Uurtarief zzp’ers in 2024: Alle relevante cijfers per sector én beroep

“Welk uurtarief moet ik vragen?” Het is een cruciale vraag voor veel zzp’ers. Je uurtarief zorgt voor inkomen, maar weerspiegelt tegelijkertijd je ervaring en kwaliteit. Probleem: Het antwoord op die vraag is vaak lastig of niet te vinden. Zoveel factoren spelen een rol, dat je heel veel data van andere zzp’ers nodig hebt om een goede vergelijking te maken.
Gepubliceerd
19 februari 2024
Laatst geüpdatet
16 mei 2024
Leestijd
5 minuten
- Gepubliceerd: 9 februari 2024
- Laatst geüpdate: 16 mei 2024
- Leestijd: 5 minuten

“Welk uurtarief moet ik vragen?” Het is een cruciale vraag voor veel zzp’ers. Je uurtarief zorgt voor inkomen, maar weerspiegelt tegelijkertijd je ervaring en kwaliteit. Probleem: Het antwoord op die vraag is vaak lastig of niet te vinden. Zoveel factoren spelen een rol, dat je heel veel data van andere zzp’ers nodig hebt om een goede vergelijking te maken.

> Download het gratis uurtarievenboekje

Knab wil jou als ondernemer financieel slimmer maken, zodat jij goed geïnformeerd beslissingen kunt nemen. Daarom verzamelden we begin 2024 - samen met ikwordzzper.nl - de uurtarieven van ruim 10.000 ondernemers. De resultaten per sector, opleiding, ervaring en geslacht lees je hier.

Vrouw die geld bespaart op haar online aankopen

Download het Knab Zzp Uurtarievenboekje 2024

Supertip: In dit artikel bespreken we de verschillende sectoren, maar we hebben alle data ook per specifiek beroep. Als je hieronder je gegevens invult, ontvang je ons exclusieve uurtarievenboekje in je mailbox.


Gemiddeld uurtarief zzp'ers in 2024

Het gemiddelde uurtarief van alle ondervraagde zzp’ers komt in 2024 neer op € 81 exclusief btw. Ze kunnen gemiddeld 27 uur per week factureren aan hun opdrachtgevers. 60% van de zzp'ers is blij met hun eigen uurtarief.

Leuke cijfers, maar ze hebben geen betekenis als je ze niet verder uitsplitst. Lees daarom vooral verder. Alle genoemde uurtarieven zijn exclusief btw. Uit ons onderzoek blijkt dat de hoogte van de uurtarieven vooral wordt beïnvloed door:

Gemiddelde uurtarieven per sector

De hoogste uurtarieven gaan rond in de overheidssector, de zakelijke dienstverlening en de ICT-sector. Zzp'ers binnen die sectoren rekenen gemiddeld zo'n € 100 per uur. ICT'ers kunnen daarbij rekenen op het meeste aantal declarabele uren per week, waardoor hun gemiddelde jaaromzet het hoogste is. Zzp’ers in de horecasector hebben met € 49 het laagste gemiddelde uurtarief.

Let op: Onderstaande tabel gaat over gemiddelden per sector. De gemiddelden per beroep kunnen binnen een sector flink uiteenlopen. Download voor de cijfers per beroep ons uurtarievenboekje

Leestip: Lees je dit artikel op je mobiel? Kantel dan je scherm om de tabellen in dit artikel optimaal te kunnen bekijken.

Sector Gemiddeld uurtarief (exclusief btw) Gemiddeld aantal declarabele uren p.w. Gemiddelde jaaromzet (op basis van 46 weken) Heeft weinig zakelijke kosten
Overheid € 101 30 € 139.380 88%
Zakelijke dienstverlening € 99 27 € 122.958 82%
ICT € 98 31 € 139.748 85%
Onderwijs € 83 23 € 87.814 83%
Zorg € 79 23 € 83.582 78%
Media & Communicatie € 75 24 € 82.800 78%
Detail- en groothandel € 75 26 € 89.700 72%
Vervoer € 71 31 € 101.246 69%
Persoonlijke dienstverlening € 68 20 € 62.560 70%
Bouw € 60 32 € 88.320 61%
Kunst & Cultuur € 59 20 € 54.280 69%
Sport & Recreatie € 55 20 € 50.600 70%
Horeca € 49 26 € 58.604 70%
Alle zzp'ers € 81 27 € 100.602 79%

Zzp'ers met hoogste uurtarieven hebben laagste zakelijke kosten
Om voor jezelf een goed uurtarief te bepalen, moet je ook kijken naar de zakelijke kosten. De hierboven genoemde jaaromzetten kun je in perspectief plaatsen door te bedenken dat een thuiswerkende software developer amper zakelijke kosten heeft, terwijl een klusser veel omzet kwijt is aan gereedschap, materialen en vervoer. Wat opvalt is dat de zzp'ers met het de hoogste uurtarieven het vaakst weinig zakelijke kosten hebben.

“Zorg dat je weet wat je concurrentie vraagt en dat je een beeld hebt van je zakelijke kosten. Bekijk daarna wat je netto nodig hebt om rond te komen. Houd ook rekening met zes weken vakantie en administratie-uren. Ik kom dan op 30 tot 35 facturabele uren.”

Startende IT-consultant met een uurtarief van € 120 tot € 140.

Gemiddelde uurtarieven per opleidingsniveau

Binnen de meeste sectoren heeft ook je opleiding invloed op de hoogte van het uurtarief. Zzp’ers met een masterdiploma op zak vragen gemiddeld 29% meer dan zzp’ers met een bachelor-diploma en bijna twee keer zoveel als zzp’ers die geen studie hebben afgerond.

Dat komt waarschijnlijk doordat opdrachtgevers in theoretische sectoren meer willen betalen voor denkkracht. Bovendien kiezen zzp’ers met een theoretische opleiding ook vaak voor beter betaalde beroepen.

Sector Middelbaar onderwijs Bachelor (hbo/wo) Master (hbo/wo)
Overheid € 76 € 95 € 111
Zakelijke dienstverlening € 67 € 95 € 116
ICT € 87 € 94 € 107
Onderwijs € 62 € 77 € 94
Zorg € 50 € 75 € 103
Media & Communicatie € 66 € 76 € 80
Detail- en groothandel € 52 € 78 € 108
Vervoer € 46 € 90 € 103
Persoonlijke dienstverlening € 50 € 71 € 94
Bouw € 49 € 73 € 93
Kunst & Cultuur € 56 € 57 € 64
Sport & Recreatie € 50 € 53 € 70
Horeca € 44 € 57 -
Alle zzp'ers € 56 € 82 € 106

Gemiddelde uurtarieven per aantal jaar ervaring

Uiteraard beïnvloedt je (relevante) ervaring je uurtarief. Het uurtarief van zzp’ers met meer dan tien jaar ervaring ligt bijna 20% hoger dan zij die korter dan drie jaar ondernemen. Vooral omdat je – als het goed is – met de jaren expertise en kennis opdoet. Maar door ervaring word je vaak ook zelfverzekerder, waardoor je ook een hoger tarief durft te vragen.

Onderstaande tabel laat zien dat de invloed van werkervaring per sector sterk verschilt. Onder ICT’ers is het effect bijvoorbeeld veel minder sterk dan onder zzp’ers in de zorg.

Sector Minder dan 3 jaar ervaring 3 tot 10 jaar ervaring Meer dan 10 jaar ervaring
Overheid € 96 € 98 € 108
Zakelijke dienstverlening € 89 € 97 € 103
ICT € 93 € 98 € 100
Onderwijs € 81 € 83 € 87
Zorg € 71 € 78 € 94
Media & Communicatie € 69 € 73 € 79
Detail- en groothandel € 75 € 74 € 77
Vervoer € 69 € 65 € 74
Persoonlijke dienstverlening € 59 € 68 € 74
Bouw € 55 € 60 € 64
Kunst & Cultuur € 57 € 56 € 63
Sport & Recreatie € 52 € 58 € 55
Horeca € 39 € 57 € 59
Alle zzp'ers € 75 € 81 € 89
 

Vraag een marktconform bedrag waar jij je comfortabel bij voelt. Hoorde ooit: Je mag er wel buikpijn van hebben (durf te stretchen), maar geen maagzweer van krijgen. En bij kritiek dat het veel is: ze betalen niet alleen een uurloon, maar ook voor al je investering in opleiding, ervaring, netwerk, etc.”

Ervaren Marketeer met een uurtarief tussen de € 80 en € 90.

Vooral genderkloof in uurtarieven bij theoretisch opgeleiden

Een gevoelig onderwerp blijft de genderkloof in beloning. Ook wanneer we kijken naar uurtarieven van zzp'ers, zien we verschillen. Mannen hanteren gemiddeld een hoger uurtarief dan vrouwen in situaties die verder vergelijkbaar zijn. Wat opvalt is dat die verschillen het grootst zijn onder ondernemers met een hbo of universitaire opleiding. Mannelijke zzp’ers met een masterdiploma rekenen gemiddeld een 13% hoger uurtarief dan vrouwen.

Leestip: Lees je dit artikel op je mobiel? Kantel dan je scherm om de tabellen in dit artikel optimaal te kunnen bekijken.

Genderkloof Minder dan 3 jaar ervaring Meer dan 3 jaar ervaring
Opleiding Man Vrouw Verschil Man Vrouw Verschil
Master (hbo/wo) € 105 € 93 13% € 114 € 101 13%
Bachelor (hbo/wo) € 83 € 72 15%  € 89 € 77 16%
Middelbaar onderwijs € 52 € 50 4% € 59 € 57 4%

Genderkloof nauwelijks effect op tevredenheid met uurtarief
Vrouwen lijken zich overigens niet bewust van deze kloof - of het maakt ze weinig uit. 66% van de mannelijke zzp'ers met een bachelor- of masterdiploma is blij met hun uurtarief. Bij de vrouwen ligt dat percentage slechts één procentpunt lager op 65%.

Onderhandelen over uurtarief loont

We vroegen de zzp’ers in ons onderzoek ook naar hun onderhandelvaardigheden. Van alle zzp'ers vindt 52% zichzelf goed tot zeer goed in onderhandelen. Een percentage dat bij mannen (58%) veel hoger ligt dan bij vrouwen (39%). Een deel van de genderkloof valt wellicht daarmee te verklaren. Vergelijk je namelijk mannen en vrouwen met gelijke onderhandelvaardigheden met elkaar, dan is de kloof in tarieven nagenoeg verdwenen. 

Leestip: Lees je dit artikel op je mobiel? Kantel dan je scherm om de tabellen in dit artikel optimaal te kunnen bekijken.

Onderhandel-vaardigheden Zeer goed
Goed
Slecht
Zeer slecht
 
    Tarief   Tarief   Tarief   Tarief  
Mannen 15% € 93 43% € 85 34% € 78 8% € 70  
Vrouwen 8% € 91 31% € 83 42% € 76 19% € 68  

Ik merk dat wij vrouwelijke ondernemers vaak bang zijn om hoog in te zetten en voelen dat we daarvoor verantwoording moeten afleggen. Ik leerde oprecht naar mijzelf te kijken waardoor ik ontdekte dat er nauwelijks anderen zijn met mijn kennis en ervaring.”

Ervaren Kunstenaar met een uurtarief tussen € 60 en € 70.

Supertip: Op 15 april organiseerden we het webinar 'Succesvol onderhandelen over je uurtarief'. Hierin gaven ondernemers Oskar Barendse (Financieel Expert) en Marjan Heemskerk (Registeraccountant en universitair docent) concrete handvatten om een tarief uit te onderhandelen dat bij je past. 80% van de live kijkers zei na afloop meer vertrouwen te hebben in hun eigen onderhandelvaardigheden.

Direct terugkijken

Hoogste uurtarieven in de Randstad, zzp'ers niet blijer

Tot slot zien we ook nog interessante verschillen als we kijken naar de verschillende provincies. Zo ligt het gemiddelde uurtarief in Utrecht 21% hoger dan in Friesland. Daar moet je wel bij bedenken dat het leven in de Randstedelijke provincies vaak een stuk duurder is. Daarom is het ook interessant om te kijken naar hoe blij zzp’ers met hun eigen uurtarief zijn. Het duidelijke verschil tussen Randstad en de rest van Nederland verdwijnt dan als sneeuw voor de zon.

Provincie Gemiddeld uurtarief Blij met uurtarief
Groningen € 74 48%
Friesland € 72 62%
Drenthe € 75 57%
Overijssel € 77 62%
Flevoland € 82 61%
Gelderland € 76 57%
Noord-Holland € 82 61%
Zuid-Holland € 82 59%
Utrecht € 87 60%
Zeeland € 75 66%
Noord-Brabant € 81 60%
Limburg € 79 59%
Alle provincies € 81 60%

Uurtarieven van de 50 populairste zzp-beroepen in 2024

Om zzp’ers een nog gedetailleerder beeld te geven, ontwierpen we het exclusieve Zzp Uurtarievenboekje 2024. Hierin vind je alle relevante cijfers van de vijftig populairste zzp-beroepen (die met uurtarieven werken). Dat gaat van consultants tot copywriters, van klussers tot koks en project managers tot psychologen. 80% van de ruim 10.000 uurtarieven die we ontvingen, valt onder één van deze vijftig beroepen.

Je kunt het boekje met alle uurtarieven gratis downloaden. Knab-klanten ontvangen het boekje vanaf nu om het jaar automatisch op hun digitale deurmat.

Je las zojuist een artikel uit de Knab Bieb. Dé online verzamelplek met honderden praktische artikelen over hoe je je geldzaken als zzp'er slim kunt regelen.Geschreven door:

Casper Zwart

Adviseur Klanttevredenheid

Gecheckt door:

Oskar Barendse

Financieel ExpertDeel via:

Webinar: Succesvol onderhandelen over je uurtarief  Direct (terug)kijken!

Profiteer nu bij Knab van hét zakelijk bankpakket voor zzp'ers