Knab Beheerd Beleggen: terugblik op vierde kwartaal 2022

Het jaar 2022 stond volledig in het teken van inflatiezorgen en de impact op de economie. De hoge inflatie zorgde ervoor dat centrale banken de rentes verhoogden. De vrees ontstond dat de inflatie in combinatie met hogere rentes ervoor zou zorgen dat de economische groei zou stagneren. In het vierde kwartaal zorgden zwakkere inflatiecijfers voor een gematigde opluchting onder beleggers. Financiële markten reageerden in het algemeen positief op deze ontwikkelingen.
Gepubliceerd
1 februari 2023
Laatst geüpdatet
14 februari 2023
Leestijd
3 minuten
- Gepubliceerd: 29 oktober 2021
- Laatst geüpdate: 14 februari 2023
- Leestijd: 3 minuten

Het jaar 2022 stond volledig in het teken van inflatiezorgen en de impact op de economie. De hoge inflatie zorgde ervoor dat centrale banken de rentes verhoogden. De vrees ontstond dat de inflatie in combinatie met hogere rentes ervoor zou zorgen dat de economische groei zou stagneren. In het vierde kwartaal zorgden zwakkere inflatiecijfers voor een gematigde opluchting onder beleggers. Financiële markten reageerden in het algemeen positief op deze ontwikkelingen.

shutterstock_1915053988 (1) (1)-1

Na een hoopgevende start van het kwartaal in juli, waar rentes iets terugliepen en aandelen en obligaties het goed deden, vervloog de hoop in augustus. Dit kwam onder meer door de vastbeslotenheid van centrale banken om inflatieverwachtingen in de tang te krijgen. Rentes liepen verder op, economische winstverwachtingen werden naar beneden bijgesteld, en het sentiment op financiële markten verslechterde. Het derde kwartaal werd met name gekenmerkt door een stijging van prijzen in de gehele economie, aangewakkerd door een mismatch tussen vraag en aanbod en de oorlog in Oekraïne, wat heeft geleid tot een verhoogde vrees voor loon-prijsinflatie. Gezien het feit dat centrale banken de inflatie verder probeerden te beteugelen en de economische groei af te laten remmen door rentestijgingen had dit directe impact op financiële instrumenten. 

Aandelen en grondstoffen positief; vastgoed licht negatief 

Aandelen 
Wereldwijde aandelen behaalden een positief rendement over het vierde kwartaal. Door de zwakkere inflatiecijfers nam de druk op centrale banken iets af. De beleidsrente werd nog wel verhoogd, maar het tempo van de stijging nam af. Ook leken de gevolgen van de energiecrisis iets minder ernstig, door hoge energiebesparingen en mild weer. Ondanks de hoge inflatie bleven bedrijfswinsten redelijk op peil. Wel werd dit deels gedreven door de zeer hoge winsten in de energiesector. Met name de Europese markt had een sterk vierde kwartaal.

Grondstoffen
Grondstoffenmarkten behaalden een positief rendement over het vierde kwartaal. De verwachtingen rond het verkrappende beleid van centrale banken lijken de piek te hebben bereikt. De Amerikaanse dollar werd minder waard ten opzichte van andere valuta. Dit gaf wat rugwind aan grondstoffenprijzen. De prijs van ruwe olie liep licht op. Vooral industriële metalen hadden een sterk kwartaal en ook de goudprijs herstelde flink na de twee voorgaande negatieve kwartalen. 

Vastgoed
Het rendement van de sector vastgoedaandelen was in het vierde kwartaal licht negatief. Amerikaans beursgenoteerd vastgoed presteerde positief in USD, maar negatief in EUR door wisselkoerseffecten. Europese vastgoedaandelen hadden een opleving en presteerden positief. Azië liet een beperkt positief rendement zien, maar werd deels gedrukt door een negatief rendement in Japan door de aanpassing van de rentecurve door de Japanse centrale bank. 

Door de ontwikkelingen zijn de rendementen op zakelijke waarden over het vierde kwartaal van 2022 per saldo positief. 

Staats- en bedrijfsobligaties per saldo positief 

Europese staatsobligaties 
Europese staatsobligaties behaalden een negatief rendement in het vierde kwartaal. De rente op staatsobligaties liep verder op – in lijn met de stijging eerder in 2022. De hoge inflatie zorgde ervoor dat centrale banken het beleid verkrappen waardoor de rentes wereldwijd opliepen, met dalende obligatiekoersen tot gevolg. De rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar steeg van ongeveer 0% aan het begin van het jaar tot ongeveer 2% in het derde kwartaal. In het vierde kwartaal steeg de rente verder tot ongeveer 2.5%. Het centrale bankenbeleid en de ontwikkeling betreffende inflatie zal een cruciale rol blijven spelen de komende tijd.  

Obligaties met een extra risico-opslag 
De obligaties met een extra risico-opslag profiteerden van dalende kredietvergoedingen, nadat deze eerder in het jaar waren opgelopen. Deze positieve rendementen in het vierde kwartaal en maakten daarmee een deel van de verliezen eerder in het jaar goed.   

Ons obligatiefonds, het Diversified Bond Fund II, presteerde beter dan de benchmark. Het fonds bevatte gedurende het vierde kwartaal namelijk minder Europese staatsobligaties, die het minder deden, en meer categorieën met een kredietopslag, die het goed deden. Deze positionering had een positieve bijdrage aan het rendement.  

Door de ontwikkelingen zijn de rendementen op vastrentende waarden over het vierde kwartaal van 2022 per saldo positief. 

Hoe presteerden de portefeuilles Knab Beheerd Beleggen? 

Door de bovenstaande ontwikkelingen waren de nettorendementen van modelportefeuilles van Knab Beheerd Beleggen over het 4e kwartaal van 2022 positief. Ondanks dit positieve resultaat in het laatste kwartaal waren de nettorendementen over het gehele jaar 2022 door de lastige marktomstandigheden helaas negatief. 

De verdeling binnen je portefeuille 
We analyseren de financiële markten doorlopend en passen daarop onze verwachtingen aan. Zo bepalen we of de verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën nog steeds past bij het beleggingsprofiel dat hoort bij je risicoprofiel.   

We blijven bij de huidige strategische beleggingsverdeling voor alle risicoprofielen van Knab Beheerd Beleggen. Financiële markten bleken de afgelopen maanden nog steeds volatiel, mede gedreven door geopolitieke spanningen en oplopende inflaties en rentes. We volgen de ontwikkelingen op de voet en wijken niet al te ver af van de strategische verdeling.  

In het afgelopen kwartaal hebben wij de bandbreedtes behorende bij de strategische gewichten naar de beleggingsfondsen aangepast. 

Hou het vizier op de lange termijn 

De dalingen van het afgelopen jaar zijn frustrerend en het is begrijpelijk als je je zorgen maakt over je geld. Toch raden we je juist aan om niet tussentijds in- en uit te stappen. Wanneer je belegt met het oog op de lange termijn, krijgt je portfolio genoeg tijd om tegenslagen als deze weer recht te trekken. Door belegd te blijven, voorkom je dat de beurzen herstellen terwijl jij (tijdelijk) aan de zijlijn staat.

Activiteiten op gebied van duurzaamheid 

Wij willen met beleggen zowel goede financiële rendementen voor jou, maar ook maatschappelijk verantwoorde rendementen behalen. Dat doen we op een aantal manieren: we zoeken een actieve dialoog met bedrijven om hun gedrag positief te veranderen, we stemmen tijdens algemene vergaderingen van aandeelhouders en waar nodig sluiten we bepaalde beleggingen uit.  

Actieve dialoog met bedrijven 

In het vierde kwartaal hadden we 39 contactmomenten met bedrijven uit de portefeuille waren we probeerden om ze te bewegen hun gedrag positief aan te passen. Bij 17 gesprekken lag met focus op milieu, bij 18 op een sociaal onderwerp en bij vier op goed ondernemingsstructuur.

Bedrijf uitgelicht: ABB 
In het kader van het thema milieu sprak onze fondsbeheerder Aegon Asset Management mede namens Knab met het Zwitserse technologieconcern ABB. De focus lag op de vooruitgang die het bedrijf heeft geboekt en welke concrete stappen het zal zetten om effectieve resultaten te behalen binnen het zogenaamde science-based targets initiatief. Dit initiatief heeft als doel om inzichtelijk te maken welke vorderingen bedrijven maken in het terugbrengen van CO2 uitstoot. ABB bevestigde dat het doelen heeft gesteld en zich heeft gecommitteerd om de absolute scope 1 en 2 broeikasgasemissies tegen 2030 met 80% te verminderen.

Bedrijf uitgelicht: Siemens Gamesa 
We benaderden Siemens Gamesa, een Spaanse fabrikant van windturbines en aanverwante diensten, in het kader van mogelijke schending van mensenrechten in het Westelijk Sahara gebied. Aegon Asset Management heeft Siemens Gamesa opnieuw gevraagd om aanvullende informatie over haar interactie met de Saharaanse gemeenschap en verwacht dat het bedrijf meer inzicht geeft in hoe er rekening gehouden wordt met de belangen van de lokale Saharaanse gemeenschap bij het uitoefenen van haar bedrijfsactiviteiten. 

Stemgedrag tijdens AVA’s 

In het afgelopen kwartaal werden er 199 algemene vergaderingen van aandeelhouders (AVA’s) door bedrijven uit de portefeuille georganiseerd waarbij gestemd kon worden voor initiatieven. Aegon Asset Management heeft tijdens 194 van deze AVA’s mede namens Knab gestemd. Dit betrof 1.677 initiatieven, waarvan bij 7,84% van de gevallen tegen het zittende management in werd gestemd. Het leeuwendeel van de initiatieven betrof het aanstellen van directieleden, het vaststellen van niet-financiële compensatie en reguliere business-voorstellen. Zo stemde Aegon Asset Management namens Knab – voor het besluit tot belastingtransparantie bij de Amerikaanse softwaregigant Microsoft. 

Lees meer over ons verantwoord beleid

 Knab
Met behulp van slimme technologie helpt Knab jou meer uit je geld te halen. Door je handige bespaartips en alerts te geven bijvoorbeeld.


Deel via:

Ook interessant voor jou

Elke maand je saldo zien groeien?  Ontdek periodiek beleggen