Kinderopvangtoeslag aanvragen? Dit moet je weten

Voor werkende ouders met kinderen is een goede kinderopvang onmisbaar. Het is geen geheim dat de opvang niet goedkoop is en je als ouder dus maandelijks diep in je buidel moet tasten. Gelukkig kun je in Nederland kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Ook tijdens de coronacrisis krijg je die toeslag gewoon uitbetaald.
Gepubliceerd
21 april 2020
Laatst geüpdatet
29 december 2023
Leestijd
6 minuten
- Gepubliceerd: 16 april 2020
- Laatst geüpdate: 29 december 2023
- Leestijd: 6 minuten

Voor werkende ouders met kinderen is een goede kinderopvang onmisbaar. Het is geen geheim dat de opvang niet goedkoop is en je als ouder dus maandelijks diep in je buidel moet tasten. Gelukkig kun je in Nederland kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Ook tijdens de coronacrisis krijg je die toeslag gewoon uitbetaald.

Kinderopvangtoeslag voor deze moeder en dochter

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor ouders die hun kinderen naar een kinderopvang brengen, zoals een kinderdagverblijf, gastouder of peuterspeelzaal. Halverwege 2021 ontvingen ruim 668.000 Nederlandse ouders kinderopvangtoeslag voor ruim één miljoen kinderen.

Kinderopvangtoeslag in het nieuws

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat de kinderopvangtoeslag de laatste tijd veel in het nieuws was.

Om fraude aan te pakken heeft de Belastingdienst de afgelopen jaren een strengere werkwijze gehanteerd. Er werden stevige regels opgesteld om kinderopvangtoeslag te kunnen terugvorderen of stopzetten bij gezinnen. Die aanpak bleek niet altijd even succesvol, want verschillende ouders werden onterecht als fraudeur bestempeld.

Gelukkig zag de Belastingdienst dit zelf ook in en is er inmiddels een oplossing voor het probleem: de gedupeerden ontvangen een compensatie. Meer daarover lees je op de website van de Rijksoverheid.

Dit verstaan we in Nederland onder kinderopvang

Er zijn verschillende soorten kinderopvang. In Nederland maken we onderscheid tussen dagopvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en opvang door familie en vrienden.

⇒ Dagopvang
Gaan jouw kinderen nog niet naar de basisschool? Dan kun je ze naar de dagopvang brengen. Dat is bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, gastouder of peuterspeelzaal. Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag, moet de dagopvang geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

⇒ Buitenschoolse opvang (BSO)
Veel kinderen met werkende ouders gaan na schooltijd naar de BSO. Ook hiervoor kan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd, mits de BSO geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

⇒ Tussenschoolse opvang
Als je kinderen tussen de middag niet naar huis kunnen, kunnen ze terecht bij de tussenschoolse opvang. Hoewel je hier wel voor betaalt, kun je daar geen kinderopvangtoeslag voor krijgen.

⇒ Opvang door familie en vrienden
Ook voor opvang door familie en vrienden kun je geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Tenzij zij staan ingeschreven als gastouder.

Alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag

Je komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als je kind naar een geregistreerde dagopvang of BSO gaat, zelfs als je in het buitenland woont of werkt. Buiten dat zijn er nog een aantal andere eisen:

 • Je ontvangt kinderbijslag, pleegouderbijdrage of onderhoudt je kind in belangrijke mate. 
 • Je hebt een schriftelijke overeenkomst met de dagopvang of BSO. Daarin moeten verschillende gegevens staan, zoals het uurtarief van de opvang.
 • Je werkt of studeert. Of je volgt een traject om werk te vinden of een verplichte inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Heb je een (toeslag)partner? Dan geldt daarvoor hetzelfde.
 • Jij en je eventuele (toeslag)partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.

  Naast deze voorwaarden zijn er nog verschillende uitzonderingen, wat het soms ingewikkeld maakt. Zo telt vrijwilligerswerk en mantelzorg bijvoorbeeld niet mee als werk. Om er dus helemaal zeker van te zijn, kun je het beste een kijkje nemen op de website van Belastingdienst Toeslagen en een proefberekening maken.

Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangorganisaties bepalen zelf hun uurtarief. De overheid vergoedt een deel van dit uurtarief tot een maximum uurprijs*. Over de maximum uurprijs kun je als ouder kinderopvangtoeslag aanvragen.

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag ontvangen een percentage van de maximum uurprijs. Hoeveel dat precies is, hangt van het inkomen van de ouders. Na aftrek van de kinderopvangtoeslag blijft er altijd een bedrag over. Dat is de rekening die je als ouder uiteindelijk zelf moeten betalen voor de kinderopvang.

*De maximale uurprijzen zijn in 2024 € 10,25 voor de dagopvang, € 9,12 voor de BSO en € 7,53 voor gastouderopvang.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag krijg je niet automatisch. Dit moet je zelf aanvragen via Mijn toeslagen. Zorg ervoor dat - vanaf het moment dat je kind naar de opvang gaat - je binnen drie maanden kinderopvangtoeslag aanvraagt, zodat je geen geld misloopt. Volg onderstaande stappen voor een succesvolle aanvraag.

1) Check of je aan de gestelde voorwaarden voldoet, anders heeft een aanvraag indienen geen zin.

2) Verzamel de benodigde gegevens: DigiD, kinderopvangcontract en inkomensgegevens.

3) Log in met je DigiD op Mijn toeslagen.

4) In Mijn toeslagen zie je linksboven een overzicht met alle toeslagen. Naast kinderopvangtoeslag staat ‘aanvragen’. Klik hierop en vul de gevraagde gegevens in. Als je alles correct hebt ingevuld, kun je je aanvraag versturen.

Binnen vijf weken ontvang je bericht van de Belastingdienst. Houd hiervoor je Berichtenbox in de gaten.

Bedragen kinderopvangtoeslag 2024

Hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van je situatie. Bijvoorbeeld wat je inkomen is en hoe vaak je je kind naar de opvang brengt. Gelukkig kun je eenvoudig een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van je kinderopvangtoeslag. Geef veranderingen daarom altijd door via Mijn toeslagen of via de app Kinderopvangtoeslag. Zo voorkom je dat je te veel of te weinig toeslag ontvangt en na afloop van het jaar geld moet terugbetalen of terugkrijgt.

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vind je op toeslagen.nl.

Uitbetaling kinderopvangtoeslag

In 2024 wordt kinderopvangtoeslag - tegelijkertijd met de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget - op de volgende data uitbetaald:

 • Maandag 22 januari voor de maand februari 2024
 • Dinsdag 20 februari voor de maand maart 2024
 • Woensdag 20 maart voor de maand april 2024
 • Maandag 22 april voor de maand mei 2024
 • Dinsdag 21 mei voor de maand juni 2024
 • Donderdag 20 juni voor de maand juli 2024
 • Maandag 22 juli voor de maand augustus 2024
 • Dinsdag 20 augustus voor de maand september 2024
 • Vrijdag 20 september voor de maand oktober 2024
 • Maandag 21 oktober voor de maand november 2024
 • Woensdag 20 november voor de maand december 2024
 • Vrijdag 20 december voor de maand januari 2025

Tip: Benieuwd naar alle toeslagen waar je in 2024 aanspraak op maakt? Check ons overzicht Toeslagen in 2024: Hier heb je recht op.Geschreven door:

Lindy Bekking

Content Marketeer

Gecheckt door:

Oskar Barendse

Manager Financiële PlanningDeel via:

Compleet bankpakket voor een vaste prijs per maand Check de Knab-rekening

Bij Knab behoud jij gemakkelijk het inzicht in je financiën