Terugblik: goed tweede kwartaal voor aandelen; markten kwamen tot rust

De financiële markten leken tegen het einde van het tweede kwartaal enigszins tot rust te zijn gekomen. De rente bleef min of meer gelijk en we zagen in de kredietmarkten dat het vertrouwen in de financiële markt onder beleggers steeg. Daarnaast stegen de koersen van aandelen.
Gepubliceerd
8 augustus 2023
Laatst geüpdatet
14 september 2023
Leestijd
4 minuten
- Gepubliceerd: 29 oktober 2021
- Laatst geüpdate: 14 september 2023
- Leestijd: 4 minuten

De financiële markten leken tegen het einde van het tweede kwartaal enigszins tot rust te zijn gekomen. De rente bleef min of meer gelijk en we zagen in de kredietmarkten dat het vertrouwen in de financiële markt onder beleggers steeg. Daarnaast stegen de koersen van aandelen.

Terugblik op afgelopen kwartaal

In het kort:

Inflatie bleef hoog

Ook tijdens het tweede kwartaal was inflatie één van de belangrijkste onderwerpen. De kerninflatie (inflatie zonder energie) bleef hardnekkig hoog, maar de verhogingen van de beleidsrentes van de centrale banken leken wel hun beoogde effect te hebben. Ook werden voor Europa en de Verenigde Staten de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld, wat een drukkend effect had op de verwachte inflatie.

Aandelen lieten sterk rendement zien

Wereldwijde aandelen kenden een positief kwartaal, maar per regio verschilden de rendementen sterk. De Verenigde Staten waren dit kwartaal koploper. Europa bleef iets achter. Dit is een ander beeld dan de kwartalen hiervoor.

Ook per sector verschilden de rendementen. De technologiesector leverde een positief rendement door de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De energiesector en nutsbedrijven behaalden daarentegen een negatief rendement door de dalende olieprijs.

Beursgenoteerd vastgoed bleef gedurende het kwartaal nagenoeg onveranderd.

Negatief kwartaal voor grondstoffen

Grondstoffen lieten afgelopen kwartaal een negatief rendement zien, voornamelijk door de dalende olieprijs. Deze negatieve trend zet zich al een jaar voort door de gestagneerde economische groei. In juni steeg de graanprijs daarentegen door de zorgen rond het beëindigen van de graandeal tussen Oekraïne en Rusland.

Rendement obligaties positief

De obligaties met een laag risicoprofiel (o.a. staatsobligaties) lieten dit kwartaal een licht negatief rendement zien. Maar omdat de rente in de meeste ontwikkelde economieën na een flinke stijging stabiliseerde, werd het negatieve rendement beperkt.

Obligaties met een hoger risicoprofiel, zoals hoogrentende obligaties (‘High Yield’ obligaties) en obligaties uit opkomende landen (aangeduid als ‘Emerging Market Debt’), lieten de meest positieve rendementen zien.

De risico-opslagen voor bedrijfsobligaties (‘Credits’) en obligaties uit opkomende markten zijn in het afgelopen kwartaal gedaald. Dit bleek voor deze obligaties een gunstige ontwikkeling.

Positief rendement voor portefeuilles Knab Beheerd Beleggen

Door de bovenstaande ontwikkelingen waren de nettorendementen van modelportefeuilles van Knab Beheerd Beleggen over het 2e kwartaal van 2023 positief *.

*De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De strategische beleggingsverdeling blijft gehandhaafd

We analyseren de financiële markten doorlopend en passen daarop onze verwachtingen aan. Zo bepalen we of de verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën nog steeds past bij het beleggingsprofiel dat hoort bij jouw risicoprofiel. Op dit moment houden vast aan de bestaande strategische beleggingsverdeling voor alle risicoprofielen van Knab Beheerd Beleggen.

Voortgang op gebied van duurzaamheid

Sinds dit kwartaal rapporteren we in deze terugblik niet meer afzonderlijk over onze voortgang op gebied van duurzaamheid. Deze informatie vind je vanaf nu terug in je kwartaalrapport en op www.knab.nl/beleggen/verantwoord-beleggen/sfdr/duurzaamheidsrapportage. 

Lees ook deze artikelenArthur Buijs
Arthur werkt sinds februari 2018 bij Knab, waar hij voornamelijk schrijft over beleggen.


Deel via:

Elke maand je saldo zien groeien?  Ontdek periodiek beleggen