Terugblik beleggen bij Knab: positief resultaat over heel 2023

In het laatste kwartaal van 2023 deden zowel de vastrentende- als de aandelenmarkten het goed. De inflatiecijfers waren lager dan verwacht, waardoor centrale banken eerder dan gepland het monetair beleid konden versoepelen. Hierdoor kon de economie blijven groeien. Ook de economie in de Verenigde Staten deed het goed, ondanks de dalende olieprijs. Dit leidde onder andere tot lagere rentetarieven op kapitaalmarkten en een positieve prestatie op de aandelenmarkten. Door alle ontwikkelingen waren de nettorendementen van modelportefeuilles van Knab over het vierde kwartaal van 2023 en daarmee het gehele jaar positief.
Gepubliceerd
2 november 2023
Laatst geüpdatet
8 februari 2024
Leestijd
4 minuten
- Gepubliceerd: 29 oktober 2021
- Laatst geüpdate: 8 februari 2024
- Leestijd: 4 minuten

In het laatste kwartaal van 2023 deden zowel de vastrentende- als de aandelenmarkten het goed. De inflatiecijfers waren lager dan verwacht, waardoor centrale banken eerder dan gepland het monetair beleid konden versoepelen. Hierdoor kon de economie blijven groeien. Ook de economie in de Verenigde Staten deed het goed, ondanks de dalende olieprijs. Dit leidde onder andere tot lagere rentetarieven op kapitaalmarkten en een positieve prestatie op de aandelenmarkten. Door alle ontwikkelingen waren de nettorendementen van modelportefeuilles van Knab over het vierde kwartaal van 2023 en daarmee het gehele jaar positief.

Terugblik op afgelopen kwartaal

In het kort:

Aandelen behaalden een positief rendement

Wereldwijde aandelen behaalden een positief rendement in het vierde kwartaal. Bijna alle regio’s presteerden sterk, met uitzondering van de Japanse aandelenmarkt die achterbleef door de stijgende Japanse Yen. Ook de Chinese aandelenmarkten bleven zwak door een ondermaats presterende economie en onzekerheid over eigendomsrechten.

Gedurende 2023 waren vooral de ‘’magnificent seven’’ – oftewel de grootste IT-bedrijven – de sterk presterende spelers, terwijl de rest van de markt achterbleef. In het vierde kwartaal presteerden zowel grote als kleine bedrijven goed, en de meeste sectoren kenden een positief kwartaal. De energiesector was de enige die achterbleef vanwege de dalende olieprijs.

Vastgoed hoger door dalende rentetarieven

Het rendement van vastgoedaandelen was in het vierde kwartaal positief. Beursgenoteerd vastgoed profiteerde van de dalende rentetarieven. Vastgoed is een sterk kapitaalintensieve sector, waardoor een lagere rente en lagere kredietopslag positief is voor aandeelhouders. Andere sectoren – zoals de kantorenmarkt en Chinese ontwikkelaars – bleven wel zwak. Het is echter belangrijk om op te merken dat beide sectoren slechts een beperkt deel van de totale markt vertegenwoordigen.

Grondstoffen lager door vraag naar olie

Grondstoffenmarkten behaalden een negatief rendement over het vierde kwartaal. Het OPEC+ kartel schroefde wederom de productie terug in een poging om meer inkomsten te genereren. Die productie steeg echter sneller dan verwacht in landen die niet lid zijn van het kartel, zoals Brazilië en de Verenigde Staten. Ook zorgde de afzwakkende groei in China voor minder vraag naar olie.

Door bovengenoemde ontwikkelingen waren de rendementen op zakelijke waarden dit kwartaal per saldo positief.

Staatsobligaties hoger door gedaalde rente

Europese staatsobligaties behaalden een positief rendement in het vierde kwartaal. De rente op staatsobligaties daalde sterk – nadat deze eerder in het jaar juist opliep. De rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar daalden van 2.8% aan het begin van het kwartaal naar 2.0% aan het eind van het kwartaal. De rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van 2 jaar daalden van 3.2% naar 2.4%.

De renteverlaging was deels te verklaren door een verandering in het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Vanaf medio 2022 verhoogde de ECB de rente snel om de hoge inflatie aan te pakken. Nu de inflatie begint te normaliseren, heeft de ECB de renteverhogingen tijdelijk gestopt. Na de renteverhoging in september heeft de ECB de beleidsrente in het vierde kwartaal constant gehouden. Ook de rente van staatsobligaties van opkomende markten daalde, waardoor deze categorie een positief rendement behaalde in het vierde kwartaal.  

Bedrijfsobligaties stegen door afnemende kredietvergoeding

Bedrijfsobligaties – zowel in Europa als in de Verenigde Staten – kenden een positief rendement in het vierde kwartaal. De gunstige invloed van dalende rente op deze obligaties werd versterkt door de afnemende kredietvergoeding. Vooral de meer risicovolle categorieën – zoals high yield – lieten sterke resultaten zien. Hoewel de asset-backed securities (euro) categorie een positief rendement behaalde, profiteerde ze door de lage rentegevoeligheid minder van de dalende rente.

Het fonds presteerde in lijn met de benchmark. Dit had onder andere te maken met de actieve positionering. Gedurende het vierde kwartaal had het fonds een onderweging naar Europese staatsobligaties en een overweging naar categorieën met een kredietopslag. Deze positionering had een positieve bijdrage aan het rendement.

De rendementen op vastrentende waarden waren per saldo positief dit kwartaal.

Positief rendement voor portefeuilles

Door bovenstaande ontwikkelingen waren de nettorendementen van modelportefeuilles van Knab over het vierde kwartaal van 2023 en daarmee het gehele jaar positief. Onthoud wel dat de waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De strategische beleggingsverdeling blijft gehandhaafd

 We analyseren de financiële markten doorlopend en passen daarop onze verwachtingen aan. Zo bepalen we of de verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën nog steeds past bij het beleggingsprofiel dat hoort bij jouw risicoprofiel. Op dit moment houden vast aan de bestaande strategische beleggingsverdeling voor alle risicoprofielen.Arthur Buijs
Arthur werkt sinds februari 2018 bij Knab, waar hij voornamelijk schrijft over beleggen.


Deel via:

Elke maand je saldo zien groeien?  Ontdek periodiek beleggen