Bruto / netto rendement bij crowdfunding: wat is het verschil?

Je denkt erover om geld te investeren in een bedrijfslening via crowdfunding. Dan wil je natuurlijk wel weten welk rendement realistisch is. In dit artikel leggen we je het verschil uit tussen bruto en netto rendement. We vertellen je ook over het risico en waarom je jouw inleg zou moeten spreiden.
Gepubliceerd
21 maart 2018
Laatst geüpdatet
12 juli 2021
Leestijd
8 minuten
- Gepubliceerd: 21 maart 2018
- Laatst geüpdate: 12 juli 2021
- Leestijd: 8 minuten

Je denkt erover om geld te investeren in een bedrijfslening via crowdfunding. Dan wil je natuurlijk wel weten welk rendement realistisch is. In dit artikel leggen we je het verschil uit tussen bruto en netto rendement. We vertellen je ook over het risico en waarom je jouw inleg zou moeten spreiden. 

Investeerder bekijkt de statistieken van het rendement

Bruto en netto rendement bij crowdfunding

Als je investeert, leen je een geldbedrag uit aan een ondernemer. Deze ondernemer leent dit bedrag voor een project. Denk aan uitbreiding, bedrijfsovername, werkkapitaal en groeifinanciering. Investeren doe je vaak samen met andere investeerders op een crowdfundplatform. Iedere investeerder verstrekt een deel van het totaalbedrag van een zelfgekozen bedrijfslening voor een vastgestelde termijn.

In de tijd dat je jouw geld hebt uitgeleend, betaalt een bedrijf rente over het geleende bedrag en lost het de lening af. Het rentepercentage en de duur van de lening zijn bekend voordat je bepaalt of je wilt investeren. Onder meer de maandelijkse rente die een bedrijf betaalt voor de lening en eventuele afboekingen, bepalen jouw rendement.

Wat is rendement?

Rendement is een ander woord voor winst. Deze winst ontstaat gewoonlijk omdat een bedrijf met een lening iedere maand een vooraf afgesproken rente betaalt over het door jou uitgeleende bedrag. Je maakt pas winst als een bedrijf iedere maand rente betaalt over het geldbedrag dat jij hebt uitgeleend én je jouw inleg aan het einde van de looptijd volledig terugkrijgt. Dit is niet gegarandeerd. 

Verschil tussen bruto rendement en netto rendement

Er is een verschil tussen bruto rendement en netto rendement. Het netto rendement is het bedrag dat je daadwerkelijk als winst krijgt uitgekeerd. De aflossing van jouw lening valt hier dus niet onder, dit is namelijk een terugbetaling. Om je uit te leggen hoe een netto rendement tot stand komt, moeten we het eerst hebben over bruto rendement.

Wat is het bruto rendement van een investeerder?

Jouw bruto rendement is een rekensom en afhankelijk van de leningen waarin jij hebt geïnvesteerd: je portefeuille. In één zin samengevat is het een naar rato berekend gemiddelde van de renteopbrengsten uit jouw portefeuille. Dit betekent dat als je meer geld investeert in lening A dan in lening B, lening A zwaarder zal wegen in dit gemiddelde.

Lineaire aflossing
Het is de bedoeling dat een ondernemer de lening lineair aflost. Lineair wil zeggen dat het bedrag dat een ondernemer maandelijks aflost, over de gehele looptijd gelijk is. Hij betaalt jou in termijnen (iedere maand) een deel terug.

Dat betekent ook dat je uitgeleende bedrag steeds minder wordt en jouw bruto rendement iedere maand verandert. Een ondernemer betaalt elke maand namelijk iets minder rente omdat het uitstaande bedrag minder wordt door de maandelijkse aflossing.

Bruto rendement berekenen
Met de volgende som kun je zelf iedere termijn van het bruto rendement van jouw portefeuille berekenen: 

Knab Crowdfunding: brutorendement van een investeerder rekensom

De bedragen van alle 12 kalendermaanden samen vormen jouw totale bruto rendement over een periode van een kalenderjaar.

Wat is het netto rendement van een investeerder?

De kosten die jij als investeerder maakt om je rendement te kunnen behalen zijn niet bij het bruto rendement meegerekend. Dit bedrag wordt van je bruto rendement afgetrokken. Ook eventuele afboekingen moet je hiervan aftrekken. De uitkomst van deze rekensom is je netto rendement. Het netto rendement valt lager uit dan het bruto rendement omdat je kosten maakt.

Netto rendement berekenen
Jouw netto rendement kun je uitrekenen met de volgende rekensom:
Knab Crowdfunding netto rendement rekensom

Let op: het kán voorkomen dat een bedrijfslening waarin jij hebt geïnvesteerd, niet volgens het afgesproken tijdschema wordt afgelost. De ondernemer heeft dan een betaalachterstand. Vanaf de 45e dag van de betaalachterstand wordt er een percentage van het dan nog openstaande totaalbedrag dat een ondernemer nog aan jou schuldig is, ingehouden op je nettorendement. Dit doen we omdat de ondernemer de lening niet afbetaalt. Dit wordt het "voorzien van het openstaande bedrag" genoemd. 

Zodra een ondernemer alsnog betaalt, wordt de aflossing aan je netto rendement toegevoegd. Raakt een onderneming failliet, dan wordt de voorziening een zogeheten default. Een default is een afboeking. Hier lees je verderop meer over. 

Investeren in bedrijfsleningen: risico

In de leenovereenkomst die jij met de ondernemer sluit staat dat je jouw inleg gedurende de looptijd van de leentermijn terug krijgt. Mocht een bedrijf de betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen (bijvoorbeeld bij een faillissement) dan kan het zijn dat je jouw inleg niet of niet volledig terugkrijgt. Ook kan het voorkomen dat de rente - en dus jouw rendement - niet wordt afgedragen door de ondernemer.

Risico bij een default

Er zit dus altijd een risico aan een investering in bedrijfsleningen. Als een ondernemer zijn financiële verplichtingen niet nakomt, wordt dit in vaktermen default genoemd. In zo’n situatie kan het zo zijn dat je geen winst maakt, maar verlies draait. Ook kun je jouw inleg kwijtraken.

Zekerheidsrechten en betalingsafspraken
Knab doet er natuurlijk alles aan om dit te voorkomen. Zo bieden we alleen leningen aan waarvan wij vinden dat jij een weloverwogen keuze kunt maken. Ook is er altijd een onderpand voor een lening. Vaak is dat in de vorm van zekerheidsrechten. Bijvoorbeeld op de inventaris van de ondernemer.

Als deze zijn betalingsafspraken niet nakomt, kan de inventaris verkocht worden waarbij de opbrengst zoveel mogelijk wordt gebruikt om de achterstallige rente te betalen en de lening af te lossen.

Voorbeeld: gevolg van een default

Stel: Hannah investeert gelijke bedragen van € 100 in 10 leningen die allemaal 5 jaar lopen. Als één van die leningen halverwege de 5 jaar in default gaat, dan is 50% van de inleg verdwenen (€ 50). De ondernemer heeft de overige € 50 al aan Hannah terugbetaald in de eerste 2,5 jaar van zijn aflossing. 

Vervolgens kan het crowdfundplatform nog een bedrag terugkrijgen door het uitwinnen van de zekerheden. In dit voorbeeld is dat 25% van de investering van Hannah, maar dit zou in de realiteit ook een lager percentage kunnen zijn. Dit maakt het totaal dat Hannah terugkrijgt € 75, plus het rendement over de eerste 2,5 jaar van de betreffende lening. 

Hannah verliest dus € 25 op haar oorspronkelijke investering in deze specifieke lening. Dit betekent een verlies van 2,5% van haar totale inleg van 10 x € 100. Gelukkig heeft Hannah haar inleg gespreid over 10 leningen. Mede door het rendement van de andere leningen waarin Hannah heeft geïnvesteerd, lijdt Hannah uiteindelijk geen verlies op haar complete portefeuille. Ze vangt het verlies op deze lening namelijk op met de rendementen van de 9 andere bedrijfsleningen. Haar netto-rendement zal door deze default wel dalen. Stenfinn Deguelle
Stenfinn werkte in 2018 en 2019 voor Knab. Hij schreef verschillende artikelen over (zakelijke) financiën.Deel via:

Laat je geld beleggen door experts van Knab.  Ontdek het gemak

Iedereen kan beleggen bij Knab