Financiële regelingen voor pleegouders: dit zijn de opties

Vang je een of meerdere pleegkinderen op in huis of overweeg je om pleegouder te worden? Een pleegkind verzorgen en opvoeden zal het financiële plaatje van je huishouden beïnvloeden. Gelukkig heb je als pleegouder recht op verschillende toeslagen, belastingvoordelen en onkostenvergoedingen om een deel van de kosten op te vangen. Dit is een overzicht van de belangrijkste opties.
Gepubliceerd
7 september 2022
Laatst geüpdatet
29 december 2023
Leestijd
2 minuten
- Gepubliceerd: 7 september 2022
- Laatst geüpdate: 29 december 2023
- Leestijd: 2 minuten

Vang je een of meerdere pleegkinderen op in huis of overweeg je om pleegouder te worden? Een pleegkind verzorgen en opvoeden zal het financiële plaatje van je huishouden beïnvloeden. Gelukkig heb je als pleegouder recht op verschillende toeslagen, belastingvoordelen en onkostenvergoedingen om een deel van de kosten op te vangen. Dit is een overzicht van de belangrijkste opties.

Huis kopen met hulp ouders-1-782754-edited

Pleegvergoeding: onkostenvergoeding voor pleegouders

Nederland telt zo’n 17.500 pleeggezinnen waar kinderen door omstandigheden voor korte of langere tijd verblijven. Voor de dagelijkse verzorging en opvoeding krijgen pleegouders een onkostenvergoeding: de pleegvergoeding.

Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van het pleegkind. De pleegvergoeding wordt elk jaar opnieuw geïndexeerd om tegemoet te komen aan de stijgende prijzen. In de onderstaande tabel vind je het basisbedrag terug van de pleegvergoeding in 2024.

Leeftijd pleegkind Basisbedrag per dag (2024)
0 t/m 8 jaar € 23,32
9 t/m 11 jaar € 23,63
12 t/m 15 jaar € 25,73
16 t/m 17 jaar € 28,41
18 jaar en ouder € 28,70

Als pleegouder hoef je geen verantwoording af te leggen over wat je precies met dit bedrag doet. Je kunt het geld bijvoorbeeld uitgeven aan de inrichting van de kinderkamer, reiskosten, schoolspullen of ter compensatie van de extra energiekosten. De pleegvergoeding is overigens geen inkomen. Je betaalt er geen belasting over en het heeft geen invloed op je uitkering of pgb.

Een pleegvergoeding aanvragen doe je bij de pleegzorgorganisatie die het kind bij je geplaatst heeft. De meest actuele informatie over deze vergoeding vind je op de website van de Rijksoverheid

Extra pleegvergoeding in specifieke situaties

Pleegouders hebben soms ook recht op extra pleegvergoeding bovenop het basisbedrag. In de volgende situaties kun je aanspraak maken op de extra toeslag:

  • Crisisopvang: In ernstige situaties kan het nodig zijn om een kind direct uit huis te halen. Dit heet crisispleegzorg. Wanneer er sprake is van een crisisopvang, kunnen pleegouders rekenen op een extra vergoeding bovenop de pleegvergoeding.
  • Een kind met een beperking: Maak je extra kosten omdat je zorgt voor een pleegkind met een verstandelijke of lichamelijke beperking? Dan kan de pleegzorgorganisatie je ook een extra toeslag bovenop de basis pleegvergoeding toekennen. 
  • Meer dan drie pleegkinderen: Ook gezinnen met meer dan drie pleegkinderen kunnen rekenen op extra toeslag bovenop de pleegvergoeding. Pleegouders krijgen deze vergoeding voor elk derde kind en verder. Dit, omdat bij grote gezinnen het meubilair en de huishoudelijke apparaten over het algemeen sneller slijten.

De hoogte van de toeslag is in 2024 maximaal € 4,65 per verzorgingsdag, per situatie. Pleegouders hoeven niet bij de pleegzorgorganisatie te verantwoorden waar zij dit extra geld voor gebruiken. 

Vergoeding bij bijzondere kosten

Dure schoolboeken, een aangepaste fiets of een nieuwe bril. Soms maak je als pleegouder noodzakelijke kosten die je niet kunt betalen vanuit de pleegvergoeding. In dat geval kun je soms aanspraak maken op een extra vergoeding voor bijzondere kosten. Deze vraag je aan bij je pleegzorgorganisatie. Per organisatie kunnen de richtlijnen hiervoor verschillen. Wel moet je in alle gevallen kunnen aantonen dat je de onkosten niet uit het basisbedrag kunt betalen.

Kinderbijslag voor een pleegkind

Zorg jij voor een pleegkind en ontvang je geen pleegvergoeding? Misschien kun je dan aanspraak maken op de kinderbijslag. Wel moet je dan aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo mag niemand anders kinderbijslag ontvangen voor het kind. Heeft jouw pleegkind nog een natuurlijke ouder? Waarschijnlijk krijgt hij of zij dan de kinderbijslag. In dat geval moet je samen regelen dat dit geld op de juiste plek terechtkomt.

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van kinderbijslag vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Kindgebonden budget voor een pleegkind

Als pleegouder heb je soms ook recht op het kindgebonden budget. Voor deze inkomensafhankelijke toeslag moet je wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo heb je als pleegouder alleen recht op kindgebonden budget als je geen pleegvergoeding ontvangt en wel kinderbijslag. Ontvang je ook geen kinderbijslag? Dan kun je soms alsnog aanspraak maken op de toeslag wanneer het pleegkind 16 of 17 jaar oud is en je kunt aantonen dat je voldoende bijdraagt aan het levensonderhoud van het kind. 

Meer informatie over de voorwaarden, het aanvragen én de hoogte van het kindgebonden budget vind je in het artikel dat we hier eerder al over schreven.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Onderhoud je jouw pleegkind met je eigen geld, en ontvang je dus geen pleegvergoeding? Naast kinderbijslag en het kindgebonden budget kun je - onder voorwaarden - dan ook gebruikmaken van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit is een heffingskorting voor werkende (pleeg)ouders van een jong kind. Om aanspraak te maken op dit belastingvoordeel moet je voldoen aan verschillende eisen: zo mag het kind niet ouder zijn dan 12 jaar en moet je inkomen hoog genoeg zijn. De inkomensafhankelijke combinatiekorting kun je aanvragen als alleenstaande of minstverdienende pleegouder. 

Meer informatie over de hoogte, de overige voorwaarden en het aanvragen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting vind je op de website van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag

Veel werkende ouders brengen hun kinderen naar de kinderopvang. De kosten hiervoor kunnen flink oplopen, zeker wanneer zij hier meerdere dagen per week gebruik van maken. Gelukkig kunnen ouders vaak gebruikmaken van een inkomensafhankelijke tegemoetkoming: de kinderopvangtoeslag.  

Ook pleegouders kunnen hier aanspraak op maken als zij aan de voorwaarden voldoen. Zo moet het pleegkind naar een geregistreerde opvang gaan en moet het kind ingeschreven staan op het adres van de pleegouder. Soms is dat laatste niet mogelijk: bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een geheime plaatsing. Wanneer je dit aangeeft bij de Belastingdienst heb je in dat geval als pleegouder toch recht op de kinderopvangtoeslag. Mits je ook aan alle andere voorwaarden voldoet, uiteraard. 

Meer informatie lezen over het aanvragen, de overige voorwaarden en het uitbetalen van de kinderopvangtoeslag? Lees dan ook eens dit artikel dat wij hier eerder over schreven.

Vermogen pleegkind van invloed op toeslagen

Wil je huurtoeslag, zorgtoeslag of een kindgebonden budget aanvragen? Je mag dan niet te veel vermogen hebben. Ook het vermogen van je toeslagpartner en thuiswonende minderjarige kinderen telt mee. Voor een pleegkind kan hier echter een uitzondering voor gemaakt worden. Je kunt namelijk via een formulier aan de Belastingdienst vragen dit ‘bijzonder vermogen’ niet mee te laten tellen. Karin Broeksma
Karin werkt sinds juli 2018 bij Knab als content marketeer. Hiervoor heeft ze jaren gewerkt als zzp’er, waardoor ze veel weet over alles wat met ondernemen te maken heeft. Bij Knab schrijft ze dan ook veel over ondernemen, maar ook over zaken als inkomsten, uitgaven en sparen.Deel via:

Bij Knab behoud jij gemakkelijk het inzicht in je financiën