27 bespaartips
om in 2018 nog je voordeel mee te doen

Het einde van het jaar is alweer in zicht. Ook in 2019 gaan er een aantal (belasting)regels op de schop. Speciaal voor jou hebben we daarom allerlei bespaartips op een rijtje gezet, waar jij je voordeel mee kunt doen. Overzichtelijk én in begrijpelijke taal.

Lees ook de belastingtips voor zzp'ers.

1

Tips voor alle situaties

Ga aan de slag met je studie

ALS je nog aan scholing wilt doen;
DAN is het slim om dit voor 2020 te plannen.

Ook in 2019 zijn scholingskosten voor een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep nog aftrekbaar. De afschaffing van de aftrek voor scholingsuitgaven wordt waarschijnlijk uitgesteld tot 2020. Dit betekent dat je in 2018 geen haast meer hoeft te maken door nog even snel scholingsuitgaven te doen, want die zijn in 2019 ook nog aftrekbaar. Als je nog niet zo ver gevorderd bent met je studie, is het slim om hier vaart achter te zetten. Bovendien zijn de scholingskosten dit jaar aftrekbaar tegen maximaal 51,95% en in 2019 tegen maximaal 51,75%.


Betaal jouw alimentatie

ALS je alimentatie moet betalen aan jouw ex-echtgenoot;
DAN is het slim om het alimentatiebedrag uiterlijk op 31 december 2018 over te maken.

Een alimentatiebetaling vormt een onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. In 2018 is de alimentatie aftrekbaar tegen maximaal 51,95%, terwijl dit in 2019 hoogstens 51.75% is. Probeer daarom om de alimentatie in 2018 te laten vallen, door het bedrag uiterlijk 31 december 2018 over te maken. Dit moet wel in lijn zijn met de (juridische) afspraken die je met je ex-echtgenoot hebt gemaakt.

→ Let op! Een alimentatieverplichting mag niet als schuld worden opgevoerd in box 3. 

2
Betaal jouw lijfrentepremie nog in 2018

ALS je een pensioengat hebt;
DAN kan je overwegen om een lijfrente af te sluiten.

De premies die je voor een dergelijke regeling betaalt, zijn namelijk binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. De aftrek van lijfrentepremie is in eerste instantie beperkt tot de zogeheten jaarruimte. Daarnaast is de premie alleen aftrekbaar als deze ook daadwerkelijk is betaald in het jaar waarin je de aftrek wilt toepassen. Zorg er daarom voor dat je de lijfrentepremie uiterlijk 31 december 2018 betaalt.

→ Let op! Heb je in de afgelopen 5 jaar lijfrentepremies betaald, maar ben je vergeten deze in aftrek te brengen op jouw aangifte inkomstenbelasting? En staat de aangifte al onherroepelijk vast? Dan kun je een verzoek om ambtshalve vermindering indienen bij de Belastingdienst. Je moet dan kunnen bewijzen dat je de betaalde premie niet hebt afgetrokken. Dit kun je bijvoorbeeld doen met kopieën van jouw aangifte en de aanslag over het betreffende jaar.

3
Doneer aan culturele instelling

ALS je nog in 2018 een schenking wilt doen aan een goed doel;
DAN is een schenking aan een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) fiscaal voordeliger dan een schenking aan een gewone ANBI.

Een gift aan een culturele instelling levert namelijk een aftrekpost op van 125% van het geschonken bedrag, in plaats van 100%. De extra aftrek van 25% is gemaximeerd op € 1.250. Ook geldt - evenals bij gewone giften - een drempel van 1% van het verzamelinkomen (maar de drempel bedraagt minstens € 60) vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek en een maximale aftrek van 10% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). In 2019 daalt het maximum percentage waartegen je de giften kunt aftrekken van 51,95% naar 51,75%.

→ Let op! De extra aftrek voor giften aan een culturele instelling zou per 1 januari 2018 vervallen. Maar om het nieuwe kabinet te laten beslissen over het afschaffen van deze faciliteit, is deze maatregel met een jaar uitgesteld. Je kunt dus in 2018 nog extra fiscaal voordelig schenken aan een culturele instelling.

4
Vergeet niet om in 2018 periodiek te verrekenen

ALS je onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd en in deze voorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen;
DAN moet je niet vergeten om deze verrekening ook over 2018 uit te voeren.

Als de verrekening achterwege blijft, wordt bij een eventueel einde van het huwelijk door scheiding of overlijden (ook fiscaal) afgerekend alsof er gemeenschap van goederen was. Ben je getrouwd onder huwelijke voorwaarden met een verrekenbeding? Vergeet dan niet om deze afrekening ook over 2018 op te stellen.

→ Extra tip! Je kunt een periodiek verrekenbeding dat jarenlang niet is uitgevoerd, 'repareren'. Dit doe je door de te verrekenen bedragen alsnog te berekenen en de uitkomst vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Vervolgens moet je het beding jaarlijks uitvoeren of de huwelijke voorwaarden op dit punt laten aanpassen.

5
Rond echtscheiding in 2018 af

ALS je in een scheidingsprocedure zit en meer verwacht te krijgen dan jouw ex-echtgenoot;
DAN is het slim om de echtscheiding dit jaar af te ronden.

Het voordeel hiervan is dat je jouw overbedelingsschuld die je aan jouw ex-echtgenoot moet betalen, mag aftrekken van je rendementsgrondslag van box 3. Ook kan fiscaal partnerschap nadelig zijn voor het recht op bepaalde toeslagen

6

Tips voor huiseigenaren

Check of je kunt besparen op je maandlasten

ALS je een eigen woning hebt met een hypotheek;
DAN kan oversluiten mogelijk een voordeel opleveren.

De hypotheekrente is de afgelopen jaren flink gedaald. Het kan dus goed zijn dat je kunt besparen door je hypotheek over te sluiten. Met de Oversluitcheck bereken je of en hoeveel je kunt besparen.

Een andere optie is rentemiddelen, waarbij de rente het gemiddelde is van je huidige rente en de actuele rente. Lees meer over rentemiddelen.

Verkoop je eigen woning na 1 januari 2019

ALS je van plan bent jouw woning met overwaarde te verkopen en niet direct een nieuwe aan te kopen;
DAN kan je overwegen om dit uit te stellen naar 2019.

Zo voorkom je dat de overwaarde op 1 januari 2019 op je bankrekening wordt gestort en je hierover vermogensrendementsheffing moet betalen. De peildatum voor deze heffing is namelijk 1 januari 2019. Verkoop je jouw woning op bijvoorbeeld 5 januari 2019, dan valt de koopsom in 2019 nog niet in box 3. Dat is fiscaal voordelig!

7
Koop dit jaar nog een huis

ALS je op het punt staat om een huis te kopen;
DAN is het slim om de koop en levering voor 1 januari 2019 te plannen.

Door de aankoop van een nieuw stulpje verschuif je je vermogen van box 3 naar box 1 en betaal je in 2019 minder belasting in box 3.

8
Regel je geplande verbouwing nog in 2018

ALS je plannen hebt om te gaan verbouwen;
DAN is het slim om niet te wachten tot ná 1 januari 2019.

Als je dit nog in 2018 regelt en de verplichtingen dus voor 1 januari 2019 aangaat, verlaag je jouw grondslag voor de heffing in box 3.

9
Samenwonen? Regel voor 2019 een samenlevingscontract

ALS jij en jouw partner nog niet elkaars fiscaal partner zijn terwijl dit in 2018 wel al voordeel zou opleveren;
DAN is het in bepaalde gevallen mogelijk om alsnog voor het hele jaar als elkaars fiscaal partner te worden aangemerkt.

Je moet dan in elk geval ongehuwd samenwonen, per 1 januari 2018 op hetzelfde woonadres staan ingeschreven én aan één van de overige voorwaarden voldoen. De voorwaarde die het makkelijkst op korte termijn te realiseren is: het afsluiten van een notarieel samenlevingscontract. Als je dit vóór 1 januari 2019 regelt en aan de eerdergenoemde voorwaarden voldoet, kan je alsnog voor heel 2018 als fiscaal partners worden aangemerkt.

→ Extra tip! Er zijn nog vijf andere situaties waarin het fiscaal partnerschap voor het hele jaar te verkrijgen is.

Namelijk als je een kind hebt gekregen, jij of je partner een kind van de ander heeft erkend, jij of je partner als partner van de ander is aangemerkt in een pensioenregeling, je samen met je partner een eigen woning bezit of als op je woonadres een minderjarig kind van jou of je partner staat ingeschreven. In het laatste geval moeten zowel jij als je partner meerderjarig zijn.

10
Los je eigenwoningschuld in 2018 af

ALS je een eigenwoningschuld hebt;
DAN kan het voordelig zijn om die (gedeeltelijk) af te lossen.

Heb je bijvoorbeeld nog een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek met een hoge rente en belast vermogen in box 3 dat je kunt missen? Als het rendement op dat vermogen lager is dan wat je netto aan hypotheekrente betaalt, is aflossen waarschijnlijk interessant. Informeer in dat geval hoeveel je boetevrij kunt aflossen. Meestal is dat maximaal 10% van het (openstaande) hypotheekbedrag per jaar. Als je vóór 1 januari 2019 aflost, behaal je hiermee een box 3-voordeel. Blijft er geen of slechts een kleine hypotheekschuld over? Dan betaal je ook nog eens geen inkomstenbelasting over de inkomsten uit eigen woning (eigenwoningforfait).

→ Let op! Vermoedelijk kun je alleen nog in 2018 volledig van deze regeling profiteren. In het Regeerakkoord staat namelijk dat het belastingvoordeel voor huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, in de komende 30 jaar geleidelijk wordt beëindigd.

→ SUPERTIP Door het aflossen van je hypotheek of wanneer je deze in het verleden al hebt afgelost, kun je wellicht de hypotheekrente nog verder verlagen

11
Verhuur eigen woning na 1 januari 2019

ALS je overweegt om jouw eigen woning voor een langere tijd te verhuren;
DAN is het slim om te wachten tot ná 1 januari 2019.

Als je jouw eigen woning voor een langere periode verhuurt, wordt de woning gezien als beleggingspand en niet meer als eigen woning. Hierdoor verplaatst de woning zich van box 1 naar box 3, waar de woning meetelt voor de grondslag voor de box 3-heffing. Even wachten is dan dus verstandig. 

→ Let op! Dit is geen persoonlijk advies voor het verhuren van je woning. Het is namelijk niet in alle gevallen toegestaan. Overleg dit dus altijd eerst met een financieel adviseur. 

→ Let op! Verhuur je vanaf 1 januari 2019 (peildatum)? Dan telt de woning in heel 2019 mee voor de heffingsgrondslag voor box 3. Met deze tip voorkom je dat de woning in 2018 én 2019 in box 3 valt.

12
Rond verbouwing monumentenpand dit jaar af

ALS je een monumentenpand bezit en deze wilt verbouwen;
DAN is het verstandig om die verbouwing voor 2019 te plannen.

Het Kabinet wil per 1 januari 2019 de aftrek van de kosten voor het onderhoud van monumentenpanden afschaffen. De onderhoudskosten voor monumentenpanden zijn dus in 2018 nog fiscaal aftrekbaar. Rond dus dit jaar de verbouwing van het monumentenpand af, want als de kosten pas in 2019 vallen, kost dit je een aftrekpost.

13

Verlaag je hypotheekrente

ALS je geen hypotheek met NHG hebt en de verhouding tussen de woningwaarde en de hypotheek verkleind is;
DAN kan het lonen om dit aan te geven bij de geldverstrekker.

Bij hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) rekent de geldverstrekker meestal een risico-opslag. Als je extra hebt afgelost op je hypotheek of als je huis meer waard is geworden, wordt de verhouding tussen de waarde van de woning en de hypotheek kleiner. In dat geval kan de risico-opslag mogelijk komen te vervallen. 

→ Let op! Sommige geldverstrekkers vragen om een taxatie, dat kost geld. Ook kan het zijn dat er advieskosten in rekening worden gebracht. Vraag dit dus altijd eerst na bij jouw geldverstrekker. 

14
Zorg dat het onderhoud woning kind vóór 2019 klaar is

ALS je in 2016 aan je kind een bedrag hebt geschonken voor het verbeteren of onderhouden van zijn of haar eigen woning en daarbij de verhoogde schenkingsvrijsteling van € 53.016 hebt toegepast op de schenking;
DAN moeten de werkzaamheden in 2018 zijn afgerond.

Een voorwaarde voor de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 53.016 was dat de schenking is gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat het geschonken bedrag binnen twee jaar na het kalenderjaar van schenking moet zijn besteed aan de verbetering of het onderhoud van de woning. Wijs jouw kind erop dat de werkzaamheden in 2018 moeten zijn afgerond, zodat de schenking niet vervalt.

15
Haal het maximale uit je hypotheek

ALS je een (bank)spaarhypotheek hebt;
DAN kan een extra storting in de bankspaarpot extra voordeel opleveren.

De rente op een bankspaarrekening is in bijna alle gevallen hoger dan op een spaarrekening. Als je totale box 3-vermogen ook nog eens hoger is dan de vrijstelling, bespaar je ook nog eens op belasting in box 3.

→ Let op! Stem dit altijd af met een adviseur of verzekeraar. De hoogste storting mag namelijk niet hoger zijn dan tien keer de laagste (berekend per polisjaar).

16
Plan je verhuizing in 2019

ALS je een nieuw huis hebt gekocht;
DAN kan je overwegen om de verhuizing uit te stellen tot na de jaarwisseling.

De rente van de hypotheek van jouw nieuwe woning kan je tijdens de belastingaangifte aftrekken van je inkomen. Ook als je er pas in een van de aankomende drie jaar gaat wonen. De rente van de hypotheek van je huidige woning tot maximaal drie kalenderjaren na de verhuizing. Stel je de verhuizing uit, dan profiteer je een extra jaar van hypotheekrenteaftrek.

17
Voldoe aan je aflossingsplicht

ALS je een hypotheek hebt waarop je verplicht annuitair of lineair moet aflossen;
DAN is het belangrijk dat je alle verschuldigde aflostermijnen van 2018 voldoet.

Sinds januari 2013 heb je alleen nog recht op hypotheekrenteaftrek als je je hypotheek in 30 jaar aflost. En dat voordeel wil je natuurlijk niet mislopen.

18

Verlaag vóór 1 januari 2019 je vermogen in box 3

Doe grote uitgaven

ALS jouw vermogen zo groot is dat je box 3-heffing moet betalen en je genoeg spaargeld hebt om eventuele uitgaven nog in 2018 te doen;
DAN kun je overwegen om grote privéaankopen die je eigenlijk in 2019 had willen doen, zoals de aanschaf van een nieuwe auto of nieuwe meubels, vóór 1 januari 2019 te doen.

Dergelijke bezittingen behoren namelijk niet tot de grondslag voor de box 3-heffing, terwijl het spaargeld dat je voor de aankoop gebruikt dan op de peildatum van 1 januari 2019 ook niet meer meetelt voor de grondslag. 

Los schulden af

ALS je kleine schulden hebt die in box 3 vallen en over voldoende vermogen beschikt;
DAN kan het fiscaal voordelig zijn om de box 3-schulden af te lossen.

Deze schulden verminderen de heffingsgrondslag van box 3 namelijk pas als een drempel van € 3.000 per partner is overschreden (bedrag 2018). En als je deze schulden aflost, daalt het vermogen waarover de heffing in box 3 wordt berekend.

Los deze schulden daarom zo veel mogelijk af vóór de peildatum van 1 januari 2019.

Verlaag eigen bijdrage Wlz

ALS jouw vermogen zo groot is dat je box 3-heffing moet betalen;
DAN is het ook voor de Wlz raadzaam om je box 3-vermogen vóór 2019 te verlagen. 

Jouw box 3-vermogen heeft niet alleen gevolgen voor de inkomstenbelasting, maar ook voor de toekenning van toeslagen. Hierbij geldt immers een vermogenstoets. Ook de eigen bijdrage voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg) hangt af van de box 3-vermogen op de peildatum.

→ Let op! Bij het vaststellen van de eigen bijdrage voor de Wlz kijkt de overheid naar je vermogen van twee jaar geleden. Informeer bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) of je het peiljaar 2017 kunt verleggen naar 2019.

Andere manieren om je vermogen te verlagen

ALS je vermogen in box 3 hebt;
DAN kan het fiscaal voordelig zijn om dat vermogen nog voor het einde van het jaar te verlagen.

Er zijn nog veel meer manieren om jouw box 3-vermogen vóór 1 januari 2019 te verlagen. Bijvoorbeeld door:

  • een schenking te doen;
  • geen voorlopige belastingteruggaaf aan te vragen;
  • met eigen geld jouw eigenwoningschuld af te lossen, al kan deze laatste actie wel leiden tot een vermindering van de hypotheekrenteaftrek.

 

19

Vraag een voorlopige aanslag aan

Over 2018..

ALS je denkt dat je over 2018 belasting moet bijbetalen;
DAN kan je de Belastingdienst alvast vragen om een voorlopige aanslag over 2018.

Als je snel bent, kun je de aanslag misschien nog voor 1 januari 2019 betalen. Je verlaagt hiermee je vermogen in box 3, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. 

...én over 2019

ALS je denkt dat je over 2019 belasting moet bijbetalen;
DAN kan je de Belastingdienst vragen om een voorlopige aanslag over 2019.

Je kunt de aanslag dan gespreid betalen, waardoor je niet in één keer veel geld hoeft te betalen. Bovendien krijg je soms een aantrekkelijke korting als je de aanslag in een keer voldoet.

20
Vermijd hoge heffing op spaargeld per 1 januari 2019

ALS je veel spaargeld hebt;
DAN kun je een hoge belastingdruk vermijden.

Nu de rente op spaargeld extreem laag is, leidt de box 3-heffing over spaargeld tot een hoge belastingdruk. Je kunt dit in 2019 vermijden door vóór de peildatum van 1 januari 2019 jouw spaargeld te gebruiken voor een grote uitgave. 

→ Extra tip! Aan de genoemde voordelen kunnen wel nadelen en risico’s verbonden zijn. Zo moet je altijd een financiële buffer achter de hand hebben voor onvoorziene uitgaven. Ga na wat voor jou de beste optie is en of deze per saldo voordeliger is dan jouw spaargeld in box 3 te laten staan. 

21
Schenk nog vóór 1 januari 2019

ALS je nog vóór 1 januari 2019 een schenking doet aan jouw (klein)kinderen;
DAN kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.363 (kinderen) of € 2.147 (algemene vrijstelling).

Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een eenmalige vrijstelling voor schenkingen van € 25.731. Hierbij valt de dag van de 40e verjaardag nog binnen de leeftijdsgrens. Is het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 53.602. Bij een schenking voor een eigen woning is de eenmalige vrijstelling zelfs € 100.800. Met betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het echter niet noodzakelijk om haast te maken met een schenking, want in fiscaal opzicht maakt het in principe geen verschil of de schenking in 2018 of in 2019 wordt gedaan. De vrijstelling van € 100.800 geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar is.

→ Extra tip! Je hoeft het gehele bedrag van € 100.800 niet in een jaar te schenken. Je doet aangifte over de schenking en dat mag je in totaal drie jaar gespreid betalen.  Houd er wel rekening mee dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking werd toegepast.

→ Let op! Met betrekking tot een eenmalige vrijstelling mag de begunstigde de leeftijdsgrens van 40 jaar niet overschrijden, ook niet als je gespreid schenkt. Heeft degene aan wie je wilt schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt, maar is diens partner wel jonger? Dan kan de eenmalige vrijstelling toch worden toegepast.

22
Doe vóór 1 maart 2019 aangifte schenkbelasting

ALS je in 2018 een of meer schenkingen hebt ontvangen, waarover je schenkbelasting moet betalen;
DAN is het raadzaam om de aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2019 in te dienen.

In dat geval ben je in ieder geval op tijd. Als je de eenmalige (bijzonder) verhoogde vrijstelling voor schenkbelasting wilt gebruiken zodat je per saldo niets betaalt, moet je op tijd jouw aangifte indienen. In deze aangifte moet je namelijk verzoeken om toepassing van de eenmalig (bijzondere) verhoogte vrijstelling. Dien je vier maanden na afloop van het kalenderjaar van de schenking de aangifte schenkbelasting in? Dan gaat de aanslagtermijn pas de dag na de aangifte in. Dat betekent dat je langer moet wachten voordat je zekerheid hebt.

→ Extra tip! Je kunt de aangifte schenkbelasting vinden op de website van de Belastingdienst of online aangifte schenkbelasting doen via ‘Mijn Belastingdienst’.

23
Laat de vrijstelling niet verdampen

ALS in 2015 of 2016 gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling (van maximaal € 52.752 respectievelijk € 53.016) voor de eigen woning;
DAN kun je in 2018 als schenker jouw eerdere schenking nog aanvullen met maximaal € 47.784. (De totale eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning is in 2018 namelijk verhoogd naar € 100.800)

Hierbij geldt wel dat de ontvanger of diens partner nog altijd aan de geldende leeftijdseis (18-40 jaar) moet voldoen. Ook moet het gehele bedrag worden gebruikt voor de eigen woning.

24
Vraag nog dit jaar om teruggaaf over 2013

ALS je over 2013 recht had op een teruggaaf van inkomstenbelasting;
DAN moet je deze teruggaaf vóór 1 januari 2019 aanvragen met een P-biljet. 

Je krijgt het belastingbedrag terug als dit meer bedraagt dan de teruggaafdrempel. In 2013 bedroeg deze € 14, net zoals in 2018 trouwens.

25
Houd groene belegging nog even aan

ALS je de vrijstellingen in box 3 optimaal wilt benutten;
DAN moet je de vrijstelling voor groene beleggingen niet vergeten.

Deze beleggingen zijn namelijk vrijgesteld tot een maximum van € 57.845 (bedrag 2018) per persoon (€ 116.690 bij fiscale partners). Met de extra heffingskorting van 0,7% levert dit in box 3 een behoorlijke belastingbesparing op. Wil je dit belastingvoordeel ook in 2019 benutten? Dan is het van belang dat je de groene fondsen op 1 januari 2019 (peildatum) in bezit hebt. Dus als je overweegt om deze fondsen van de hand te doen, houd deze dan in elk geval aan tot na 1 januari 2019.

→ Extra tip! Andersom kan natuurlijk ook: als je overweegt om jouw geld groen te beleggen, doe dit dan zo mogelijk al vóór 1 januari 2019. In dat geval kun je immers al in 2019 profiteren van de vrijstelling én de heffingskorting. Let op: veel groenfondsen laten geen nieuwe beleggers toe in december.

→ Let op! Deze informatie is louter informatief en kan niet als een individueel advies worden beschouwd. Beleggen doe je voor de lange termijn en het is niet zonder risico. Je beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard worden. Je kunt ook (een deel van) je geld kwijtraken. Beleg daarom alleen met geld dat je kunt missen.

26
Vraag middeling aan bij schommelende inkomsten

ALS je de afgelopen jaren sterk schommelende inkomsten hebt gehad in box 1;
DAN heb je misschien recht op belastingteruggave.

Je hebt misschien meer belasting betaald dan bij gelijkmatige inkomsten het geval zou zijn geweest. In dat geval kun je een verzoek doen om door middel van middeling belastinggeld terug te vragen bij de Belastingdienst. Middeling vindt plaats door voor drie aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van de gemiddelde inkomsten. Houd hierbij rekening met een drempel van € 545. Alleen het meerdere boven deze € 545 krijg je van de Belastingdienst terug.

→ Extra tip! Kies de periode van drie aaneengesloten jaren zorgvuldig, want een jaar waarover gemiddeld is, kan niet nogmaals worden meegenomen in een middelingsperiode van drie jaren.

→ Let op! Middeling gaat niet automatisch. Je moet hiervoor zelf een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst. Hierin moet je zelf berekenen hoeveel belasting je na middeling terugkrijgt. Met de Middelingscheck bereken je eenvoudig of en voor hoeveel middeling je in aanmerking komt.

 

27
Profiteer van de voordelen van Knab

Met Knab Plus open je tot wel 5 betaalrekeningen en zoveel spaarrekeningen als je wilt. Geef elke spaarrekening een eigen naam. Zo bouw je gemakkelijk een spaarpotje op en heb je overzicht in je financiën. 

Oskar Barendse - Manager Financiële Planning

Oskar Barendse (FFP RPLP) is Manager Financiële Planning bij Knab en is expert op het gebied van personal finance en financiële planning. Met zijn tips sluit je 2018 voordelig af en maak je een goed begin aan 2019.

Let op!

De tips zijn mede mogelijk gemaakt door Licent Academy en zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan dit artikel kunnen echter geen rechten worden ontleend. Fiscale regels kunnen bovendien altijd wijzigen. De informatie van de Belastingdienst is altijd leidend.