Gemeentelijke belastingen en heffingen eigen huis: Dit zijn ze

Heb je een koophuis? Dan betaal je - naast aflossing en rente op je hypotheek - diverse belastingen en andere heffingen. En die kun je flink voelen in je portemonnee. Met welke belastingen en heffingen eigen huis moet je rekening houden, hoe bereid je je voor op deze kosten en kun je wellicht kwijtschelding krijgen?
Gepubliceerd
24 januari 2023
Laatst geüpdatet
13 maart 2024
Leestijd
4 minuten
- Gepubliceerd: 8 september 2017
- Laatst geüpdate: 13 maart 2024
- Leestijd: 4 minuten

Heb je een koophuis? Dan betaal je - naast aflossing en rente op je hypotheek - diverse belastingen en andere heffingen. En die kun je flink voelen in je portemonnee. Met welke belastingen en heffingen eigen huis moet je rekening houden, hoe bereid je je voor op deze kosten en kun je wellicht kwijtschelding krijgen?

Belastingen en heffingen eigen huis

Belastingen en heffingen eigen huis

Om te beginnen zijn er de heffingen en belastingen waarvan de opbrengst naar de gemeente gaat. Die zijn grofweg in te delen in twee types: een algemene belasting en de gemeentelijke heffingen. Daarnaast is er nog een belasting die de Belastingdienst via de inkomstenbelasting van je vraagt: het eigenwoningforfait. Als je alles op een rij zet, ziet dat er als volgt uit:

1. Algemene belasting: de onroerendezaakbelasting (ozb)*
2. Gemeentelijke heffingen: rioolheffing, (reinigings- en) afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting
3. Belastingdienst: eigenwoningforfait*

*Zowel de onroerendezaakbelasting als het eigenwoningforfait zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde van je woning

1. Onroerendezaakbelasting (ozb)

De ozb is een belasting die moet betalen vanwege het simpele feit dat je een eigen woning bezit. De woningeigenaar betaalt deze belasting elk jaar aan de gemeente. De gemeente is verplicht om de opbrengst hiervan te besteden aan voorzieningen waar alle bewoners van de gemeente iets aan hebben. Denk aan straatverlichting, de brandweer, het plantsoentje om de hoek, maar ook aan culturele voorzieningen zoals een bibliotheek of een zwembad.

Tarief ozb
Het tarief van de ozb is per gemeente verschillend. Het gaat altijd om een percentage van de laatst bekende WOZ-waarde van je woning. Maar hoe hoog dat percentage is, mag je gemeente zelf bepalen. 

2. Gemeentelijke heffingen

Als huiseigenaar betaal je daarrnaast een aantal gemeentelijke heffingen en nog een paar belastingen.

Rioolheffing
Je betaalt jaarlijks een heffing voor het recht voor de aansluiting op het riool. Van dit geld betaalt de gemeente het onderhoud aan het riool. De heffing is een vast bedrag per jaar, per ruimte. Hoe groot die ruimte is maakt voor de hoogte van het heffingsbedrag niet uit.

Afvalstoffenheffing
Dit is een heffing voor het ophalen en verwerken van je huisvuil. Hoeveel je precies betaalt hangt af van de omvang van je huishouden. Vaak wordt er onderscheid gemaakt in een- en meerpersoonshuishoudens. Soms is er sprake van een derde groep: tweepersoonshuishoudens. Reken op een heffing tussen de € 200 en € 450 per jaar, afhankelijk van de omvang van je huishouden. Check de website van je gemeente voor het precieze bedrag. 

Waterschapsbelasting 
Deze belasting betaal je aan het waterschap van je regio. De kosten hiervoor zijn per regio verschillend. Binnen de waterschapsbelasting bestaan drie soorten heffingen, waar je afhankelijk van je situatie al dan niet mee te maken krijgt: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Reken in ieder geval op een jaarlijks totaalbedrag van tussen de € 150 en € 300.

Je krijgt jaarlijks een gecombineerde aanslag thuisgestuurd, waarmee je in een keer betaalt voor de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Waterschapsbelasting betaal je apart.

3. Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een vergoeding die je betaalt, omdat de Belastingdienst je woning ziet als inkomstenbron. Je bouwt er immers in de meeste gevallen vermogen mee op. Je hoeft namelijk geen huur te betalen en kan - int theorie - (een deel van) je woning verhuren. De hoogte van deze belasting is ook een percentage van de WOZ-waarde van je woning. Meer weten? Lees dan het artikel ‘Eigenwoningforfait: wat is het en hoe bereken je het?

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heb je te weinig geld om deze gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kun je hier kwijtschelding voor aanvragen bij je gemeente of het waterschap. Zij kijken dan voornamelijk naar je vermogen. 

Om te checken of en hoe je kwijtschelding aan kunt vragen, kun je het beste googelen op: 'kwijtschelding gemeentelijke belastingen' gevolgd door de naam van jouw gemeente. 

Zorg voor een spaarpotje 

De maandlasten van een koophuis houden dus niet op bij de hypotheeklasten, rente en verzekeringspremies. Hoe speel je nu slim in op de kosten die hier nog bovenop komen, die bovendien elk jaar weer hoger kunnen zijn? Zet alle voor jou geldende heffingen en belastingen op een rij (of maak een inschatting), zodat je weet wat komen gaat.

Je betaalt deze lasten vaak jaarlijks. Daarom kan het handig zijn om ze om te rekenen naar maandbedragen, die je elke maand alvast automatisch overboek naar je spaarrekening. Zo weet je zeker dat je de rekeningen die er het komende jaar aankomen kunt betalen!

Onbeperkt spaarpotjes maken

Om die kosten zelf apart te zetten, is het handig als je verschillende digitale spaarpotjes hebt. Bij Knab kun je die onbeperkt openen, zonder extra kosten. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan als de gemeente eens per jaar weer die (flinke) belastingen incasseert. Casper Zwart
Casper is Adviseur Klanttevredenheid bij Knab en heeft daarnaast veel ervaring als schrijver. Hij doet al jaren regelmatig onderzoek naar de behoeftes en ervaringen van zzp'ers.Deel via:
Zoveel spaarrekeningen openen als je wil  Start met Knab

Ontdek binnen 2 minuten jouw maximale hypotheek