AOV en ongevallenverzekering: wat zijn de verschillen?

Elke ondernemer kan arbeidsongeschikt raken. Dat is behoorlijke (financiële) klap. Van inkomensverlies tot de nodige aanpassingen voor jouw dagelijks leven; de kosten kunnen hoog oplopen. Een AOV en ongevallenverzekering kunnen die financiële klap verzachten. Alleen wel op een hele andere manier. In dit artikel lees je wat de verschillen tussen de AOV en een ongevallenverzekering zijn.
Gepubliceerd
29 november 2021
Laatst geüpdatet
19 januari 2024
Leestijd
3 minuten
- Gepubliceerd: 12 november 2021
- Laatst geüpdate: 19 januari 2024
- Leestijd: 3 minuten

Elke ondernemer kan arbeidsongeschikt raken. Dat is behoorlijke (financiële) klap. Van inkomensverlies tot de nodige aanpassingen voor jouw dagelijks leven; de kosten kunnen hoog oplopen. Een AOV en ongevallenverzekering kunnen die financiële klap verzachten. Alleen wel op een hele andere manier. In dit artikel lees je wat de verschillen tussen de AOV en een ongevallenverzekering zijn.

shutterstock_1744175480 (1)-1

Verschillen AOV en ongevallenverzekering

Veel mensen verwarren de AOV met de ongevallenverzekering. Niet heel gek, aangezien beide verzekeringen financiële steun bieden als jou iets ernstigs overkomt. Toch zijn het twee heel verschillende verzekeringen.

Een AOV helpt bij verloren inkomsten als jij (voor een deel) niet meer kan werken. Hier ligt meer focus op het lange termijn inkomstenverlies. De ongevallenverzekering helpt om hoge kosten tijdens en kort na een ongeval op te vangen, bijvoorbeeld een traplift installeren. Daar ligt meer focus op de korte termijn kosten.

De verschillen op een rij:

  AOV Ongevallenverzekering
Hoe vaak ontvang je de uitkering? Maandelijks Eenmalig
Hoe wordt de uitkering berekend? Arbeidsongeschiktheid wordt door een arts beoordeeld en in procenten uitgedrukt. Dat percentage ontvang jij van de maximum maandelijkse uitkering. Schade wordt door een arts beoordeeld en bij invaliditeit worden de procenten van de invaliditeitstabel gebruikt. Dat percentage ontvang jij van het verzekerde bedrag. Bij overlijden ontvang je een vast bedrag.
Ben je gedekt en krijg je uitkering bij ziekte? Ja Nee
Wat is het verschil in premie? Relatief hogere premie per maand. Relatief lagere premie per maand.

Maandelijkse of eenmalige uitkering

AOV
Met een AOV krijg je een bedrag per maand uitgekeerd bij arbeidsongeschiktheid, zoals ziekte. Dit krijg je totdat je de pensioenleeftijd hebt bereikt, of tot de leeftijd die jij hebt gekozen bij het afsluiten van de AOV. Het bedrag dat je per maand ontvangt zal altijd lager zijn dan wat je maandelijks verdiende toen je nog volledig arbeidsgeschikt was.

Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering keert één keer een som geld uit bij een ongeval. Deze som is vooraf vastgesteld als het verzekerde bedrag. Bij sommige verzekeraars krijg je de optie om zelf uit verschillende verzekerde bedragen te kiezen. Anders dan bij een AOV kun je hier zelf bepalen om een hoger bedrag te kiezen, dus deze som geld kan best hoog zijn. Maar onthoud wel: deze uitkering is eenmalig.

Berekening van de uitkering

AOV
Bij een AOV wordt er gekeken naar hoeveel jij maandelijks verdiende voordat je arbeidsongeschikt werd. Gebaseerd daarop wordt bepaald hoeveel uitkering jij maandelijks zou mogen ontvangen als je helemaal (dus 100%) arbeidsongeschikt zou zijn. Mocht jij dan arbeidsongeschikt raken, dan stelt een arts vast in hoeverre jij arbeidsongeschikt bent. Dit drukken ze in procenten uit, bijvoorbeeld dat jij voor 60% arbeidsongeschikt bent. Je zal dan dat percentage van het eerder bepaalde maandbedrag ontvangen.

Een voorbeeld:
Als jij volledig arbeidsongeschikt raakt, dan is er bepaald dat jij € 2000 zou ontvangen per maand. Jij wordt voor 40% arbeidsongeschikt, door een ongeval of ziekte. In dit geval ontvang jij dan € 2000 * 40% = € 800 per maand.

Ongevallenverzekering
Bij een ongevallenverzekering werkt het anders. Hier wordt er alleen gekeken naar het ongeval, en de (letsel)schade die jij daarbij hebt opgelopen. Een dokter stelt vast wat deze schade is. Er wordt dan een invaliditeitstabel gebruikt, een Gliedertaxe, om te bepalen hoeveel jij aan uitkering zal ontvangen. In de tabel is al van tevoren bepaald hoeveel procent van het verzekerde bedrag jij ontvangt bij verschillende vormen van letsel. Bij overlijden ontvang je altijd een vooraf vastgesteld bedrag.

Een voorbeeld:
Het verzekerde bedrag is € 50.000. Jij verliest door een ongeval een duim. In de invaliditeitstabel staat dat jij bij die schade 25% van het verzekerde bedrag ontvangt. In dit geval ontvang jij dus € 50.000 * 25% = € 12.500 als uitkering.

Dekking bij ziekte

AOV
Een AOV zal als jij (deels) arbeidsongeschikt wordt door ziekte ook uitkeren. Hierbij zal een arts vaststellen in hoeverre jij arbeidsongeschikt bent geworden door ziekte.

Ongevallenverzekering
Het zegt het eigenlijk al: een ongevallenverzekering keert alleen uit bij een ongeval. Maar het is natuurlijk niet helemaal zwart-wit. Krijg jij een ongeval, en word je daarna ziek als gevolg van dit ongeval? Dan krijg je wel alsnog een uitkering.

Verschil in premie

AOV
Een AOV staat er vaak om bekend dat het duur is. Omdat een AOV dus naast ongevallen ook bij ziekte uitkeert en voor een langere tijd, is de premie ook hoger. Gelukkig sluit je de AOV via Knab af tegen een van de laagste premies in de markt. Vind je het toch wat prijzig? Dan kun je ook voor een alternatief kiezen, zoals crowdsurance of broodfonds. Of een combinatie van beide.

Ongevallenverzekering
De premie van een ongevallenverzekering is vaak vele malen lager dan een AOV. Dat heeft – zoals hierboven te lezen is – dus te maken met de dekking en uitkering van de verzekering.

Ontdek verzekeren via Knab

Heb je een zakelijke rekening bij Knab? Dan kun je ook een AOV of ongevallenverzekering afsluiten via je Knab App. Uiteraard tegen een zeer aantrekkelijke premie.

Bekijk de zakelijke verzekeringenDitte Walhof
Ditte is communicatie- en onderzoeksspecialist bij Alicia Insurance. Elke dag werken ze daar aan flexibele verzekeringen die passen bij de moderne zzp’er!Deel via:

Knab AOV: een van de laagste premies in de markt!  Ontdek alle voordelen

Profiteer nu bij Knab van hét zakelijk bankpakket voor zzp'ers