Duurzaam beleggen: wat is het en welke soorten zijn er?

Duurzaamheid krijgt – ook bij beleggen – de laatste jaren steeds meer aandacht. Een groeiend aantal mensen hecht er waarde aan dat hun geld op een duurzame manier wordt belegd. Maar wat verstaan we precies onder 'duurzaam beleggen'? En hoe duurzaam beleggen we bij Knab?
Gepubliceerd
6 oktober 2022
Laatst geüpdatet
18 juni 2024
Leestijd
4 minuten
- Gepubliceerd: 24 augustus 2022
- Laatst geüpdate: 18 juni 2024
- Leestijd: 4 minuten

Duurzaamheid krijgt – ook bij beleggen – de laatste jaren steeds meer aandacht. Een groeiend aantal mensen hecht er waarde aan dat hun geld op een duurzame manier wordt belegd. Maar wat verstaan we precies onder 'duurzaam beleggen'? En hoe duurzaam beleggen we bij Knab?

shutterstock_1649125486 (1)-1

Wat is duurzaam beleggen?

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) omschrijft duurzaam beleggen als “beleggen waarbij naast financiële kenmerken ook duurzaamheidsaspecten worden meegewogen bij beleggingsbeslissingen”. Het is eenvoudig gezegd een vorm van beleggen die niet alleen gericht is op het behalen van financieel rendement, maar ook bijdraagt aan milieu, maatschappij en goed bestuur. Oftewel: maatschappelijk rendement.

Dat duurzaam beleggen moet bijdragen aan een betere wereld lijkt duidelijk, maar hóé dat precies moet gebeuren een stuk minder. Tot voor kort was er ook geen wettelijke definitie van duurzaam beleggen. Het liet aanbieders vrij om hun eigen definitie te hanteren en zelf invulling te geven aan hun duurzame beleggingsproducten. Hierin schuilt het gevaar dat er producten op de markt komen die in feite minder duurzaam zijn dan wordt beweerd. Oftewel: greenwashing.

Meer duidelijkheid

De nieuwe regels die op 2 augustus 2022 zijn ingegaan, moeten beleggers meer duidelijkheid geven. Zo heeft de Europese wetgever drie verschillende categorieën opgesteld voor duurzaam beleggen. Deze drie categorieën komen ook terug in de vragen die alle banken aan hun klanten moeten stellen wanneer ze vermogensbeheer of beheerd beleggen aanbieden. Ook bij Knab stellen we deze vragen.

Drie categorieën voor duurzaam beleggen

De nieuwe Europese wetgeving maakt binnen duurzaam beleggen onderscheid tussen drie verschillende categorieën:

1. Belegging die het negatieve effect op duurzaamheidsfactoren meeweegt
Dit zijn beleggingen in bedrijven die rekening houden met de belangrijkste nadelige effecten op zogenaamde duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren hebben betrekking op een groot aantal zaken op gebied van milieu, maatschappij en werkgelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan CO2-uitstoot, verlies van biodiversiteit of ongelijke beloning van mannen en vrouwen.

2. ESG-belegging
ESG staat voor ‘Environment’, ‘Social’ en ‘Governance’. ESG-beleggingen zijn beleggingen in bedrijven die milieudoelstellingen of sociale doelstellingen nastreven, waarbij het bedrijf zich houdt aan richtlijnen van goed ondernemingsbestuur (zoals integer gedrag, transparantie en verantwoording).

Hierbij geldt dat een duurzaam doel geen schade mag aanrichten aan een ander aspect van duurzaamheid. Bijvoorbeeld wanneer bij de bouw van een windmolenpark (een milieudoel) arbeiders onder slechte omstandigheden moeten werken en leven. In dit geval mag de belegging niet het label ‘ESG-belegging’ krijgen.

3. Ecologisch duurzame belegging
Dit zijn o.a. beleggingen in bedrijven die helpen bij het tegengaan van klimaatverandering of het beperken van de gevolgen ervan. Of een bepaalde activiteit ecologisch duurzaam is, wordt bepaald door de zogenaamde EU-Taxonomiewetgeving. Dit is een classificatiesysteem dat bepaalt of een economische activiteit - en daarmee indirect de belegging - wel of niet mag worden gelabeld als ecologisch duurzaam.

Stel dat een bedrijf met een deel van haar activiteiten bijdraagt aan een beter milieu, dan mag een belegging in dit bedrijf gedeeltelijk worden beschouwd als een duurzame belegging. Denk bijvoorbeeld aan een kledingbedrijf dat in één van haar productielijnen volledig voldoet aan de gestelde vereisten.

Jouw voorkeuren op het gebied van duurzaam beleggen

Bovenstaande categorieën kunnen je helpen om je voorkeuren te bepalen op het gebied van duurzaam beleggen. Misschien gaat je voorkeur uit naar één van de categorieën, of wellicht spreekt een mix van alle drie je meer aan. Het kan natuurlijk ook dat je geen duidelijke voorkeur hebt en dat je het liever overlaat aan je bank of vermogensbeheerder.

Verantwoord beleggen bij Knab

Op dit moment bieden nog lang niet alle banken alle categorieën voor duurzaam beleggen aan. Voor Knab geldt dat ook. Wij beleggen op dit moment voornamelijk in bedrijven die hun negatieve invloed op milieu, maatschappij en werkgelegenheid proberen te beperken. We noemen dat ‘verantwoord beleggen’.

Omdat we voor al onze klanten op dezelfde manier beleggen, is het niet mogelijk om bij ons te beleggen op basis van je persoonlijke duurzaamheidsvoorkeuren. Toch vragen we je wat je op dat gebied belangrijk vindt. Dat doen we omdat het bewustzijn creëert en jij een weloverwogen keuze kan maken. En daarnaast kan het ons nieuwe inzichten geven voor toekomstige keuzes. 

Beleggen bij Knab?
Dan vragen we je sinds 2 augustus 2022 naar je voorkeuren op het gebied van duurzaam beleggen. Dat doen we omdat we er binnen Europa voor willen zorgen dat beleggende klanten beter op de hoogte zijn van wat duurzaam beleggen inhoudt. Met als uiteindelijke doel: het creëren van een duurzamere economie.

Verantwoord beleggen bij KnabArthur Buijs
Arthur werkt sinds februari 2018 bij Knab, waar hij voornamelijk schrijft over beleggen.Deel via:

Je geld verantwoord laten beleggen?  Ontdek het gemak