Hoe bereken je de kosten voor een zakelijke lening?

Een zakelijke lening kan je helpen om je onderneming te laten groeien. Zo kun je investeren in nieuwe machines, extra voorraad aanleggen of een nieuwe bestelbus aanschaffen. Hier komen uiteraard ook kosten bij kijken. Om van tevoren te weten waar je aan toe bent, leggen we je in dit artikel uit hoe je de kosten voor een zakelijke lening kunt berekenen. We laten je daarbij zien wat de nominale rente is, maar ook welk percentage van de hoofdsom je uiteindelijk betaalt.
Gepubliceerd
5 januari 2024
Laatst geüpdatet
20 juni 2024
Leestijd
6 minuten
- Gepubliceerd: 5 januari 2024
- Laatst geüpdate: 20 juni 2024
- Leestijd: 6 minuten

Een zakelijke lening kan je helpen om je onderneming te laten groeien. Zo kun je investeren in nieuwe machines, extra voorraad aanleggen of een nieuwe bestelbus aanschaffen. Hier komen uiteraard ook kosten bij kijken. Om van tevoren te weten waar je aan toe bent, leggen we je in dit artikel uit hoe je de kosten voor een zakelijke lening kunt berekenen. We laten je daarbij zien wat de nominale rente is, maar ook welk percentage van de hoofdsom je uiteindelijk betaalt.

Hypotheek zonder eigen geld

Alle kosten van een zakelijke lening

Als je besluit om zakelijk te gaan lenen, is het van groot belang om de kosten daarvan goed in te schatten. Je betaalt niet alleen het geleende bedrag terug, maar ook rente. Daarom besluit je misschien om op zoek te gaan naar een scherp rentepercentage. Dit is belangrijk, maar er komt meer dan dat bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan de afsluitkosten of kosten bij vervroegd aflossen. We zetten alle kosten van een zakelijke lening allereerst even op een rijtje.

Aflossing

Bij het terugbetalen van een zakelijke lening bestaat een deel van de betalingen uit aflossing. Dit is het geleende bedrag dat je – meestal in gelijke delen – terugbetaalt.

Rente

Naast aflossing betaal je ook rente over een zakelijke lening. Je betaalt een vast percentage van het nog af te lossen bedrag per aflostermijn. Doordat het totaalbedrag dat afgelost moet worden elke termijn kleiner wordt, betaal je steeds een beetje minder rente. Hoe dit rentepercentage tot stand komt, leggen we later in dit artikel uit.

Afsluitkosten

Over een zakelijke lening betaal je meestal ook afsluitkosten. Deze kosten verschillen per aanbieder. Dit eenmalige bedrag wordt meestal ingehouden van het totale leenbedrag voordat het op je rekening wordt gestort.

Jaarlijkse kosten

Zolang je lening loopt, betaal je beheer- of administratiekosten. Oftewel, de jaarlijkse kosten. Vaak worden deze kosten verwerkt in het rentepercentage, maar sommige aanbieders brengen deze kosten apart in rekening.

Kosten voor vervroegd aflossen

Heb je gedurende je aflosperiode een financiële meevaller? Of merk je dat je maandelijks meer kunt aflossen dan afgesproken? Dan kun je in bepaalde gevallen vervroegd aflossen. Houd er rekening mee dat dit bij sommige aanbieders boetevrij kan, maar dat dit bij andere aanbieders geld kost. We gaan later in dit artikel wat dieper in op vervroegd aflossen en of dit wel of niet verstandig is.

Boete bij te laat betalen

Lukt het je een keer niet om aan je betalingsverplichting te voldoen? Naast het feit dat je het verschuldigde bedrag later alsnog dient te af te lossen, kun je ook een boete verwachten. Dit is vaak 1-5% van de gemiste aflossing. Sommige kredietverstrekkers hanteren een minimumbedrag van bijvoorbeeld 30. Verwacht je problemen met aflossen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je kredietverstrekker om samen tot een oplossing te komen.

Hoe komt het rentepercentage tot stand?

Op basis van verschillende factoren, zoals de financiële gezondheid en het risicoprofiel van een bedrijf, bepaalt een kredietverstrekker hoeveel rente je over een zakelijke financiering moet betalen. Het rentepercentage bij een bank bestaat uit vijf verschillende componenten:

 • Fundingkosten: een bank leent geld op de geld- en kapitaalmarkten. Ook hier kost geld lenen geld, dus betaalt een bank marktrente en liquiditeitskosten over het geleende bedrag.
 • Risicokosten: het uitlenen van geld is risicovol voor een bank. Het kan gebeuren dat een klant zijn of haar lening niet meer terug kan betalen. Om dit risico te dekken, zijn er risicokosten in de rente verwerkt.
 • Operationele kosten: een bank maakt kosten voor het personeel, de kantoren, de systemen en overige vaste lasten. Ook dit wordt doorberekend in het rentepercentage van een zakelijke lening.
 • Kapitaalkosten: om te voorkomen dat een bank voor financiële verrassingen komt te staan, wordt er een kapitaalbuffer aangehouden voor onvoorziene omstandigheden.
 • Commerciële marge: een bank moet geld verdienen, dus wordt er ook winst gemaakt op het verstrekken van een zakelijke lening. Hiervan wordt een groot deel geïnvesteerd in het verbeteren van de processen en het bedenken en ontwikkelen van nieuwe producten.

Kosten voor een zakelijke lening berekenen

Als je een zakelijke lening gaat afsluiten, is het verstandig om een goede vergelijking te maken tussen de verschillende aanbieders. In je zoektocht naar een zakelijke lening zul je onder andere naar de rente kijken. Het rentepercentage dat de kredietverstrekker communiceert, is het netto rentepercentage. Dit vooraf afgesproken rentepercentage noemen we ook wel de nominale rente. Leen je bijvoorbeeld € 10.000 tegen een rentepercentage van 10% met een looptijd van één jaar? Dan zou dat betekenen dat je na een jaar in totaal € 11.000 hebt betaald. Toch werkt dat in de praktijk anders. 

In het geval van nominale rente gaan we uit van een eenmalige betaling van de rente over het geleende bedrag, maar dit klopt niet. Je betaalt - bij lineair aflossen - namelijk elke termijn een stukje van je schuld terug. Je betaalt de nominale rente dus niet over het volledige leenbedrag, maar over een aldoor dalend bedrag. Hierdoor dalen de rentekosten ook elke termijn. Het percentage dat je uiteindelijk over de hoofdsom betaalt, kan dus lager uitvallen.

Dit is vaker het geval bij een lening met een korte looptijd (maximaal één jaar). Je betaalt dan relatief meer aflossing per termijn, maar bent sneller van de lening af en betaalt minder lang rente. Sluit je een zakelijke lening af met een langere looptijd, dan heb je weliswaar lagere lasten per termijn, maar je betaalt wel langer rente. Hierdoor kunnen de rentekosten uiteindelijk hoger uitvallen. Bedenk je vooraf dus altijd goed wat werkt voor jou en je onderneming en hoeveel je maximaal wil en kan betalen voor een zakelijke lening. 

Voorbeeld 1 | Een lening van € 30.000 met een looptijd van een jaar 

We gaan berekenen wat je betaalt bij een zakelijke lening van € 30.000 met een looptijd van één jaar en de volgende voorwaarden:  

 • Vaste jaarrente van 8,39% 
 • Eenmalige afsluitkosten van € 300 
 • Géén additionele wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse kosten

Je lost de schuld af in gelijk delen, waardoor je telkens rente over het overgebleven bedrag betaalt en niet over de volledige € 30.000. Volgens onze calculator heb je dan na een jaar bij benadering € 1.448 aan rente betaald in het geval van wekelijks lineair aflossen. We rekenen dan met:

 • € 1.448 aan rentekosten + € 0 additionele kosten = € 1.448 
 • Dit bedrag deel je door de leensom van € 30.000 
 • Om het percentage uit te rekenen vermenigvuldig je dit met 100%

De rekensom ziet er als volgt uit: (€ 1.448 + € 0) / € 30.000 x 100%.  Je komt dan uit op een percentage van 4,83% dat je per jaar betaalt over de hoofdsom. Omgerekend zou dit per maand uitkomen op 0,40%.

Nog even in het kort alle kosten op een rijtje:

 • Afsluitkosten                     € 300   
 • Additionele kosten         € 0 
 • Percentage                         0,40% per maand 
 • Extra aflossen                   € 0 

Voorbeeld 2 | Een lening van € 30.000 met een looptijd van twee jaar 

Nu gaan we berekenen wat je betaalt voor een zakelijke lening van € 30.000, maar met een looptijd van twee jaar. We gaan uit van de volgende gegevens:

 • Vaste jaarrente van 8,39% 
 • Eenmalige afsluitkosten van € 300 
 • Géén additionele wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse kosten

In dit geval betaal je volgens onze calculator bij benadering € 2.703 aan rente als je wekelijks lineair aflost. We rekenen dan verder met:

 • € 2.703 aan rentekosten + € 0 additionele kosten = € 2.703 
 • De looptijd is twee jaar, dus delen we dit bedrag door twee = € 1.351,50 
 • Dit bedrag deel je door de leensom van € 30.000 
 • Om het percentage uit te rekenen vermenigvuldig je dit met 100%

De rekensom ziet er als volgt uit: (€ 2.703 + € 0) / 2 jaar / € 30.000 x 100%. Dit komt dan uit op een percentage van 4,51% dat je per jaar betaalt over de hoofdsom. Omgerekend komt dit per maand uit op 0,38%.

Nog even in het kort alle kosten op een rijtje:

 • Afsluitkosten                     € 300   
 • Additionele kosten         € 0 
 • Percentage                          0,38% per maand 
 • Extra aflossen                    € 0 

Boetevrij vervroegd aflossen

Gaat het je bedrijf voor de wind en kun je extra aflossen op je zakelijke lening? Dit is in bepaalde gevallen mogelijk. Bij sommige banken, zoals bij Knab, kun je boetevrij vervroegd aflossen. Dit betekent dat je niet extra hoeft te betalen voor het feit dat je de lening eerder dan afgesproken aflost. Sommige financiers brengen hiervoor wel kosten in rekening. De reden hiervan is dat de bank jouw lening van de geld- en kapitaalmarkt heeft geleend tegen een bepaald rentepercentage. Doordat je minder lang rente betaalt als je vervroegd aflost, kan dit in het nadeel zijn van de bank. Bekijk dus vooraf altijd goed wat de regels zijn omtrent vervroegd aflossen bij jouw geldverstrekker, zodat je weet wat er mogelijk is.

Vervroegd aflossen: slim of niet?

Hoewel vervroegd aflossen – en dus minder lang rente betalen – als een slim idee klinkt, is het altijd verstandig om na te gaan of dit écht voordelig is voor jou en je bedrijf. Soms is het namelijk beter om dit geld te investeren in de groei van je onderneming, zoals een extra machine of een nieuwe werknemer. Dit kan op termijn soms meer opleveren dan vervroegd je zakelijke lening aflossen.

Aan de andere kant is het wel een goed idee om vervroegd af te lossen wanneer je van plan bent om een andere zakelijke financiering aan te vragen. Hoe minder aflosverplichtingen je hebt, hoe meer betaalcapaciteit er over blijft voor nieuwe financieringen.

Kun je bij jouw financier niet boetevrij vervroegd aflossen? Dan is het belangrijk om dit boetebedrag mee te nemen in je overweging. Ben je onderaan de streep alsnog voordeliger uit, dan kun je ervoor kiezen om vervroegd af te lossen.

Ontdek Zakelijk Lenen bij Knab

Je las zojuist een artikel uit de Knab Bieb.  Dé online verzamelplek met honderden praktische artikelen over hoe je je geldzaken als zzp'er slim kunt regelen. Geschreven door:

Simone Bak

Junior Marketeer

Gecheckt door:

Oskar Barendse

Financieel ExpertDeel via:

Eenvoudig lenen als zzp'er tot € 100.000? Knab Zakelijk Lenen

Profiteer nu bij Knab van hét zakelijk bankpakket voor zzp'ers