Knab Beheerd Beleggen: terugblik op derde kwartaal 2022

Na tegenvallende beleggingsrendementen gedurende het eerste halfjaar van 2022, was ook het derde kwartaal van het jaar onrustig. Het gevecht tegen de hoge inflatie duurde voort. Dit gevecht werd geleid door centrale banken. Zowel de FED, de ECB, als ook de Bank of England verhoogde de beleidsrentes. Hiermee wordt beoogd de economische groei af te remmen en inflatie te beteugelen.
Gepubliceerd
7 november 2022
Laatst geüpdatet
7 november 2022
Leestijd
3 minuten
- Gepubliceerd: 29 oktober 2021
- Laatst geüpdate: 7 november 2022
- Leestijd: 3 minuten

Na tegenvallende beleggingsrendementen gedurende het eerste halfjaar van 2022, was ook het derde kwartaal van het jaar onrustig. Het gevecht tegen de hoge inflatie duurde voort. Dit gevecht werd geleid door centrale banken. Zowel de FED, de ECB, als ook de Bank of England verhoogde de beleidsrentes. Hiermee wordt beoogd de economische groei af te remmen en inflatie te beteugelen.

shutterstock_1915053988 (1) (1)-1

Na een hoopgevende start van het kwartaal in juli, waar rentes iets terugliepen en aandelen en obligaties het goed deden, vervloog de hoop in augustus. Dit kwam onder meer door de vastbeslotenheid van centrale banken om inflatieverwachtingen in de tang te krijgen. Rentes liepen verder op, economische winstverwachtingen werden naar beneden bijgesteld, en het sentiment op financiële markten verslechterde. Het derde kwartaal werd met name gekenmerkt door een stijging van prijzen in de gehele economie, aangewakkerd door een mismatch tussen vraag en aanbod en de oorlog in Oekraïne, wat heeft geleid tot een verhoogde vrees voor loon-prijsinflatie. Gezien het feit dat centrale banken de inflatie verder probeerden te beteugelen en de economische groei af te laten remmen door rentestijgingen had dit directe impact op financiële instrumenten. 

Aandelen, vastgoed en grondstoffen negatief

Beleggers in zakelijke waarden (aandelen, grondstoffen en vastgoed) hadden dit kwartaal te maken met negatieve rendementen. Ook vastrentende waarden werden gedurende het derde kwartaal geconfronteerd met negatieve rendementen. 

Aandelen 
Aandelen in opkomende landen presteerden, evenals vorige kwartalen, eveneens ondermaats. Met name Europese opkomende landen droegen hier negatief aan bij (Polen, Tsjechië en Hongarije), naar aanleiding van verdere escalatie van de oorlog. Ook China presteerde in het derde kwartaal ondermaats, o.a. naar aanleiding van Covid-gerelateerde lockdowns in grotere steden wat de binnenlandse vraag negatief beïnvloedde.

Wereldwijde aandelen kenden een negatief derde kwartaal. Het kwartaal begon hoopgevend, vanaf halverwege juni tot aan halverwege augustus leek zelfs sprake van een heuse zomerrally. Het besef van mogelijk nog verdere renteverhogingen en aanhoudend hoge energieprijzen zorgde echter voor een forse correctie op aandelenmarkten.

Vastgoed 
Het internationaal beursgenoteerd vastgoed volgde qua rendementsverloop nagenoeg de ontwikkelingen op de aandelenmarkt. 

Grondstoffen 
Grondstoffen lieten afgelopen kwartaal een fors negatief rendement zien. Na een lange periode van aanhoudend hoge rendementen werd vanaf juni 2022 een gedeelte van het positieve rendement tenietgedaan. Dit kwam voornamelijk voort uit daling van energieprijzen, welke al langere tijd volatiel zijn te noemen. Ook industriële metalen namen af in waarde. De agrarische sector maakte een klein gedeelte van de verliezen goed. Toch heeft de beleggingscategorie ‘Grondstoffen’ haar dienst dit kalenderjaar duidelijk bewezen als bescherming tegen crisissituaties en onverwachte inflatie. Dit toont mooi de voordelen van de grote mate van spreiding die we hanteren binnen de portefeuilles van Knab Beheerd Beleggen. Door de ontwikkelingen zijn de rendementen op zakelijke waarden over het derde kwartaal van 2022 per saldo negatief.

Ook staats- en bedrijfsobligaties negatief

Alle obligatiecategorieën lieten het derde kwartaal een negatief rendement zien, met name gedreven door de sterk opgelopen rentes. Vastrentende categorieën, welke doorgaans risicovoller zijn, lieten de meest negatieve rendementen zien (bijvoorbeeld hoogrentende obligaties, of obligaties uitgegeven door opkomende landen). Kortlopende obligaties, zoals asset-backed security (ABS), lieten een minder negatief rendement zien.

De gelijktijdig sterke daling van zowel aandelen als obligaties over afgelopen jaar is vergeleken met afgelopen decennia uniek te noemen.

Rentes zijn gedurende het derde kwartaal verder gestegen. Ook liep de risico-opslag voor bedrijfsobligaties verder op. Dit heeft geleid tot negatieve rendementen voor de vastrentende waarden categorieën. Door de ontwikkelingen zijn de rendementen op vastrentende waarden over het derde kwartaal van 2022 per saldo negatief.

Portefeuilles Knab Beheerd Beleggen

Door de bovenstaande ontwikkelingen waren de nettorendementen van modelportefeuilles van Knab Beheerd Beleggen over het 3e kwartaal van 2022 teleurstellend en negatief.

Hou het vizier op de lange termijn

De dalingen van de afgelopen tijd zijn frustrerend en het is begrijpelijk als je je zorgen maakt over je geld. Toch raden we je juist aan om niet tussentijds in- en uit te stappen. Wanneer je belegt met het oog op de lange termijn, krijgt je portfolio genoeg tijd om tegenslagen als deze weer recht te trekken. Door belegd te blijven, voorkom je dat de beurzen herstellen terwijl jij (tijdelijk) aan de zijlijn staat.  

De strategische beleggingsverdeling blijft gehandhaafd

 We analyseren de financiële markten doorlopend en passen daarop onze verwachtingen aan. Zo bepalen we of de verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën nog steeds past bij het beleggingsprofiel dat hoort bij jouw risicoprofiel.  

We blijven bij de bestaande strategische beleggingsverdeling voor alle risicoprofielen van Knab Beheerd Beleggen. Financiële markten bleken de afgelopen maanden erg volatiel, mede gedreven door geopolitieke spanningen en oplopende inflaties en rentes. We volgen de ontwikkelingen op de voet en wijken niet al te ver af van de strategische verdeling. 

Activiteiten op gebied van duurzaam beleggen in het afgelopen kwartaal

 Wij willen met beleggen zowel goede financiële rendementen voor jou, maar ook maatschappelijk verantwoorde rendementen behalen. Dat doen we op een aantal manieren. Denk aan het uitsluiten van bepaalde beleggingen, het aangaan van een actieve dialoog met bedrijven om het gedrag de goede kant op te sturen en het uitbrengen van stemmen tijdens algemene vergaderingen van aandeelhouders. 

Actieve dialoog met bedrijven

 In het tweede kwartaal hebben we contact gehad met 23 verschillende bedrijven uit de portefeuille, om zo deze bedrijven ertoe te bewegen hun gedrag positief aan te passen. 15 keer lag hierbij de focus op milieu, 8 keer op een sociaal onderwerp en één keer ging het over goed ondernemingsstructuur.

Bedrijf uitgelicht: BMW
In het kader van het thema milieu had onze fondsbeheerder Aegon Asset Management, mede namens Knab, contact met de Duitse autofabrikant BMW. Ondanks dat de auto-industrie kleine stappen zet in de transitie naar een klimaatneutrale industrie, blijkt de actieve dialoog zijn vruchten af te werpen; zo heeft BMW een emissie-ambitie en reductiedoelstellingen voor middellange termijn ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen opgesteld. Daarnaast voegde BMW zich als eerste Duits autobedrijf bij het zogenaamde science-based targets initiatief, dat ten doel heeft inzichtelijk te maken wat de vorderingen zijn van bedrijven in het terugbrengen van CO2-uitstoot.  

Stemgedrag tijdens ava’s

In het afgelopen kwartaal werden er 150 algemene vergaderingen van aandeelhouders (ava’s) door bedrijven uit onze beleggingsportefeuille georganiseerd, waarbij gestemd kon worden voor initiatieven. Aegon Asset Management heeft tijdens 137 van deze ava’s mede namens Knab daadwerkelijk gestemd. Dit betrof 1447 initiatieven, waarvan 10,50% tegen het management in werd gestemd. Het leeuwendeel van de initiatieven ging over het aanstellen van directieleden, het vaststellen van niet-financiële compensatie en reguliere businessvoorstellen. Zo stemde Aegon Asset Management namens Knab – tegen de mening van de board in – voor het initiatief om door Tesla te rapporteren over diversiteit van het bestuur.

Waarom rapporteren we over duurzaamheid?

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening inzake informatieverschaffing met betrekking tot duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”) van toepassing geworden. De verordening verplicht Aegon Bank N.V. (‘Knab’), ertoe om op regelmatige basisinformatie openbaar te maken over de wijze waarop zij bij het beleggen rekening houdt met duurzaamheidsaspecten en welke ESG-gerelateerde activiteiten voor jou zijn ontplooid (ESG staat voor van Environmental, Social & Governance, ofwel milieu, maatschappij en goede ondernemingsstructuur).


Knab
Met behulp van slimme technologie helpt Knab jou meer uit je geld te halen. Door je handige bespaartips en alerts te geven bijvoorbeeld.


Deel via:

Ook interessant voor jou

Elke maand je saldo zien groeien?  Ontdek periodiek beleggen

Iedereen kan beleggen bij Knab