Info en tips over samen een huis kopen

Ga je samenwonen, trouwen of juist scheiden? Bij zulke grote veranderingen is het belangrijk om bepaalde zaken te regelen en op papier te zetten. Dat kan lastig zijn, vooral als je niet zoveel weet over een samenlevingscontract, een hypotheek en het (ver)kopen van een huis. Geen nood, onze adviseurs hebben alles in begrijpelijke taal voor je opgeschreven.


Waar wil je meer over weten?

Veelgestelde vragen

Als een van jullie in de echtelijke woning wil blijven wonen, is het belangrijk dat jullie het daar samen over eens zijn en dat de achterblijvende partner er financieel sterk genoeg voor staat om de woonlasten te betalen. Is dat bij jullie het geval? Dan kan degene die in het huis blijft wonen de ander uitkopen. Hij of zij neemt dan het andere deel van de woning en de hypotheekschuld over.

Ja. Het eerste inkomen van het inkomen wordt volledig meegenomen in de berekening voor je maximale hypotheek. Het tweede en vaak lagere inkomen wordt in 2018 voor 70% meegenomen in je hypotheekaanvraag. Bekijk ter verduidelijking is dit rekenvoorbeeld. Stel, jij verdient jaarlijks € 40.000 en je partner € 30.000. Je partners inkomen telt dan mee voor € 21.000 (70% van € 30.000). Als jullie een hypotheek willen afsluiten, is het inkomen waarmee gerekend wordt ( € 40.000 + € 21.000 =) € 61.000. Je maximale hypotheek is dan € 358.122.

Zolang jullie nog niet gescheiden zijn, zijn alle bezittingen van jullie samen. Dat geldt ook voor jullie koopwoning. Je bent beide eigenaar van de woning en dus hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek. Ook als je bent inmiddels bent verhuisd. Je kunt je verantwoordelijkheid laten vervallen door de relatie formeel te beëndigen, door bijvoorbeeld een echtscheiding.

Er zijn verschillende mogelijkheden als jullie samen een huis willen kopen. Jullie kunnen bijvoorbeeld trouwen onder huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen. Maar dat is niet verplicht. Jullie kunnen er namelijk ook voor kiezen om ongehuwd samen te gaan wonen. In dat geval is het verstandig om een samenlevingscontract af te sluiten of een verblijvingsbeding op te nemen in de leveringsakte.

Nee, in principe krijg je bij ons online en telefonisch hypotheekadvies. Wil je toch graag langskomen bij ons op kantoor? Dan ben je natuurlijk van harte welkom!

Ontdek binnen 10 minuten jouw voordeligste hypotheek