Wat zijn de risico's van investeren via crowdfunding?

Er zijn veel goede redenen te bedenken om te investeren via crowdfunding. Je vindt het leuk om ondernemers te helpen, om een eigen portefeuille op te bouwen of gaat voor een aantrekkelijk rendement. Maar investeren via crowdfunding is niet zonder risico. Daarom leggen we de risico's voor je uit.
Gepubliceerd
5 september 2018
Laatst geüpdatet
8 oktober 2021
Leestijd
5 minuten
- Gepubliceerd: 5 september 2018
- Laatst geüpdate: 8 oktober 2021
- Leestijd: 5 minuten

Er zijn veel goede redenen te bedenken om te investeren via crowdfunding. Je vindt het leuk om ondernemers te helpen, om een eigen portefeuille op te bouwen of gaat voor een aantrekkelijk rendement. Maar investeren via crowdfunding is niet zonder risico. Daarom leggen we de risico's voor je uit.

Risico-opslag-hypotheek-833534-edited

Investeren via crowdfunding: doe altijd vooronderzoek

Als je overweegt om te investeren in bedrijfsleningen via crowdfunding, doe je er goed aan om eerst onderzoek te doen naar de risico’s. Zo kun je beter overzien wat de risico’s betekenen voor jouw eigen vermogen, voordat je jouw geld in een risicovol product steekt. Een goede voorbereiding helpt je om met plezier te blijven investeren en je risico te spreiden.

Waarom zijn er risico’s bij investeren via crowdfunding?

Anders dan bij een spaarrekening of spaardeposito waarbij een bedrag tot € 100.000 gegarandeerd wordt door de Nederlandse Depositogarantie, loop je bij investeren via crowdfunding het risico om (een deel van) je ingelegde geld kwijt te raken.

Dit kan gebeuren op het moment dat een onderneming waar jij in geïnvesteerd hebt via een bedrijfslening (tijdelijk) niet aan de rente- en/of aflossingsverplichtingen kan voldoen of failliet gaat. Het bedrijf kan de door jou verstrekte lening dan niet terugbetalen.

Wat gebeurt er bij een betalingsachterstand van een ondernemer?

Het kan voorkomen dat een bedrijf waarin je hebt geïnvesteerd, een betalingsachterstand krijgt. Het hangt dan af van het platform waar je de investering hebt geregeld, hoe het dan verloopt. 

Herziening van leningsvoorwaarden
Een herziening van de leningsvoorwaarden gebeurt om de druk op de ondernemer om af te lossen, te verlagen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de lening, en daarmee jouw investering, met een bepaalde periode wordt verlengd. Een herziening van de leningsvoorwaarden wordt altijd eerst voorgelegd aan de investeerders. Zodra meer dan 50% van de investeerders akkoord is met de herziening van de leningsvoorwaarden van een lening, wordt de voorgestelde herziening definitief.

Wat is een voorzieningspercentage?
Een betalingsachterstand van een ondernemer wordt tijdelijk verrekend met je rendement. In geval van een betalingsachterstand wordt een voorzieningspercentage gereserveerd van het nog openstaande leenbedrag dat een ondernemer nog aan jou moet aflossen. Dit percentage loopt, naarmate een betalingsachterstand voortduurt, op.

Afhankelijk van de duur van de betalingsachterstand, wordt dit voorzieningspercentage ingehouden op het rendement van je portefeuille. Zodra de ondernemer de betalingsachterstand heeft ingehaald, wordt de voorziening ongedaan gemaakt.

Het verschil tussen voorziening en werkelijk verlies
Het daadwerkelijke verlies wordt pas bepaald na een faillissement en het volledig uitwinnen van alle gestelde zekerheden van de desbetreffende lening. Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat er een verschil zit tussen de voorziening versus het werkelijke verlies. 

Wat gebeurt er wanneer een onderneming failliet gaat?

Als een onderneming failliet gaat, ontstaat er een vordering bij de curator. Je investering heeft hierbij vaak geen voorkeurspositie. Daarom sluit je meestal achteraan in de rij bij de rest van de gewone schuldeisers.

Zeker als er andere schuldeisers zijn die voorgaan, heb jij als investeerder vaak weinig kans om jouw ingelegde geld terug te krijgen. Dit hangt af van de gestelde zekerheden en de waarde die deze vertegenwoordigen.

Wat is het nut van vestiging van zekerheden?
De positie van jou als investeerder varieert per type zekerheid.  Je positie is beter als er zekerheden zijn gevestigd in het kader van jouw bedrijfslening. Dit wisselt echter per bedrijfslening. Deze informatie vind je altijd terug in de pitch.

Hoe verloopt de uitwinning van zekerheden?
Op basis van juridische afspraken en geboden zekerheden zal deze stichting, indien mogelijk, een zo groot mogelijk deel van het bedrag proberen terug te halen uit het failliete bedrijf.

Verdeling van de opbrengsten
Meestal gaan andere schuldeisers voor bij de verdeling van het bedrag dat een curator in het faillissement bij elkaar krijgt met, bijvoorbeeld, de verkoop van de inboedel. Je kunt in de pitch teruglezen welke partij, in geval van een faillissement, als eerste aanspraak maakt op dit bedrag. Let op: niet alle partijen die voorrang hebben, staan genoemd in de pitch.

Als de schuldenlast van de ondernemer hoger is dan het bedrag dat een curator weet te verdienen, is de kans groot dat je het hele, of een deel van, het openstaande bedrag inclusief de rente kwijtraakt.

Vuistregel: netto rendement versus risicoprofiel

Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte netto rendement van een investeringskans, hoe hoger het risicoprofiel van de aangeboden lening.


Houd dit altijd in je achterhoofd wanneer je besluit om in een nieuwe investeringskans te stappen. Je kunt een mooie winst maken, maar er is een groot risico dat je het geld kwijt raakt.

Met verstand en plezier investeren: zo doe je dat

Investeren via crowdfunding is alleen verstandig als je goed geïnformeerd bent en op de hoogte bent van de risico’s. Daarom zouden we je graag meer willen vertellen hoe je met de juiste voorzorgsmaatregelen je risico kunt beperken. Op deze manier sta je sterker in je schoenen als je investeert en loop je uiteindelijk minder risico.

Let op! Dit artikel is niet bedoeld als een persoonlijk advies om te gaan investeren via crowdfunding. Aan investeren via crowdfunding zijn kosten en risico’s verbonden. Je investeringen kunnen meer waard worden, maar ook minder. Maak daarom altijd je eigen afweging of investeren via crowdfunding, gezien de risico’s, in jouw situatie verantwoord is. Zorg ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de risico’s die je loopt. Investeer niet via crowdfunding als je weinig kennis en ervaring hebt met risicovolle investeringen of als je financiële situatie dit niet toelaat.


Lees ook deze artikelenStenfinn Deguelle
Stenfinn werkte in 2018 en 2019 voor Knab. Hij schreef verschillende artikelen over (zakelijke) financiën.


Deel via:

Alternatieven voor sparen?  Check je opties

Iedereen kan beleggen bij Knab