotheek. De lening wordt alleen niet uitgegeven door de bank, maar door ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten, die deelnemer zijn van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Check dus even of de gemeente waar jij gaat wonen überhaupt wel Startersleningen uitgeeft.

Daarnaast kom je alleen in aanmerking als het de eerste keer is dat je een huis koopt. Ook is het een vereiste dat je de hypotheek en de Starterslening afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Je moet dus ook aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen.

Aanvraag goedgekeurd?

Wordt je aanvraag van de Starterslening goedgekeurd? Dan stort SVn het bedrag dat jou is toegekend op de rekening van de notaris. De notaris zorgt er vervolgens voor dat het geld bij de verkoper van het huis terecht komt. SVn rekent wel afsluitkosten over de lening, namelijk 1,5% van de hoofdsom. Stel: je koopt een huis met een Starterslening van € 30.000, dan betaal je € 450 aan afsluitkosten. Deze afsluitkosten worden ingehouden wanneer de Starterslening wordt uitbetaald aan de notaris.

Starterslening aflossen 

De Starterslening heeft een looptijd van maximaal dertig jaar en moet in deze periode ook terugbetaald worden. Sinds 2017 bestaat de lening uit twee delen:

  • Een deel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening
  • Een deel dat in eerste instantie oploopt: de Combinatielening

Hoe het aflossen van de Starterslening werkt? De eerste drie jaar betaal je de aflossing van je Starterslening uit je Combinatielening. Daarom stijgt de Combinatielening in deze drie jaar. Na deze periode betaal je rente en aflossing, en los je dus zowel de Starterslening als de Combinatielening annuïtair af.  

Voor je hypotheek en de Starterslening heb je hypotheekrenteaftrek, maar niet voor de Combinatielening. Deze valt namelijk in box 3 en kun je dus niet aftrekken van de belasting. Hierdoor betaal je uiteindelijk onder de streep net iets meer. Een klein fiscaal nadeel, maar daar ga je in de praktijk niet zoveel van merken.

Rente over de Starterslening

Je moet de rente voor het eerste hypotheekdeel minimaal tien jaar vastzetten. Bij welke geldverstrekker je die hypotheek afsluit, mag je zelf kiezen. De rente voor de Starterslening staat standaard vast op vijftien jaar. Dit tegen het rentetarief dat geldt op het moment van aanvraag. Daarna wordt de rente nog eens vastgezet voor vijftien jaar op het rentetarief dat dan geldt.

Hertoets

Ongeveer drie maanden voor de eerste drie jaar verstrijken, ontvang je bericht van SVn dat je terug moet betalen. Als je denkt dat jouw inkomen nog niet toereikend is, kun je een hertoets aanvragen. De kosten van een hertoets bedragen € 155. SVn berekent na deze aanvraag wat je voor je hypotheek betaalt en wat er op grond van de NHG-normen op dat moment overblijft van je inkomen voor het (deels) betalen van de rente en/of aflossing voor je Starterslening. Als er op het eerste hertoetsmoment geen hertoets wordt aangevraagd, is het niet meer mogelijk dit op een later moment als nog te doen.

Volgende hertoetsmomenten 

Vraag je na drie jaar een hertoets aan en wordt er inderdaad berekend dat jij niet genoeg van je inkomen overhoudt om de Starterslening terug te betalen? Dan wordt het moment van terugbetalen nog eens met drie jaar uitgesteld. Het volgende hertoetsmoment vindt dus plaats in het zesde jaar. Vervolgens wordt er weer hertoets uitgevoerd in het tiende en vijftiende jaar. Wordt er tijdens een van deze hertoetsmomenten bepaald dat jouw inkomen toereikend is, dan ga je het door SVn vastgestelde maandbedrag aan rente en aflossing betalen. Let op! In het geval van de Starterslening komt van uitstel geen afstel: de lening moet in zijn geheel binnen dertig jaar worden afgelost.  

Hertoets bij samenwonen

Woon je samen op het moment dat er een hertoets van je inkomen gaat plaatsvinden? Dan wordt bij de berekening van je leencapaciteit rekening gehouden met het inkomen van je partner. SVn rekent namelijk tijdens de hertoets met het gezamenlijke inkomen van je huishouden van dat moment. Het kan dus zomaar zijn dat je na drie jaar persoonlijk nog steeds te weinig inkomen hebt, maar dat je door het inkomen van je partner toch de lening moet gaan aflossen.

Belastingaangifte doen met Starterslening

Heb je een Starterslening, dan kun je deze meteen vanaf het eerste jaar opgeven als je belastingaangifte doet. Je telt dan de hoofdsom van de lening op bij de eigenwoningschuld. Je betaalt de eerste drie jaar alleen nog geen rente en kunt dan dus ook nog niet genieten van de renteaftrek. Als je na de eerste drie jaar wel gaat aflossen en rente gaat betalen, dan kun je deze in de belastingaangifte opnemen en geniet je fiscaal voordeel. 

Wil jij je verder verdiepen in de Starterslening? Check dan vooral even dit gratis e-book 'Starterslening'.Jade Karthaus
Jade is SEO- en content marketingspecialist. Ze werkte tussen 2017 en 2020 bij Knab waar ze leiding gaf aan het Content Team.Deel via:
Hoe werkt een huis kopen met de Starterslening?  Download het e-book

Ontdek binnen 2 minuten jouw maximale hypotheek