De status en toekomst van Knab Crowdfunding

  • 2 minuten
  • 20 december 2018
2017 was het jaar van de verder dalende spaarrente, de gekte rondom de bitcoin en – wat ons betreft – ook een beetje die van Knab Crowdfunding. Alhoewel we in de toekomst nog veel meer verwachten van crowdfunding als alternatieve financieringsvorm, hebben we in 2017 veel ondernemers kunnen helpen.
Knab Crowdfunding: op kantoor

CIJFERS KNAB CROWDFUNDING

Van pizzeria tot chocolaterie en van incassobureau tot fitnessclub. Ruim 4.000 klanten van Knab investeerden in totaal ruim € 6,2 miljoen in 42 leningaanvragen van ondernemers via Knab Crowdfunding. Met een goed rendement kunnen we zeggen dat zowel de investeerders als de leners blij kunnen zijn. Zie hier de actuele cijfers van ons platform.

DE TOEKOMST VAN CROWDFUNDING

De totale markt van bedrijfsfinancieringen via crowdfunding blijft in Nederland jaar op jaar toenemen. In deze Knab Financieringsmonitor (infographic) zie je de verwachting van Douw & Koren dat het mkb eind dit jaar € 175 miljoen aan bedrijfsfinancieringen via crowdfunding heeft geregeld.

We spraken met crowdfunding-expert Ronald Kleverlaan over de mogelijkheden en maatregelen om deze tak van crowdfunding nog verder te ontwikkelen.

NIEUW: KNAB CROWDFUNDING VOOR BEDRIJFSOVERNAMES

Crowdfunding en bedrijfsovernames leken tot voor kort – in verband met gewenste discretie - geen goede combinatie. Knab lost dat probleem nu op door eerst een overbruggingskrediet te bieden, waarna de ondernemer nog zes weken de tijd heeft om de overnamesom alsnog aan te bieden op het crowdfundplatform. Binnenkort lees je hier meer over op onze website.

VOORUITBLIK

In 2018 zitten er alweer een aantal interessante leningverzoeken in de pijplijn. Houd je e-mail en onze website dus goed in de gaten! Goed om nogmaals te benadrukken dat de AFM de voorschriften omtrent crowdfunding heeft aangepast. Daarom gaan we twee wijzigingen doorvoeren:

• De projectinformatie stellen wij - 48 uur voor openstelling van de inschrijving - beschikbaar voor alle investeerders. Zo heb je de tijd om je goed in te lezen en de risico’s per leningverzoek af te wegen. Zoals je al van ons gewend bent ontvang je een sms en informeren we je via onze socialmediakanalen.

• Op verzoek van velen van jullie is het tijdstip van livegang van de leningen gewijzigd van 14.00 naar 12:00 uur.

PERCENTAGE AFBOEKINGEN KAN NOG TOENEMEN

Als gezegd pak je als investeerder gemiddeld 7% rendement per lening. Dat getal wordt berekend als saldo van de uitbetaalde rente minus kosten en defaults (afboekingen). Goed om te beseffen dat het aantal defaults nu nog wel een vertekend beeld geeft, aangezien ons platform korter bestaat dan de gemiddelde looptijd van een lening. Lees meer over hoe je het bruto en netto rendement berekent

We houden er altijd rekening mee dat ondernemers vooral richting het einde van de looptijd in de betalingsproblemen kunnen komen. Uiteraard doen wij er – samen met de ondernemer – alles aan om dat te voorkomen.

WAT ER OOK GEBEURT, ALTIJD BLIJVEN SPREIDEN

We laten geen mogelijkheid onbenut om je deze boodschap mee te geven: spreid je kansen. Elke investeerder is op zoek naar een leuk resultaat, maar laat je niet gek maken door hoge rendementen. Investeer liever meerdere keren, met kleinere bedragen over een langere termijn. Investeer niet meer dan 10% van je vrij belegbare vermogen in crowdfunding. En spreid je vermogen door naast crowdfunding ook te sparen en/of beleggen in andere producten (sparen, aandelen, vastgoed, obligaties etc.) om zo risico’s verder te spreiden. En verdiep je altijd in de ondernemer en het leningverzoek.

Let op: aan crowdfunding zijn risico’s verbonden. Je kunt je geld geheel of gedeeltelijk kwijtraken. Lees meer over de risico’s van crowdfunding onder het tabblad “Risico”.

 Besef dat:

  • de terugbetaling van de lening afhankelijk is van de kredietwaardigheid van de ondernemer aan wie je geldt uitleent;
  • de lening niet vervroegd opeisbaar is;
  • de investeringen in crowdfunding projecten niet onder het depositogarantiestelsel; beleggerscompensatiestelsel of een ander (wettelijk) garantiestelsel vallen.

Als je op een Knab Crowdfunding leningaanvraag hebt ingeschreven, kun je deze inschrijving intrekken gedurende de bedenktermijn van 14 dagen (of 1 dag, indien de betreffende leningaanvraag binnen de publicatietermijn al eens volgeschreven is geweest maar als gevolg van een annulering nog niet opnieuw volgeschreven is). 

Bij Knab Crowdfunding worden de leningaanvragen van ondernemers beoordeeld, beheerd en afgewikkeld door Collin. Dit betekent dat de leningaanvragen onder de ontheffing van Collin worden aangeboden en niet onder de bankvergunning van Knab. Collin is alleen bemiddelaar en wordt geen partij bij de leningsovereenkomst die je (via Collin) afsluit. Knab is niet bij de beoordeling van leningaanvragen betrokken en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Wij geven je ook geen advies bij het investeren in Knab Crowdfunding leningen of een garantie op betaling van rente en aflossing door de geldnemer.

 Collin heeft een ontheffing van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000013. Onder dit regime mag Collin bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Collin daarom nooit particulieren zijn. Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Collin niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Collin 2 keer per jaar aan de AFM, onder meer over de omvang van de crowdfundingactiviteiten.

WE KOMEN GRAAG MET JOU IN CONTACT

Stuur een mail naar crowdfunding@knab.nl en we nemen graag contact met je op.

Bart Hoogerman
Bart Hoogerman is Productmanager Crowdfunding bij Knab


Op zoek naar een alternatieve bedrijfsfinanciering?  Check Knab Crowdfunding

Iedereen kan beleggen bij Knab