Toeslagen in 2022: waar heb je recht op?

Toeslagen zijn een financiële tegemoetkoming in de kosten die je maakt. Bijvoorbeeld als je een woning huurt (huurtoeslag) of als je een kind hebt dat naar de kinderopvang gaat (kinderopvangtoeslag). Of jij recht hebt op toeslag(en) ontdek je het snelst door een proefberekening te maken op de website van de Belastingdienst. In dit artikel lees je verder alles wat je wil weten over de toeslagen in 2022. Let op: Dit artikel gaat over de toeslagen in 2022. Uiteraard hebben we die van 2023 ook voor je op een rijtje gezet.
Gepubliceerd
15 maart 2022
Laatst geüpdatet
22 maart 2024
Leestijd
6 minuten
- Gepubliceerd: 9 maart 2022
- Laatst geüpdate: 22 maart 2024
- Leestijd: 6 minuten

Toeslagen zijn een financiële tegemoetkoming in de kosten die je maakt. Bijvoorbeeld als je een woning huurt (huurtoeslag) of als je een kind hebt dat naar de kinderopvang gaat (kinderopvangtoeslag). Of jij recht hebt op toeslag(en) ontdek je het snelst door een proefberekening te maken op de website van de Belastingdienst. In dit artikel lees je verder alles wat je wil weten over de toeslagen in 2022.

Let op: Dit artikel gaat over de toeslagen in 2022. Uiteraard hebben we die van 2023 ook voor je op een rijtje gezet

shutterstock_1077765305 (1)

Welke toeslagen zijn er in 2022?

Geen verrassingen, ook in 2022 gelden in Nederland de onderstaande toeslagen:

 • Zorgtoeslag;
 • Huurtoeslag;
 • Kinderopvangtoeslag;
 • Kindgebonden budget.

Zorgtoeslag in 2022

Om in 2022 recht te hebben op zorgtoeslag, mag je inkomen niet hoger zijn dan € 31.998 per jaar. Heb je een toeslagpartner? Dan mag jullie jaarlijkse inkomen samen niet boven € 40.944 uitkomen.

Naast je inkomen, kijkt de Belastingdienst ook naar je eigen vermogen. Dat mag niet hoger zijn dan € 120.020 (alleenstaand) en met een toeslagpartner niet hoger dan € 151.767.

Zorgtoeslag steeg met maximaal € 5 per maand

Net als afgelopen jaar, is ook dit jaar de zorgtoeslag licht gestegen. Iedereen zonder toeslagpartner ontvangt maandelijks € 4 meer dan in 2021. Met een toeslagpartner is dit € 5. De maximale zorgtoeslag is € 111 per maand voor alleenstaanden (was € 107 in 2021) en € 212 per maand voor toeslagpartners (was € 207 in 2021).

Bij de berekening van de zorgtoeslag kijkt de Belastingdienst naar je inkomen en of je een toeslagpartner hebt. Een volledig overzicht van de toeslagbedragen van 2022 vind je op de website van de Belastingdienst.

Huurtoeslag in 2022

Of je in 2022 huurtoeslag krijgt, hangt af van verschillende factoren. Je inkomen mag niet te hoog zijn, maar hoe hoog precies hangt af van de huur, je leeftijd en de samenstelling van je huishouden.

 • Je huur mag niet hoger zijn dan € 763,47 als je 23 jaar of ouder bent. Voor iedereen jonger dan 23 ligt dit bedrag op € 442,46.
 • Je huurt een zelfstandige woning. Er zijn wel een aantal uitzonderingen, zo krijg je bij een woonboot geen huurtoeslag.
 • Je eigen vermogen is niet hoger dan € 31.747. Met een partner mag dit niet hoger zijn dan € 63.494.

Denk je dat je recht hebt op huurtoeslag? Door een online proefberekening te maken, weet je ook direct hoeveel je krijgt.

Nieuwe kabinetsplannen huurtoeslag

Als het aan het kabinet ligt, verandert de huurtoeslag vanaf 2025. Het idee is om vanaf dan te werken met normhuren. Hoeveel huurtoeslag je ontvangt, hangt dan niet meer af van de werkelijke huurprijs, maar van de normhuur die past bij een bepaald inkomen. Hierbij gaat het kabinet uit van een fictieve huur van € 608 in 2025. Dat betekent dat de toeslag voor iedereen wordt berekend, alsof de huurprijs € 608 is.

Klinkt in eerste instantie misschien eerlijk, want de maximale huurprijs voor aanvragen van huurtoeslag geldt niet meer. Maar volgens het Nibud pakt deze verandering niet voor iedereen goed uit. Alleenstaande huurders met kleinere woningen en lagere huren gaan er in het nieuwe stelsel op vooruit, terwijl grotere huishoudens in een wat grotere en duurdere huurwoning er over het algemeen op achteruit gaan.

Kinderopvangtoeslag in 2022

Je kinderen onderbrengen bij een kinderopvang is niet goedkoop. De kinderopvangtoeslag is voor veel ouders dan ook een welkome tegemoetkoming in de kosten. Je hebt in 2022 recht op deze toeslag als je aan verschillende voorwaarden voldoet:

 • Jij (en je partner) werken, volgen een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus;
 • De opvang waar je kind naartoe gaat is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer;
 • Je betaalt een deel uit eigen zak: de verplichte eigen bijdrage.

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan bepaalt de Belastingdienst de hoogte van je toeslag aan de hand van je inkomen, het aantal kinderen en het soort opvang. Het aantal uur waarvoor je toeslag mag aanvragen, hangt af van het aantal uur dat je werkt. Je kunt nooit meer dan 230 uur per maand vergoed krijgen.

Op de website van de Belastingdienst vind je alle toeslagbedragen in een handige kinderopvangtoeslagtabel. Natuurlijk kun je ook voor deze toeslag weer het snelste een proefberekening maken.

Herstel kinderopvangtoeslag in 2022

Tussen 2005 en 2019 werd de kinderopvangtoeslag bij verschillende gezinnen onterecht stopgezet. De problemen die dat met zich meebracht zijn groot. Heel groot. In 2021 trad het kabinet daarom af, maar in 2022 moet het nieuwe kabinet alles op alles zetten om de schade bij die gezinnen te herstellen. Dat gebeurt door middel van financiële steun, maar ook door hulp op het gebied van werk, huisvesting, gezondheid of schuldhulpverlening. Op de website van Toeslagen Herstel lees je hier meer over.

Ontving jij tussen 2005 en 2019 ineens geen kinderopvangtoeslag meer, zonder dat je weet waarom? Neem dan contact op met het Serviceteam van Toeslagen Herstel. Bel gratis naar: 0800 - 2 358 358.

Gratis kinderopvang?

Misschien ontvang je binnenkort helemaal geen kinderopvangtoeslag meer. Het kabinet heeft namelijk het plan om kinderopvang - voor werkende ouders met kinderen tot twaalf jaar - voor 95% te vergoeden. Ouders betalen dan zelf nog een kleine bijdrage. In een later stadium moet kinderopvang helemaal gratis zijn. Wanneer en tegen welke voorwaarden dit gebeurt, is nog niet bekend.

Kindgebonden budget in 2022

Om kindgebonden budget te ontvangen in 2022, mag je inkomen niet te hoog zijn. Ook mag je eigen vermogen op 1 januari 2022 niet meer zijn dan € 120.020. Samen met een toeslagpartner is dat € 151.767. Je hoeft deze toeslag niet zelf aan te vragen. Als je kinderbijslag ontvangt, krijg je – als je er recht op hebt - ook vanzelf kindgebonden budget. Gebeurt dit niet, maar denk je wel dat je hier recht op hebt? Maak dan even een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Hoeveel kindgebonden budget krijg je in 2022?

Ook dit jaar is het kindgebonden budget gestegen. Het kabinet verhoogde het kindgebonden budget - vanaf het tweede kind - met € 70 per jaar. Hoeveel je maximaal ontvangt, hangt af van het aantal kinderen dat je hebt en of je een toeslagpartner hebt. In de tabel hieronder vind je de toeslagbedragen.

Aantal kinderen Maximale toeslag alleenstaande ouder per jaar Maximale toeslag ouder met toeslagpartner per jaar
1 kind € 4.505 € 1.220
 2 kinderen € 5.611 € 2.326
3 kinderen € 6.612 € 3.327
Verhoging per kind bij 4 of meer kinderen € 6.612 + € 1.001 vanaf het vierde kind € 3.327 + € 1.001 vanaf het vierde kind

Nieuwe plannen voor het kindgebonden budget

Of het huidige toeslagen-systemen blijft bestaan, is nog maar de vraag. De SGP wil het liefste af van de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Als het aan hen ligt, krijgen ouders een vast bedrag per jaar dat ze vrij mogen besteden. Ouders die minder verdienen, ontvangen nog een extra bedrag. De hoogte van dat bedrag hangt af het inkomen van de ouders en de leeftijd van de kinderen. Op deze manier gaan minderbedeelde gezinnen erop vooruit. Plannen genoeg dus. Nu kijken wat het kabinet ermee doet.

Betaaldata toeslagen in 2022

Ontvang je toeslag? Dan is het wel zo fijn om te weten wanneer het bedrag op je bankrekening staat. Dit zijn de betaaldata van alle toeslagen in 2022:

 • Maandag 21 maart (voor de maand april 2022)
 • Woensdag 20 april (voor de maand mei 2022)
 • Vrijdag 20 mei (voor de maand juni 2022)
 • Maandag 20 juni (voor de maand juli 2022)
 • Woensdag 20 juli (voor de maand augustus 2022)
 • Maandag 22 augustus (voor de maand september 2022)
 • Dinsdag 20 september (voor de maand oktober 2022)
 • Donderdag 20 oktober (voor de maand november 2022)
 • Maandag 21 november (voor de maand december 2022)
 • Dinsdag 20 december (voor de maand januari 2023)

Laat je toeslagen overmaken naar je Knab-rekening

Heb je die nog niet? Dan kun je die - in een paar simpele stappen - online openen via de Knab App. Je krijgt dan een compleet bankpakket met meerdere betaal- en spaarrekeningen.

Ontdek Knab Plus Geschreven door:

Lindy Bekking

Content Marketeer

Gecheckt door:

Oskar Barendse

Manager Financiële PlanningDeel via:

Compleet bankpakket voor een vaste prijs per maand Check de Knab-rekening

Bij Knab behoud jij gemakkelijk het inzicht in je financiën