Hoe hoog ligt het gemiddeld pensioen in Nederland?

Benieuwd naar de hoogte van een gemiddeld pensioen? In dit artikel lees je hoeveel AOW je in 2021 ontvangt en wat de gemiddelde pensioeninkomsten zijn van Nederlanders. We laten je ook zien hoe je je eigen pensioen kunt berekenen.
Gepubliceerd
1 maart 2021
Laatst geüpdatet
28 december 2023
Leestijd
3 minuten
- Gepubliceerd: 1 maart 2021
- Laatst geüpdate: 28 december 2023
- Leestijd: 3 minuten

Benieuwd naar de hoogte van een gemiddeld pensioen? In dit artikel lees je hoeveel AOW je in 2021 ontvangt en wat de gemiddelde pensioeninkomsten zijn van Nederlanders. We laten je ook zien hoe je je eigen pensioen kunt berekenen.

Hoe hoog ligt het gemiddeld pensioen?

Waaruit bestaat je pensioen?

In Nederland bestaat je pensioen uit drie onderdelen, namelijk de AOW, het werkgeverspensioen en het aanvullend pensioen dat je zelf (eventueel) opbouwt. De AOW krijgt iedereen van de overheid, al is de hoogte ervan afhankelijk van je persoonlijke situatie. Het werkgeverspensioen krijg je als je pensioen hebt opgebouwd bij een werkgever. Daarnaast sta je vrij om zelf extra pensioen op te bouwen door bijvoorbeeld te sparen of beleggen.

Hoeveel AOW krijg je?

Iedereen die in Nederland woont of werkt ontvangt een AOW-uitkering wanneer ze de AOW-leeftijd hebben bereikt. Wanneer je tussen je 15e en 67e aaneensluitend in Nederland hebt gewoond of gewerkt, ontvang je een volledig AOW-pensioen. Voor elk jaar dat je niet in Nederland hebt gewoond of gewerkt - de zogenaamde ‘kortingsjaren’ - ontvang je 2% minder AOW-pensioen. Dat geldt ook wanneer je op latere leeftijd in Nederland bent gaan wonen of werken. In deze gevallen heb je te maken met een pensioengat

Tabel 1: Netto bedragen volledig AOW-pensioen vanaf 1 januari 2024

Gezinssamenstelling AOW (zonder loonheffingskorting) AOW (met loonheffingskorting)
Alleenstaand Bruto: € 1.542
Netto: € 1.166
Bruto: € 1.542
Netto:  1.460
Samenwonend: beiden AOW Bruto: € 1.048
Netto: € 992
Bruto: € 1.048
Netto: € 793

Totaal gemiddeld pensioen per maand

Wil je een goed beeld krijgen van wat gepensioneerden per maand te besteden hebben, dan moet je verder kijken dan alleen de AOW. 20223Zoals gezegd wordt dit in veel gevallen aangevuld met het werkgeverspensioen, het pensioen dat je daarnaast eventueel zelf opbouwt en/of overige inkomsten. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft het gemiddelde bruto-inkomen berekend van alle huishoudens waarvan ten minste een van de personen AOW ontvangt. Let op: Dit gaat over 2017. Recentere cijfers hebben ze nog niet gepubliceerd.

AOW-inkomen-2@4x (1)

Bron: Centraal Bureau voor Statistiek: Welvaart van gepensioneerden

Bovenstaande tabel laat zien dat het gemiddelde bruto-inkomen van een AOW-huishouden in 2017 € 3.830 bedroeg. Het valt op dat dit bedrag voor maar 35% bestaat uit AOW-pensioen. Het gemiddelde bruto-inkomen bestaat verder voor 36% uit aanvullend pensioen en 29% uit inkomen uit vermogen, inkomen als werknemer of zelfstandige en overig aanvullend inkomen. De cijfers tonen dus aan hoe belangrijk het is om aanvullend pensioen op te bouwen.

Groot verschil tussen gemiddeld pensioen mannen en vrouwen

Verder valt het op dat alleenstaande mannen een hoger gemiddeld bruto-pensioeninkomen hebben dan alleenstaande vrouwen. Het ging in 2017 om een verschil van € 520 per maand, oftewel 18%. Dit valt vermoedelijk te verklaren door het feit dat vrouwen gemiddeld gezien minder werken dan mannen en daardoor minder aanvullend pensioen opbouwen via hun werkgevers. Wel is het zo dat dit verschil de laatste jaren kleiner is geworden.

Het belang van aanvullend pensioen

Het lijkt bijna overbodig om te vermelden, maar zoals bovenstaande cijfers laten zien heb je voor een comfortabel pensioen bij lange na niet genoeg aan alleen je AOW. Een aanvullend pensioen via je werkgever - en voor zelfstandigen het deel van de winst dat je zelf opzij zet - is feitelijk onmisbaar. En zelfs dan halen huishoudens in 2017 gemiddeld nog 29% van hun totale pensioeninkomen uit overige bronnen, zoals inkomen uit vermogen en inkomen als werknemer of zelfstandige. Zelf extra pensioen opbouwen lijkt dus eerder een vereiste dan een luxe.

Heb jij later genoeg pensioen?

Logisch dat je je afvraagt hoe het zit met jouw eigen pensioen. Gelukkig kun je er snel achter komen of jij op dit moment genoeg pensioen opbouwt. 

Bereken je pensioenGeschreven door:

Arthur Buijs

Content Specialist

Gecheckt door:

Oskar Barendse

Manager Financiële PlanningDeel via:

Zelf extra pensioen opbouwen?  Check je opties