Maximale hypotheek 2017: hoe zit het als je samen een huis koopt?

  • Gepubliceerd: 8 september 2017
  • Laatst geüpdate: 9 augustus 2019
  • 3 minuten

Ein-de-lijk: jij en je partner gaan samen een huis kopen. Nooit meer slepen met die zware weekendtas en iedere ochtend naast elkaar wakker worden. Heerlijk! Maar voordat jullie op huizenjacht gaan, willen jullie weten in welke prijscategorie jullie kunnen zoeken naar een nieuwe woning. Daarom berekenen jullie je maximale hypotheek. Maar ehh, hoe wordt het maximale hypotheekbedrag eigenlijk bepaald bij tweeverdieners?

Dit artikel komt uit 2017. Benieuwd hoe het op dit moment zit met jullie hypotheek? Lees dan het artikel over de regens voor jouw maximale hypotheek in 2019.

Maximale hypotheek 20171

Maximale hypotheek 2017 berekenen

Bij het berekenen van je maximale hypotheek maken geldverstrekkers gebruik van de woonquote. Oftewel: het percentage van het totale (gezins)inkomen dat je mag besteden aan hypotheeklast. Dat percentage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door het Nibud.

Hoogte woonquote

De hoogte van de woonquote hangt af van jouw toetsinkomen. Ook je leeftijd en de huidige hypotheekrente spelen een rol. Over het algemeen geldt: hoe hoger je toetsinkomen en hoe lager de rente, hoe meer je procentueel aan hypotheeklasten kunt besteden. Als je bij de aanvraag van je hypotheek de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, geldt een andere woonquote. Deze is hoger dan het reguliere percentage. Je mag dan dus meer geld kwijt zijn aan je woonlasten en kunt meer lenen.

 Leencapaciteit van tweeverdieners

Voor mensen die samen een huis kopen, wordt het toetsinkomen gebaseerd op beide inkomens. Daarbij wordt het hoogste inkomen volledig meegerekend. Het inkomen van de minstverdienende partner wordt maar voor 60% meegenomen in de berekening. Benieuwd hoe dat precies werkt? Check dit maar eens:

Rekenvoorbeeld
Stel: je verdient € 50.000 per jaar en je partner € 25.000 per jaar. Voor de woonquote geldt dan een gezamenlijk toetsinkomen van € 50.000 + € 15.000 (60% van € 25.000) = € 65.000. Sluiten jullie een hypotheek af met een hypotheekrente van 2,33% met een rentevaste periode van 10 jaar en hebben jullie nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan is jullie maximale hypotheek € 380.171.

Tweede inkomen telt volledig mee in 2023

De leencapaciteit van tweeverdieners is er de laatste jaren flink op vooruit gegaan. In 2016 werd het tweede inkomen namelijk voor de helft meegeteld. Voor die tijd was het percentage zelfs maar 33%. De ‘meetelnorm’ van het tweede inkomen zal de komende jaren stap voor stap worden verhoogd, totdat beide inkomens in 2023 volledig meetellen in de hypotheekberekening. Een goed vooruitzicht voor alle koppels die in de toekomst samen een huis willen kopen!

Minder lenen

Tweeverdieners konden een aantal jaar geleden dus minder lenen dan een eenverdiener met hetzelfde inkomen. Hoe dat kan? Geldverstrekkers zagen tweeverdieners als een groter risico, doordat de kans groter is dat één van de twee inkomens wegvalt. Bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding. Bovendien hebben gezinnen met een kostwinner, waarbij de hypotheek gebaseerd wordt op één inkomen, altijd nog de mogelijkheid om meer te verdienen doordat hun partner ook kan gaan werken.

Afschaffing aanrechtsubsidie

Dat tweeverdieners nu wel ineens meer kunnen lenen heeft verschillende redenen. Allereerst is het tegenwoordig natuurlijk niet meer zo vanzelfsprekend dat een vrouw stopt met werken als ze een kind krijgt. Daarnaast heeft ook de verlaging van de heffingskorting voor gezinnen met één kostwinner - ook wel bekend als de aanrechtsubsidie - ermee te maken. De subsidie valt steeds lager uit en zal in 2023 helemaal verdwijnen. Dat zorgt ervoor dat het inkomen van een eenverdiener daalt ten opzichte van een tweeverdiener.

Maximale hypotheek lenen

Goed, met z’n tweeën kunnen jullie dus (steeds) meer lenen voor jullie droomwoning, maar dat wil niet zeggen dat het ook verstandig is om het maximale bedrag te lenen. Het is belangrijk dat je rekening houdt met jullie toekomstplannen. Verwacht je dat een van jullie twee in de toekomst meer of juist minder gaat werken? En wat als een van jullie onverwachts arbeidsongeschikt of werkloos raakt? Is de hypotheek dan nog betaalbaar? Zeker bij een maximale hypotheek is het goed om daarover na te denken. Jullie willen immers ook nog geld overhouden voor leuke dingen.

Bereken direct jullie maximale hypotheek met onze gratis tool. Dan weten jullie direct waar jullie aan toe zijn.  Arlette Cernëus
Arlette werkt bij Knab. Wij helpen jou om grip te krijgen op je financiën en het maximale uit je geld te halen.


Wat is jouw maximale hypotheek?   Bereken snel

Ontdek binnen 2 minuten jouw maximale hypotheek